15-09-2021 3TH

Wednesday
September the 15th
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wednesday
September the 15th

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Today
  • Grammar
  • Phrases
  • Work by yourself 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammar

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
Do you have any luggage?

Slide 6 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


They didn't make ........ mistakes
A
some
B
any

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


I am going to buy ....... flowers.
A
some
B
any

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I can't pay. I haven't got ...... money.
A
some
B
any

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I haven't seen ....... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Those apples look nice! Shall we get .........?
A
some
B
any

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Much - Many
Much
Veel
Ontelbaar
We have so much money.
They take much time.
Many
Veel
Telbaar
Anne has many visitors.
Jeremy wants many children.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Little - Few
Little
Weinig
Ontelbaar
We have so little money.
They take little time.
Few
Weinig
Telbaar
Anne has few visitors.
Jeremy wants few children.


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meervoud telbaar
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Enkelvoud ontelbaar
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(veel) .......... love
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(weinig) ........ dogs
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(Weinig) ............ salt.
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

(weinig) ......... shops

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

(Veel) ......... soap

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Phrases

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The timeline .............. the history of the computer.
A
talks
B
makes
C
shows
D
imagines

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

................. this time computers have changed the world.
A
Until
B
Since
C
When
D
As

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ted .......... his message to his wife on Januari 6, 1993.
A
sended
B
send
C
sent
D
worked

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Some people even ............. that his work shortened the war.
A
say
B
spoke
C
talked
D
came

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Work by yourself
Do:
Ex. 14 - 20

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies