Kt2 2.3 Asking / giving directions

welcome class: 2.3
Today's goal: at the end of this lesson you'll know all about asking and giving directions ( 2.3) De weg vragen en de weg wijzen.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

welcome class: 2.3
Today's goal: at the end of this lesson you'll know all about asking and giving directions ( 2.3) De weg vragen en de weg wijzen.

Slide 1 - Tekstslide

Asking for directions
Instruction Giving directions in English
There's a nice park behind the parking lot.
around the corner / om de hoek

The museum is just around the corner.

between / tussen
You can find the coffee shop between the office building and the cinema

behind / achter

Slide 2 - Tekstslide

Asking for directions
Instruction Giving directions in English
straight/ past / along/ up / through / down / back
Rechtdoor/ langs / volg /omhoog /beneden / terug
Go 
turn
left
/ right / back
Links/ rechts/ terug
Go straight on Main Street 
Turn left at the supermarket.
Be polite= wees beleefd!
Always be polite ( beleefd) and start with 'Excuse me, could you......., please?'

Slide 3 - Tekstslide

Directions
* on
* at

It's on your right/left.
The shop is….

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Turn left
Roundabout
Next to
Go past
Take the second left
Turn right
Opposite
Take the second right
Traffic lights
Go straight on

Slide 7 - Sleepvraag

Put in your earphones

Slide 8 - Tekstslide

5

Slide 9 - Video

00:44
Wat betekent 'square' in het Nederlands?
A
metro
B
kruispunt
C
rotonde
D
plein

Slide 10 - Quizvraag

00:50
Een juiste manier om om de weg te vragen is :
A
Excuse me, is this the right way to...
B
Excuse me, could you tell me where...
C
Excuse me, how do I get to...
D
Excuse me, what's the best way to...

Slide 11 - Quizvraag

01:04
Hoe zeg je dat iets aan de linkerkant is?
A
Go straight ahead
B
It is on the right
C
It is on the left
D
Go down there

Slide 12 - Quizvraag

01:26
Hoe zeg je dat iemand de tweede straat naar rechts moet?
A
Take the second street/road on the right
B
Take the first street/road on the right
C
Take the second street/road on the left
D
Take the first street/road on the left

Slide 13 - Quizvraag

01:41
'Across' betekent:
A
voor
B
aan de overkant
C
doorheen
D
(tegen)over

Slide 14 - Quizvraag


A
crossroads
B
zebra crossing
C
traffic lights
D
roundabout

Slide 15 - Quizvraag

Match the pictures with the words
Traffic light
Left
First
Third
Straight ahead
Right

Slide 16 - Sleepvraag

Go straight ahead
Turn right
Turn left
It's opposite my house!
Go past my house..

Slide 17 - Sleepvraag

Translate: stoplichten
A
Stop lights
B
traffic lights
C
stop signs
D
traffic stops

Slide 18 - Quizvraag

Turn left
Roundabout
Next to
Go past
Take the second left
Turn right
Opposite
Take the second right
Traffic lights
Go straight on

Slide 19 - Sleepvraag

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Study time/ homework

Do: unit 2.3:1,2,3a,4a,6
Ready: Woordtrainer 2.2
Work in silence please!
Questions… come to me
Work until the timer runs out!
timer
15:00

Slide 22 - Tekstslide