grondwet

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

duo, ov-kaart
1
sociale kaart
2
normen en waarden
3
immigratie
4
burgerschap
onderwerpen

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel
Je weet wat de grondwet is
Je weet waar je informatie kunt vinden over de grondwet
 • Woordenschat
 • Samenwerken
 • Lezen
 • Luisteren
 • Gesprekken


Slide 4 - Tekstslide

Nederlandse grondwet

Slide 5 - Woordweb

lekker doen!
schrijf moeilijk woorden op
maak aantekeningen tijdens de filmpjes

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

opdracht in duo's
Bekijk de volgende website.
Lees de artikelen.
Kies 3 artikelen die jij belangrijk vindt.
Waarom?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Grondwet nu
Demonstreren
Debat

Slide 16 - Tekstslide

Wel/geen demonstratie tegen de corona-app
ja
nee

Slide 17 - Poll

Slide 18 - Tekstslide

Welke woorden heb jij opgeschreven in je woordenschatschrift?

Slide 19 - Open vraag

Personen uit deze les
Koning Willem I
1
Koning Willem II
2
Johan Rudolf Thorbecke
3

Slide 20 - Tekstslide

1848 Grondwet -> Wat veranderde er?
 • Ministeriële verantwoordelijkheid
 • Koning is onschendbaar
 • Rechtsstreekse verkiezingen
 • Censuskiesrecht
 • Parlement hoogste macht: wetgevende + controlerende bevoegdheden
 • Klassieke grondrechten
 • Scheiding kerk en staat

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide


Revolutiejaar
Pacificatie
Algehele herziening (update van de Grondwet)
Onafhankelijkheid van België
Oorzaken Grondwetswijzigingen
Ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (met België)

Slide 23 - Tekstslide


1815

 • Tweekamerstelsel: Eerste- en Tweede Kamer
 • Eerste Kamer wordt gekozen door de Koning
 • Koning heeft veel macht
 • Nieuwe grondrechten: (een beperkte mate van) vrijheid van drukpers, het recht van petitie en de bescherming van de woningSlide 24 - Tekstslide


1840

 • Scheiding met België wordt vastgelegd
 • Noord- en Zuid-Holland ontstaan: tot die tijd was het één provincie
 • Wetten mogen niet in strijd staan met de Grondwet en andere wetten
 • Wetten worden voortaan ook ondertekend door de verantwoordelijke minister (contraseign). 


Thorbecke vond de veranderingen waarbij de ministers meer macht zouden krijgen niet ver genoeg gaan: hij stemde dan ook tegen.

Slide 25 - Tekstslide


1848

 • Belangrijkste Grondwetswijzing in de Nederlandse geschiedenis: basis voor de huidige grondwet
 • Koning is onschendbaar, ministeriële verantwoordelijkheid
 • Nederland wordt een parlementaire democratie en constitutionele monarchie
 • Invoering censuskiesrecht
 • Klassieke grondrechten worden vastgelegd
 • rechtstreekse verkiezing van Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten
 • indirecte verkiezing van de Eerste Kamer
 • Tweede Kamer krijgt het recht van amendement en het recht van enquête
 • De Koning heeft geen invloed meer op besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk


  Slide 26 - Tekstslide


  1887  • Het 'caoutchouc-artikel' (Het 'rubberen artikel') komt in de Grondwet, waarbij het kiesrecht wordt gegeven aan volwassen mannen 'die daarvoor geschikt zijn'. Deze eisen konden nu steeds worden aangepast. 
  • Het aantal zetels in de Tweede Kamer wordt vastgesteld op 100; die van de Eerste kamer op 50, en niet meer op basis van de bevolkingsgrootte

  Slide 27 - Tekstslide


  1917

  • Alle mannen ouder dan 23 hebben algemeen kiesrecht
  • Passief kiesrecht voor vrouwen (actief kiesrecht vanaf 1919/1922)
  • Evenredige vertegenwoordiging in plaats van districtenstelsel (verkiezingen)
  • Gelijke betaling voor zowel openbaar- als bijzonder onderwijs (einde Schoolstrijd)

  Slide 28 - Tekstslide


  1956

  • Uitbreiding zetels Tweede Kamer van 100 naar 150
  • Uitbreiding zetels Eerste Kamer van 50 naar 75

  Slide 29 - Tekstslide


  1983

  • Amsterdam wordt officieel de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden
  • Verlaging van de leeftijd om Kamerlid te mogen worden naar 18 jaar
  • Leeftijd actief kiesrecht naar 18 jaar

  • Niet-Nederlanders mogen stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen

  • verbod tot het opleggen van de doodstraf
  • grondwettelijke vastlegging van de onafhankelijkheid van Suriname (in 1975)
  • vastleggen sociale grondrechten

  Slide 30 - Tekstslide

  Slide 31 - Tekstslide

  Cijfer voor jouw deelname
  010

  Slide 32 - Poll

  Cijfer voor de les
  010

  Slide 33 - Poll