Close reading REMBRANDT VAN RIJN

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 5,6

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

het boek
De Nederlandse geschiedenis bevat veel mooie en spannende verhalen

In het boek Lang geleden… staan vijftig
verhalen over de Nederlandse geschiedenis.

Verhalen over jagers en verzamelaars, boeren en vissers, koningen en koninginnen. Maar ook over beroemde figuren als Rembrandt van Rijn, Jacoba van Beieren en Michiel de Ruyter.

Slide 2 - Tekstslide

Leesdoel sessie 1
Ik kan de 
WIE - WAT - WAAR
vragen beantwoordenIk weet wie de hoofdpersonen in het verhaal zijn en wat voor werk zij doen.

Ook weet ik waar Rembrandt van Rijn woont.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Waar!
Waar woont Rembrandt.

Hoe weet je dat.

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 3
Lees samen de tekst.
Vul bij alle uiteindes van het web weetjes/informatie op over Rembrandt van Rijn, deze weetjes/informatie haal je uit de tekst.
Juf doet een stukje voor

Slide 6 - Tekstslide

Juf doet een stukje voor

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Tekstslide

Leesdoel sessie 2
Ik kan de betekenis van moeilijke woorden vinden en ik weet wat verwijswoorden zijn en kan daar vragen over beantwoorden.

Altijd was de juf aan het werk in haar lokaal.
Daar gaf zij ook rekenles.

Slide 10 - Tekstslide

Juf leest voor
Zet een ? bij een woord waarvan je de betekenis niet weet.

Slide 11 - Tekstslide

aan het werk
Werk samen.

Beantwoord alle vragen
timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

atelier (r. 5)
werkplaats van een kunstenaar

Slide 13 - Tekstslide

schildersezel
(r. 16)
standaard voor het doek waar de schilder op schildert

Slide 14 - Tekstslide

ontvangstkamer
(r. 22-23)
ruimte die alleen wordt gebruikt om gasten of bezoek te ontvangen. tegenwoordig noem je dat ook wel een wachtruimte.

Slide 15 - Tekstslide

poseren
(r. 82)
voor een schilder of fotograaf model staan

Slide 16 - Tekstslide

Verwijswoorden
 In r. 6 staat: Daar gaf hij ook schilderles aan zijn leerlingen. Hij verwijst naar?

Slide 17 - Tekstslide

Verwijswoorden
 In regel 31-32 staat: Jullie willen een schuttersstuk. Jullie verwijst naar?

Slide 18 - Tekstslide

Verwijswoorden
In regel 44-45 staat de volgende uitdrukking: Er is geen lol aan om een stel stijve harken op een rijtje te schilderen. Wat betekent stijve harken?
a)  niet aardig zijn
b)  niet vrolijk zijn
c)  niet lenig zijn

Slide 19 - Tekstslide

Verwijswoorden
In regel 78 staat: ‘Ik vind haar beter dan al die schutters bij elkaar,’ zei Rembrandt. Wie bedoeld Rembrandt hier met haar?

Slide 20 - Tekstslide

Verwijswoorden
In regel 83 staat: ‘ze hadden hun mooiste uniformen aan’ Hun verwijst naar:

Slide 21 - Tekstslide

Verwijswoorden
In regel 106/107 staat: ‘Sprakeloos keken ze naar het schuttersstuk’.
Ze verwijst naar:

____________________________________


Slide 22 - Tekstslide

Verwijswoorden
In regel 123/124 staat: ‘Met open mond keek ze naar het wandelende schilderij’.
Ze verwijst naar:


____________________________________


Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

Leesdoel sessie 3
Ik weet wat Rembrandt echt van de schutters vindt en waarom hij deze opdracht heeft aangenomen.

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht 1
Maak een emotiegrafiek van Frans Banning Cocq en Willem van Ruytenburgh.

Je moet samenwerken!

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht 2
Geef antwoord op de vragen van Frans en Willem. De vragen van Frans en Willem staan in regel 108-110.

Maar wat deden die kinderen daar?
Wie was dat meisje?
Waarom stond zij in het volle licht?


Werk samen!

Om de vragen de beantwoorden moet je op zoek gaan in de tekst?

Slide 28 - Tekstslide

Wat vindt Rembrandt van Rijn eigenlijk van de Schutters?
Hoe weet je dat (het bewijs)?Slide 29 - Tekstslide

Waarom heeft Rembrandt toch de opdracht van de schutters aangenomen?
Noem 2 redenen!

Slide 30 - Tekstslide

WAT VIND JIJ VAN DEZE LESSEN? Waarom?
GEEF EEN TOP EN EEN TIP!

Slide 31 - Tekstslide