File 7, part A

Let's talk about
FOOD
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Let's talk about
FOOD

Slide 1 - Tekstslide

What foods do you know in English?

Slide 2 - Woordweb

My favorite food is ___because___

Slide 3 - Open vraag

I don't like ___because___

Slide 4 - Open vraag

Quantifiers

Slide 5 - Tekstslide

Containers
Er zijn woorden die je niet in het meervoud zetten kunt:
  • water
  • suiker
  • macaroni

Slide 6 - Tekstslide

Containers
Door aan te geven in welke verpakking de voedingsmiddelen zitten, kun je een hoeveelheid aangeven:
  • a cup of coffee
  • two bags of chips
  • three bottles of water

Slide 7 - Tekstslide

Quantifiers
Veel
Weinig
countable nouns
(coins, houses)
many 
a lot of
lots of
a few
uncountable nouns
(water, sugar, health)
much
a lot of
a little

Slide 8 - Tekstslide

some / any
vertelzin

some
vraagzin

any
ontkennende zin

any

Slide 9 - Tekstslide

Much or many?
... sugar
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Much or many?
cheese
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

Much or many?
tomatoes
A
much
B
many

Slide 12 - Quizvraag

Much or many?
_____ food
A
Much
B
Many

Slide 13 - Quizvraag

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 14 - Quizvraag

I haven't drunk too ______ water.
A
many
B
much
C
a lot of
D
lots of

Slide 15 - Quizvraag

We have ... oranges.
A
much
B
many
C
a lot of/ lots of
D
B en C

Slide 16 - Quizvraag


I don't need some / any apples.
A
some
B
any

Slide 17 - Quizvraag

Is there ... bread left?
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

He has brought some / any flowers.
A
Some
B
Any

Slide 19 - Quizvraag

I don't need some / any apples.
A
some
B
any

Slide 20 - Quizvraag

I want some / any 7up.
A
some
B
any

Slide 21 - Quizvraag

timer
1:00
tables
coffee
children
rain
bicycles
much
much
many
many
many

Slide 22 - Sleepvraag

There are _________ chairs. Can you stand? 
There are ______ cars on the road. It's dangerous to drive my bike. 
We've got _____ homework tonight. I want to watch TV.
too many
too much
not enough

Slide 23 - Sleepvraag

Let's do some groceries

Slide 24 - Tekstslide

Listening 
We are going to listen to 'At Padman's Indian Food stall'
Excercises 8 and  9  on page 137 

Slide 25 - Tekstslide

afdeling zuivel
winkel-
wagen
bood-
schappen
afdingen
even binnen lopen
verkoper
dairy section
pop in
groceries
trolley
vendor
haggle

Slide 26 - Sleepvraag

Hoe zeg je in het Nederlands:
that is in aisle three

Slide 27 - Open vraag

Excercise 10 Page 137
Speaker 1: is going grocery shopping (use card 5A on page 237)
Speaker 2: is the vendor (use card 5B on page 241)

Slide 28 - Tekstslide