Future (will/shall/going to)

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord Future?

Slide 2 - Woordweb

Lesdoel:
Je weet hoe je iets kunt zeggen wat nog gaat gebeuren (toekomst). 
Je kent twee verschillende vormen om toekomende tijd 
aan te geven.

Slide 3 - Tekstslide

Welke vormen?

  1. To be going to + hele ww 
  2. Will / Shall + hele ww

Maar wanneer welke vorm?

Slide 4 - Tekstslide

1. To be going to + hele ww
Je gebruikt to be going to + hele ww als dingen vooraf al gepland zijn en als je een voorspelling doet met bewijs.

The teacher is going to grade the exams tonight.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

2. Will / Shall + hele ww
Je gebruikt will / shall + hele ww als dingen 
spontaan gebeuren en als je een voorspelling doet zonder bewijs (bijvoorbeeld een mening).

I think we will stay inside a few more weeks longer.
Shall I close the window? It's cold outside!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Chris _____ her grandmother tomorrow.
A
is going to visit
B
will visit

Slide 13 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 14 - Quizvraag

It _____ rain, I checked the weather
app! So, don't take your umbrella!
A
doesn't
B
shan't
C
won't
D
isn't going to

Slide 15 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be
D
is

Slide 16 - Quizvraag

Hey Sarah, ___ we ___ 'Lady and the tramp' at the cinema tonight?
A
will - watch
B
shall - watch
C
are - going to watch
D
are - watching

Slide 17 - Quizvraag

Extra oefenen met 
de Future?Slide 18 - Tekstslide