Past simple vs present perfect

Past simple-Present Perfect
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Past simple-Present Perfect

Slide 1 - Tekstslide

Regelmatige werkwoorden: werkwoord + ed
I walked to school last week.

Onregelmatige werkwoorden: Eigen vorm (zie blad)
I taught you english last week.


Past simple - Verleden tijd

Slide 2 - Tekstslide

past simple
Wordt gebruikt als iets in het verleden heeft plaats gevonden en is afgerond, het is echt voorbij.
Vaak staat in de zin een tijdsbepaling die aangeeft dat het verleden tijd is: last month, yesterday, a minute ago, in 1999.
–> I bought a new bike last week.

Door de woorden ‘last week’ wordt duidelijk dat deze gebeurtenis zich in het verleden heeft afgespeeld. Er moet dus een verleden tijd gebruikt worden.
--> ww+ ed of TWEEDE RIJTJE

Slide 3 - Tekstslide

Past simple - Verleden tijd
Present Perfect - onvoltooid verleden tijd
have / has + voltooid deelw.
Regelmatige vorm: I have worked here for 4 years now.

Onregelmatige vorm: I have bought a house 2 years ago.

Voltooid deelw= hele werkwoord + ed (regelm ww) of eigen vorm (onregelm ww)

Slide 4 - Tekstslide

present perfect
Wordt gebruikt als
iemand met iets in het verleden begonnen is en nog steeds doet
of als iets in het verleden begonnen is en nog aan de gang is


Ook als het niet belangrijk is wanneer iets gebeurd is, maar iemand heeft iets gedaan of er is iets gebeurd waarvan de resultaten nog merkbaar zijn.
Vaak komen in de zin de woorden for of since voor.

- HAVE/HAS + werkwoord +-ed of have/has +DERDE RIJTJESlide 5 - Tekstslide

past simple vs present perfect
 I worked in Amsterdam for seven years.
  (ik werk er nu dus niet meer)
I went to New York in 2015.
(1x in 2015)


 I have worked for Metzo for 12 years.
  (en ik werk er nu nog steeds)


Slide 6 - Tekstslide

I lived in London.
I have lived in London.
Present Perfect
Past Simple

Slide 7 - Sleepvraag

I learned my lesson.
I have learned my lesson and Will never do that again.
Present Perfect
Past Simple

Slide 8 - Sleepvraag

Past Simple Present Perfect

Slide 9 - Tekstslide

Past simple

- Verleden tijd
- Afgelopen
- Tijdsbepaling

werkwoord + ed
OF
sterk ww (blz. 161)


Present perfect

In het verleden begonnen en;
- nu nog aan de gang
- resultaat merkbaar
- ervaringen 

has/have + ww+ed 
OF
has/have + sterk ww.

Slide 10 - Tekstslide

Ik twijfel nog...
1. Is het op dit moment nog aan de gang? 
   Ja = present perfect                                Nee = volgende vraag

2. Gaat het over ervaringen tot nu toe?
    Ja = present perfect                               Nee = volgende vraag

3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?
    Ja = present perfect                               Nee = past simple

Slide 11 - Tekstslide

I ... a new phone last week.
A
bought
B
have bought

Slide 12 - Quizvraag

I ... my car. It looks great now!
A
washed
B
have washed

Slide 13 - Quizvraag

I ... my aunt yesterday.
A
visited
B
have visited

Slide 14 - Quizvraag

I love New York. I ... there twice.
A
was
B
have been

Slide 15 - Quizvraag

She ... to America once in her life.
A
went
B
has gone

Slide 16 - Quizvraag

My mom ... smoking two months ago.
A
stopped
B
has stopped

Slide 17 - Quizvraag

Jack ...(finish) work an hour ago.

Slide 18 - Open vraag

He ... (go) to Germany last summer.

Slide 19 - Open vraag

Some policemen ...(catch) the criminals two days ago.

Slide 20 - Open vraag

last one:
I ... (have) lunch already, now I am full.

Slide 21 - Open vraag

Ik begrijp het verschil tussen past simple en present perfect en kan deze toepassen
A
Ja
B
Nee
C
Het gaat vaak goed, maar snap het half
D
Ik begrijp het verschil, kan het niet toepassen

Slide 22 - Quizvraag

Part 1: Practise past simple
- Two slides

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Slide 26 - Link

Part 2:Practise present perfect
2 slides

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link

Part 3: Practise with past simple/present perfect
5 slides

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Link

Slide 32 - Link

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Part 4: Practise with irregular verbs
2 slides

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link