Blok 2 Romeinen 2122 - Yvette

Blok 2 Romeinen
Planning:
 1. Welkom
 2. Uitleg Blok 2, les 1
 3. Zelfstandig werken
 4. Samen werken
 5. Afsluiten
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Blok 2 Romeinen
Planning:
 1. Welkom
 2. Uitleg Blok 2, les 1
 3. Zelfstandig werken
 4. Samen werken
 5. Afsluiten

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Je kunt uitleggen op welke drie manieren het Romeinse Rijk werd bestuurd.
 • Je kunt beschrijven hoe het Romeinse Rijk groter werd.
 • Je kunt uitleggen hoe de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa kon verspreiden.

Slide 2 - Tekstslide

Agenda invullen 1B
Schrijf bij  dinsdag 20 december

M&M: 
Maken: opdracht 1 t/m 7, 9 t/m 24
Werken aan je PO

Leren: Begrippen Blok 1 en 2 + Leerdoelen in je boek


  
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je al over de Romeinen?

Slide 4 - Woordweb

Zijn de Romeinen ook in Nederland geweest?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Rome, de eeuwige stad
 • Rome; hoofdstad Italië.
 • Tot 500 v. Chr had de stadstaat Rome een koning --> Afgezet!
 • Daarna is Rome een republiek: een staat zonder koning.
 • Rome had ieder jaar twee consuls (leiders), die allebei een veto hadden. 
 • Het senaat (=rijke burgers van Rome) hielp de consuls met het bestuur.

Slide 6 - Tekstslide

Stadstaat Rome
 • Rome lag gunstig langs wegen over water en land. --> Goed voor de handel.
 • Rome werd zo heel rijk en kreeg een groot leger.
 • Generaal Julius Caesar veroverde veel land voor de Romeinen.
 • Julius Caesar werd in 27 v. Chr. vermoord. 
 • Zijn opvolgers gaven zichzelf de naam Caesar als titel.
  Zo werd Rome een keizerijk

Slide 7 - Tekstslide

Romulus en Remus
 • Romulus en Remus waren tweelingbroers.
 • Opgevoed door een wolvin en later door herders groot gebracht.
 • Hebben samen een stad gesticht, maar tijdens een ruzie heeft Romulus Remus vermoord! 
 • Romulus vernoemd de stad naar zichzelf. Rome. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Bouwlustige Romeinen
 • Romeinen veroverde ook Griekse gebieden. 
 • Leerden de Griekse cultuur kennen.
 • Romeinen nemen veel van de Griekse bouwstijl, kunst en wetenschap over. 
 • Romeinen vinden beton uit! 
 • Bouw mogelijk van grote en stevige gebouwen met koepels en bogen met pilaren. 

Slide 10 - Tekstslide

Keizer Vespasianus
-Bekend als opdrachtgever van de bouw van het Colosseum in Rome. (1e eeuw n. Chr.) --> Cadeau aan het volk  van Rome
-Theater; gladiatorenspelen.
-Gladiatoren; Strijders die vochten tegen mens of dier.


Slide 11 - Tekstslide

Het Colosseum in Rome.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Aan de slag
 • Maken: opdracht 1 t/m 7, 9 t/m 24
 • Werken aan je PO

 • Ben je klaar? Nakijken & verder werken (zie planner in It's Learning)
timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

Blok 2 Romeinen
Planning:
 1. Welkom
 2. Uitleg Blok 2, les 2
 3. Zelfstandig werken
 4. Samen werken
 5. Afsluiten

Slide 15 - Tekstslide

Lesdoelen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Grens: Limes
 • Romeinen veroverden grote delen van Europa.
 • In Nederland was de Rijn de bovengrens van het Romeinse Rijk. De Rijn was een natuurlijke grens.
 • Langs de Rijn: forten en legerkampen.
 • Donau (rivier) was de zuidgrens van het Romeinse Rijk.
 • Romeinen waren ook in Brittannië: Grens gebouwd; Muur van Hadrianus. --> Kunstmatige grens

Slide 18 - Tekstslide

Pax Romana
 • Vanaf het jaar 0, is er  2 eeuwen rust en vrede in Romeinse rijk. = Pax Romana
 • Legers beschermden grenzen. Handel bloeide op.
 • Verspreiding van Romeinse cultuur. = Romanisering.

Slide 19 - Tekstslide

Godsdienst in Romeinse rijk
 • Binnen Romeinse rijk wonen veel verschillende volken met eigen taal, gebruiken en goden. 
 • Alle inwoners moesten de Romeinse Goden en de keizer ook vereren. Het vereren van meerdere goden noem je polytheïsme.
 • De joden woonden in Jeruzalem en geloofden maar in één god, dat noem je monotheïsme. De joden werden door de Romeinen verjaagd uit Jeruzalem. 

Slide 20 - Tekstslide

Joden en Christenen
 • Uit het jodendom ontstond een nieuw geloof, het christendom.
 • Christendom was populair bij arme mensen, slaven en vrouwen. 
 • Romeinen waren niet blij met de Christenen--> Christenen werden vervolgd. 
 • Pas in de vierde eeuw gaf keizer Constantijn de Christenen godsdienstvrijheid. In 394 werd het Christendom staatsgodsdienst. 
Keizer Constantijn, de eerste Christelijke keizer

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag
 • Maken: opdracht 1 t/m 7, 9 t/m 24
 • Werken aan je PO

 • Ben je klaar? Nakijken & verder werken (zie planner in It's Learning)
timer
15:00

Slide 22 - Tekstslide

Wie stichtte de stad Rome?
A
Romulus
B
Remus
C
Remco
D
Reinoud

Slide 23 - Quizvraag

Wat was een Romeinse ontdekking?
A
Pilaren
B
Cement
C
Klei voor aardewerk
D
Touw

Slide 24 - Quizvraag

Rome werd bestuurd door consuls en senatoren. Wie waren senatoren?
A
Alleen rijke mannen
B
Sporters die de Olympische spelen wonnen
C
Soldaten van het Romeinse rijk
D
Rijke burgers

Slide 25 - Quizvraag

Welke Romeinse generaal werd vermoord in 27 v. chr. omdat hij te machtig werd?
A
Vespasianus
B
Keizer Augustus
C
Julius Caesar
D
Keizer Nero

Slide 26 - Quizvraag

Romeinen veroverden o.a. ook Griekenland. Wat namen zij van de Grieken over?
A
Alleen de bouwstijl en wetenschap
B
Slavernij en kunst
C
Bouwstijl, wetenschap, slavernij en kunst
D
Alleen de kunst

Slide 27 - Quizvraag

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 28 - Open vraag