Presentatie-vakvernieuwingscommissie

Programma vandaag
Casus Kökçü 
Wat beogen jullie? 
Uitdagingen/mogelijkheden
Discussievragen 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 6

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Programma vandaag
Casus Kökçü 
Wat beogen jullie? 
Uitdagingen/mogelijkheden
Discussievragen 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Perspectieven- 1 min pitch
Een voetballer mag de keuze maken deze aanvoerdersband niet te willen dragen.
Nummers 1: Eens
Nummers 2: Neutraal
Nummers 3: Oneens

Slide 3 - Tekstslide

Attitude
Cognitief
Affectief
Gedrag

Slide 4 - Tekstslide

Wat streef je na met ons vak qua attitudevorming?

Slide 5 - Open vraag

Uitdagingen (Tom)
Meetbaarheid
Wenselijkheid - geen staatspedagogiek

Slide 6 - Tekstslide

Mogelijkheden (Tom)
Wetgeving als uitgangspunt
Hoe ervaringsdoelen richting kunnen geven
Beheersings- en ervaringsdoelen formuleren die bij kunnen dragen aan een attitude
Handelingswerkwoorden bij attitudedoelen

Slide 7 - Tekstslide

Discussievraag
Waar ligt de grens van het toelaatbare voor het formuleren van doelen op het niveau van attitudes? 
Voorbeelden uit onderzoek  U.V.A Ten Dam e.a

Slide 8 - Tekstslide

Uitspraak 1: Eens/Oneens
wil ieders stem horen, dialoog aangaan en een
actieve, kritische
bijdrage leveren.

Slide 9 - Tekstslide

Uitspraak 2 Eens/Oneens
 wil zich sociaal rechtvaardig opstellen
(niemand uitsluiten), is bereid tot zorg en
hulp, wil de ander en het milieu niet
schaden door eigen
gedrag. 

Slide 10 - Tekstslide

Uitspraak 3  eens/oneens
 wil conflicten onderzoeken, is bereid
het standpunt van de ander serieus te
nemen en samen naar een acceptabele
oplossing zoeken.

Slide 11 - Tekstslide

Uitspraak 4 eens/oneens
 wil andermans opvattingen en
leefstijl leren kennen,
staat positief
tegenover verschillen

Slide 12 - Tekstslide

Ondanks dat attitudes op zich niet meetbaar zijn, zouden we ons wel moeten richten op het stimuleren van de ontwikkeling van attitudes bij leerlingen
Eens
Oneens

Slide 13 - Poll

Het formuleren van beheersings-en ervaringsdoelen is de manier om attitudes te ontwikkelen in het onderwijs
Eens
Oneens

Slide 14 - Poll

Welke handelingswerkwoorden lenen zich het beste om doelen op het niveau van attitudes te formuleren?

Slide 15 - Woordweb