Management examentraining 6

Welkom
Management 


1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MBOStudiejaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
Management 


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van vandaag
Je gaat stof herhalen van het boek Personeelsmanagement.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agenda

Theorie & vragen & opdrachten: Werving & Selectie
Energizer: Zip, zap, boing
Theorie & vragen & opdrachten: Aanstelling

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht theorie Werving & Selectie
Uit welke 3 elementen bestaat een functieomschrijving?
Wat is functiewaardering?
Wat is interne en externe werving?
Wat houdt de AWGB in?
Waar zorgt de NVP sollicitatiecode voor?

Slide 4 - Tekstslide

Formeel wordt vastgesteld tijdstip gehouden, heeft vaste deelnemers en de agendapunten staan vast
Toepassingsopdracht w & s
Je werkt als vestigingsmanager bij een groothandel in bouwmaterialen. Op de afdeling hout ontstaat er een vacature voor een commercieel medewerker. De selectiecriteria in de vacaturetekst zijn gebaseerd op de functieomschrijving van commercieel medewerker. 
De selectiecriteria zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:
1. persoonlijke eigenschappen
2. deskundigheid
3. visie van de onderneming
Schrijf van alle drie de punten twee voorbeelden op die in de vacaturetekst zouden kunnen staan. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord Toepassingsopdracht W & S
persoonlijke eigenschappen: motivatie, belangstelling, karakter,  flexibel zijn
deskundigheid: werkervaring, scholing, kennis van hout
visie van de onderneming: klantgerichtheid, gastvrijheid, openstaan voor ontwikkelingen en cursussen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op welke gronden van de AWGB wet mag je niet discrimineren. Benoem er 6

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer een commercieel medewerker tijdelijk aan het werk gaat als supply chainmanager moet hij dan worden ingeschaald in een hogere schaal? Leg uit

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf drie voordelen van intern werven en leg dit uit?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem drie nadelen van interne werving

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef drie voorbeelden van externe werving

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De voorkeur van een leidinggevende is interne werving. Heeft interne werving altijd een voorkeur op externe werving? Leg je antwoord uit.

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In een functieomschrijving staat: “de medewerker binnendienst zorgt voor het verwerken van de facturen en maken van de offertes. Hierbij houdt hij/zij rekening met betalings en leveringsvoorwaarden.
A
Bevoegdheden
B
Verantwoordelijkheden
C
Taken

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat geeft een functiewaarderingssysteem weer?
A
Het beoordelen van de medewerker bij de uitvoer van zijn functie
B
Het bepalen van een salaris dat bij de functie past
C
Het vinden van de juiste persoon voor de functie

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een functieomschrijving staat: “De medewerker inkoop is het eerste aanspreekklant voor leveranciers. Hij verzorgt de inkoopafdeling.
Van welk onderdeel van een functieomschrijving is hier sprake?

A
Verantwoordelijkheden
B
Taakinhoud
C
Bevoegdheden

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel, een medewerker heeft een lager niveau dan de opleiding. Wat zet je in om hem alsnog aan te nemen?
A
referenties
B
proeftijd
C
capaciteitentest
D
medische keuring

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Energizer!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zip Zap Boing
1. ga in een kring staan
2. je kunt zip doorgeven door iemand aan te kijken en je armen naar diegene te strekken. 
3. je kunt ook zap doorgeven maar alleen aan je buurvrouw/buurman
4. zip of zap kun je teruggeven aan diegen die hem jou heeft gegeven door boing te zeggen. Je kijkt iemand aan zegt boing en kruist je armen. Je kunt zip/zap niet terugzeggen naar degene van wie je het hebt ontvangen.

Slide 18 - Tekstslide

https://www.youtube.com/watch?v=I9-IqlZCiNA
Wedstrijd Zip Zap Boing
1. Je hebt twee levens.
2. Wanneer je een fout maakt verlies je een leven
3. Als je twee keer een fout maakt ga je zitten
4. Het tempo wordt verhoogd
5. Je mag niet te lang nadenken anders verlies je ook je leven

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goal

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie arbeidsovereenkomst
 • Welke drie voorwaarden maakt een arbeidsovereenkomst?
 • Hoeveel tijdelijke contracten kun jij krijgen en binnen welke termijn voordat je een vast contract krijgt? 
 • Wat is een freelance en 0 urencontract?
 • Wat betekent VOG en waarom moeten mensen dit aanvragen?
 • Wat is een cao?
 • Wat is een proeftijd en welke lengte heeft een proeftijd?
 • Noem 3 primaire en 3 secundaire arbeidsvoorwaarden?
 • Noem 6 redenen voor ontslag

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arbeidsovereenkomst
3 voorwaarden:
1. medewerker is verplicht arbeid te verrichten.
2. de werkgever betaalt loon
3. Er is sprake van een gezagsverhouding. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bepaalde tijd contracten
Maximaal 3 contracten in 3 jaar!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Duur proeftijd

<6 maanden = geen
>6 maanden maar <2 jaar = 1 maand
>2 jaar = 2 maanden

Een proeftijd moet voldoen aan de juiste duur en moet schriftelijk worden vermeld

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzegging door werkgever
 • Persoonlijke gronden via kantonrechter
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV
 • Bedrijfseconomische redenen via UWV

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontslag op staande voet
1. Sprake van een dringende reden
2. De dringende reden moet de werknemer meegedeeld worden
3. Ontslag moet zonder uitstel gegeven worden
 -> geen kantonrechter of UWV, -> geen recht op uitkering

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een groothandel huurt in de kerstperiode een student in voor 2 maanden. Deze student krijgt een oproepcontract voor minimaal 8 uur per week. Is er sprake van een dienstverband bij deze groothandel? Leg je antwoord uit

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een arbeidsovereenkomst kan van rechtswege eindigen.
Welke situatie is hiervan een voorbeeld?

A
Een logistiek manager besluit om een tijdelijk contract van een van zijn logistiek medewerkers niet te verlengen
B
Een logistiek manager ontslaat een logistiek medewerker op staande voet omdat hij waardevolle spullen heeft gestolen
C
Een logistiek medewerker heeft een andere baan gevonden en beëindigt zijn overeenkomst

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Met welke twee wettelijke regels moet er rekening worden gehouden bij het toepassen van een proeftijd van een jaarcontract?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een salesmanager neemt een medewerker binnendienst aan. Deze medewerker binnendienst krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Ook wordt er een proeftijd afgesproken. Hoe lang mag deze proeftijd maximaal duren?
A
een maand
B
twee maanden
C
drie maanden

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel jaarcontracten mag je aanbieden?
A
1
B
2
C
3

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een bedrijf zet in drukke tijden uitzendkrachten in. Heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst met dit bedrijf?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als de werkgever die medewerker ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen dan gaat dit via
A
het uwv
B
de kantonrechter

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een ontslagverbod geldt in principe voor zieke werknemers
A
juist
B
onjuist

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel tijdelijke contracten mag je aanbieden?
A
2
B
3
C
4

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke partijen zijn betrokken bij een cao?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem drie onderdelen die worden geregeld in een cao

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk cijfer geef jij jezelf voor je kennisniveau?

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies