H10.3 zuur-base-reacties deel 2 les 7

H10.3  Zuur-base-reacties
Neutraliseren
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H10.3  Zuur-base-reacties
Neutraliseren

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • terugblik vorige les
 • Uitleg reactievergelijkingen zuur-base-reacties
 • huiswerk volgende keer

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les
 • leren H10.3 (blz 28)
Maken opdrachten 62 t/m 70


Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten welke zuur-base-reactievergelijkingen er zijn

Slide 4 - Tekstslide

De zuur-base reacties
Hebben altijd een reactievergelijking
Het maakt niet uit welk zuur je gebruikt, in elk zuur zit H+
Alleen het H+ ion reageert met een basisch deeltje

Slide 5 - Tekstslide

Stappenplan : Zuur-base reactie
 1. Schrijf alle deeltjes op die aan de reactie deelnemen
 2. bepaal de base en het zuur
 3. schrijf de zuur-base reactie op 

Slide 6 - Tekstslide

Wat schrijf je dus op in de zuur-base vergelijking?
 • de H+-ionen (en dus niet het zuurrest-ion).
 • de base ( dus NH3, OH-, O2-,CO32-)
 • deze twee voor de pijl 
 • en na de pijl het reactieproduct(en)

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de zuur-base-reactie van zoutzuur met natronloog?

 • H+ en Cl-          Na+ + OH- 
 • H+ (aq) + OH- (aq) -->  H2O (l)

Slide 8 - Tekstslide

Check de oplosbaarheidstabel in Binas
Als het een slecht oplosbaar zout is dan is het een vaste stof 
deze moet je dan ook noteren

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk
 • leren par 10.3
 • maken opdrachten  72 t/m 82

Slide 13 - Tekstslide