Werkt aan de eigen deskundigheid

Deskundigheid
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Deskundigheid

Slide 1 - Tekstslide

Vraag: Wat houdt dat in?
Bekijk de volgende film.
Inhoud
 • Film 
 • Wat bedoelen wij met deskundigheid?
 • Wat kan je doen om je deskundigheid te bevorderen?
 • Visie
 • Beroepscode
 • Wetten
 • Vakbonden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Info doorgeven aan de studenten:
Je moet je niet verplicht voelen om lid te worden! Maar het is wel handig om aangesloten te zijn als jouw werknemer de kosten overneemt.
ZZG bv doet dat nl!
Wat bedoelen wij met deskundigheid?
 • Het gaat om kennis en vaardigheden, die je in je beroep nodig hebt.
 • Deze leer je in je opleiding of door ervaring.
 • Voor deskundigheid is ook een professionele houding nodig.
 • Deskundigheidsbevordering: het verbeteren van jouw kennis en jouw vaardigheden.
 • Professionaliseren: uitdiepen en verbeteren van het beroep en verbeteren van de kwaliteit  van de werkzaamheden

Slide 4 - Tekstslide

kort bespreken en verder gaan met de volgende slide.
Wat kan je doen om je deskundigheid te bevorderen?

Slide 5 - Open vraag

Bespreek de uitkomst en geef tips, adviezen!
In welk onderwerp zou je je verder in willen verdiepen?

Slide 6 - Woordweb

Voorbeelden van onderwerpen zijn:
Tessa
Continu Glucose Monitoring
Zorg en technologie
Medicatieveiligheid
Monitoring 
Begeleiden bij dementie
Ethiek in de zorg
Een goed gesprek
Domotica
en veel meer.....

Welke website zou je kunnen bezoeken om jouw deskundigheid te bevorderen?

Slide 7 - Woordweb

Zorg voor beter
V&VN
TvV 

Welke vorm van deskundigheidsbevordering vindt jij prettig?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Link

Voorbeeld van een goede website, waar studenten betrouwbare informatie kunnen opzoeken, maar ook artikelen/ ideeën voor deskundigheidbevordering, kunnen vinden : V&VN
Visie
Wat is de visie van jouw instelling?
Waar vindt je deze?
Wat zegt deze uit?

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden
Visie ZZG: Bij ZZG dragen we duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. 
Deskundig, liefdevol en helder.

Visie Waalboog: Professioneel, Respectvol, Oprecht, Ondernemend en Verbindend. Om dit te realiseren investeren we in gelijkwaardige relaties. persoonsgericht werken en maatwerk vormen onze leidraad.
Beroepscode
De Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden biedt richtlijnen om de eigen handelswijze en die van collega’s te toetsen.
Om goede zorg te bieden, heb je waarden en normen van je beroepsgroep nodig. De Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden biedt de uitgangswaarden voor je handelen. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem punten die je in de beroepscode terug kan lezen.

Slide 12 - Woordweb

Als verzorgende en verpleegkundige:
- handel ik professioneel, verantwoordelijk, doelgericht en gebruik ik mijn vakkennis en mijn gezonde verstand
- heb ik kennis van actuele richtlijnen en protocollen
- ben ik verantwoordelijk en aanspreekbaar op mijn eigen handelen
- ga ik op doelmatige, doeltreffende wijze om met middelen en materialen
- houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil
- ken ik de grenzen van mijn eigen deskundigheid
- ken ik mijn rechten en plichten als werknemer
- kom ik op voor de belangen van de zorgvrager
- streef ik naar een gezonde zorgrelatie met de zorgvrager
- werk ik samen met andere zorgverleners en disciplines
- bewaak ik professionele relaties met andere samenwerkingspartners

Wet- en regelgeving
 • Protocollen
 • - Over welk onderwerp?
 • Wetten die voor jou beroep van toepassing zijn
 • - Welke zijn dat?

Slide 13 - Tekstslide

Welke wetten zijn er?
WLZ, WmO, ZVW, WGBO, Wet BIG, WKKgz, Wet Zorg en Dwang
Wet BIG
WLZ
WKkgz
Klachten, goede zorg, geschillen,
instelling,
kwaliteit van leven
Bekwaam en bevoegd,
voorbehouden handelingen, beroepstitel
Verpleeghuiszorg, 
24 uurs zorg,
permanten toezicht

Slide 14 - Sleepvraag

Ga in gesprek met de studenten over de wetten.
Welke wetten horen er ook nog bij?

Slide 15 - Woordweb

Denk aan:
WGBO
ZVW
WmO
Arbo wet
WOPZ/ Wet zorg en dwang
AVG


Welke vakbonden zijn er voor medewerkers in de zorg?

Slide 16 - Open vraag

https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/zorg-en-welzijn/welke-vakbonden-er-medewerkers-zorg-en-welzijn/ 
Welk cijfer geef je deze workshop?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies