cross

Lesson Five Theme 4

Lesson starts at 13:25
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Lesson starts at 13:25

Slide 1 - Tekstslide • Taking the register (roll call)
 • What do you need?
 • Learning goals
 • Time for answers
 • Grammar Recap • Let's get down to work (exercises)
 • Homework

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

iPad      workbook      binder          pen         airpods
                       B                              and pencil

Slide 4 - Tekstslide

Vandaag leer je:
 • zeggen dat je het ergens wel of niet eem eens bent
 • vragen naar en geven van informatie
 • vragen en zeggen wat iets kost

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Time for answers
Do:
- Exercise 23-25, page 24+25, Workbook A

Slide 7 - Tekstslide

Exercise 23 (page 24)
 1. this
 2. That
 3. these
 4. this
 5. that
 6. these
 7. Those
 8. those
 9. These
 10. this

Slide 8 - Tekstslide

Exercise 24 (page 24)
 1. can
 2. can’t
 3. can
 4. can
 5. can’t

Slide 9 - Tekstslide

Exercise 25 (page 25)
 • 1 ..., can you book a restaurant for next weekend?
 •   ... can / can't book a restaurant for next weekend.
 •  2 ..., can you walk your dog?
 •   ... can / can't walk her dog.
 •  3 ..., can you buy me some cookies?
 •   ... can / can't buy me some cookies.
 •  4 ..., can you tell a joke?
 •   ... can / can't tell a joke.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Gebiedende wijs

wel doen / niet doen

Slide 12 - Tekstslide

Gebiedende wijs
   

 • - Bevel > Come here!
 • - Waarschuwing > Watch out!
 • - Advies > Drink plenty of water.
 • - Verbod > Don't park here.
 • - Instructie > Mix the mayonaise and ketchup together.
Met de 'gebiedende wijs' geef je aan wat iemand wel of niet moet doen.
Bij de gebiedende wijs begint de zin altijd met het werkwoord.

Slide 13 - Tekstslide

Gebiedende wijs
Kijk uit!
Watch out!
Drink veel water.
Drink plenty of water.
Open je boek op pagina 28.
Open your book on page 28.
Wacht even!
Wait a minute!
Doe het raam dicht.
Close the window.
Wel doen
Niet te hard praten.
Don't talk too loud.
Kom niet te laat.
Don't be late.
Niet doen!
Don't do that!
Hier niet eten.
Don't eat here.
Verpest het niet.
Don't mess it up.
Niet doen
Bij de gebiedende wijs begint de zin altijd met het werkwoord.

Slide 14 - Tekstslide

Gebiedende wijs

Slide 15 - Tekstslide

object
pronouns

Slide 16 - Tekstslide

Object pronouns
 • Je gebruikt 'object pronouns' niet als onderwerp van de zin, maar als (lijdend of meewerkend) voorwerp
 • Je gebruikt 'object pronouns' als vervanging van personen, dieren of dingen
 • Je gebruikt 'object pronouns' ook na voorzetsels

Slide 17 - Tekstslide

Object pronouns
 • We heard mister Sebel sing last week.
 • We heard him sing yesterday.
 • I did my homework yesterday.
 • I did it yesterday.
 • She bought a present for them.
 • Give it back to her.

Slide 18 - TekstslidePersoonlijke voornaamwoorden
(onderwerp)

I (ik)
you (jij)
he (hij)
she (zij)
it (het)
we (wij)
you (jullie)
they (zij)Persoonlijke voornaamwoorden
(niet-onderwerp)

me (me)
you (jou)
him (hem)
her (haar)
it (het)
us (ons)
you (jullie)
them (hen)
object pronouns

Slide 19 - Tekstslide

demonstrative
pronouns

Slide 20 - Tekstslide

Herhalen: this/that/these/those
 • Om iets aan te wijzen gebruik je aanwijzende voornaamwoorden.

 • Het Engels kent er 4:                                         - this        - these                                               - that       - those

Slide 21 - Tekstslide

Herhalen: this/that/these/those


 • this > 1 (voorwerp) dichtbij
 • that > 1 (voorwerp) verweg

 • these > 2 of meer (voorwerpen) dichtbij
 • those > 2 of meer (voorwerpen) verweg
Wanneer gebruik je welke?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Can + infinitive

Slide 24 - Tekstslide

Can + infinitive
 • Om aan te geven dat je iets wel of niet kan/kunt doen gebruik je 'can + infinitive' (infinitive = hele w.w.)

 • I can speak 7 languages.
 • They can sing beautifully.
 • She can't help you right now.
 • We can't do our homework today.

Can't 
voluit geschreven = cannot

Slide 25 - Tekstslide   De opdrachten staan klaar in de                LessonUp app

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Lesson 2: Writing
Study: Phrases Writing, page 136, Workbook B

Do: Exercise 26+27, page 25+26, Workbook B

Slide 28 - Tekstslide


Answers exercise 26+27

Slide 29 - Open vraag

Slide 30 - Tekstslide

Vocabulary 4.3
 
Engels
Nederlands
Engels
Nederlands
a bit
een beetje
smell
ruiken
add
toevoegen
sweet
zoet
bake
bakken
taste
smaken
burn
verbranden, aanbranden
cooker
fornuis
crisps
chips
cut
snijden
healthy
gezond
heat up
verhitten
honey
honing
nut
noot
salt
zout

Slide 31 - Tekstslide

Lesson 3: Listening & Watching
Study: Vocabulary 4.3

Do: Exercise 38, page 32, Workbook B            

Slide 32 - Tekstslide


Answers exercise 38

Slide 33 - Open vraag

sweet
healthy
bake
cut
cooker
salt
smell
crisps
fruits and vegetables
heat up
honey
knife
nose
cake

Slide 34 - Sleepvraag


- Raise your hand in Teams

- Copy your homework

- Wait for your teacher to respond

- Play this game while you wait 


      

Slide 35 - Tekstslide

Leren:
- vocab 4.1+4.2, page 134, Workbook B
- vocab 4.3, page 135, Workbook B
- phrases writing, page 136, Workbook B
- gebiedende wijs       
- bezittelijke voornaamwoorden
- object pronouns       
- can + infinitive

Slide 36 - Tekstslide

Thanks for your attention

Slide 37 - Tekstslide