Miniles Engels

TRIAL LESSON ENGLISH
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

TRIAL LESSON ENGLISH

Slide 1 - Tekstslide

Do you think English is a fun subject?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Why is it important to learn English?

Watch: The German Coastguard

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

timer
1:00
Waar denk je aan
bij het vak Engels?
(Denken-Delen-Uitwisselen)

Slide 5 - Woordweb

What are we going to do in English lessons?
Woorden> vocabulary
Zinnen > stones
Grammatica>grammar
Cultuur >culture
Leesvaardigheid >reading
Kijk-luistervaardigheid>
watching &listening

Slide 6 - Tekstslide

Well...
After this lesson you will have checked your level of English and some general knowlegde stuff!
The quiz is going to start now!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

What is the capital of Great Britain?
A
Liverpool
B
Manchester
C
London
D
Glasgow

Slide 9 - Quizvraag

Hoe heet de vlag van Groot-Brittannië?
A
Onion Jack
B
Union Jack
C
Onion Jeff
D
Union Jeff

Slide 10 - Quizvraag

What countries does Great Britain consist of?
A
England, Wales, Scotland
B
England, Wales, Northern-Ireland
C
England, Scotland, Northern-Ireland
D
England, Wales, Scotland, Northern-Ireland

Slide 11 - Quizvraag

Waarvoor staan de sterren in de Amerikaanse vlag?
A
Voor de "lost soldiers" uit oorlogen
B
Voor de staten in de USA
C
Voor de kiesmannen
D
Voor de gestorven presidenten

Slide 12 - Quizvraag

People speak English in America and in England and in many other countries, but there are differences. Do you know them?

Slide 13 - Tekstslide

0

Slide 14 - Video

4 QUESTIONS
Choose between A and B

Slide 15 - Tekstslide

Is the following word British or American English?
Jello
A
American English
B
British English

Slide 16 - Quizvraag

Is the following word British or American English?
Number Plate
A
American English
B
British English

Slide 17 - Quizvraag

Is the following word British or American English?
French Fries
A
American English
B
British English

Slide 18 - Quizvraag

Is the following word British or American English?
fancy dress
A
American English
B
British English

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Kies het juiste antwoord:
My sister ____ my best friend.
A
am
B
is
C
are
D
's

Slide 21 - Quizvraag

Kies het juiste antwoord:
My parents ___ a blue car. The car ___ at the garage at the moment.
A
have - is
B
has - is
C
have - are
D
have - am

Slide 22 - Quizvraag

Kies het juiste antwoord:
I ____ a boy and I _____ a lot of friends.
A
have - am
B
am - has
C
am - have
D
are - have

Slide 23 - Quizvraag

Do the crossword puzzle !
timer
5:00

Slide 24 - Tekstslide

Let's read English!

Nu  ga je steeds een klein stukje lezen uit het verhaal van 'Benjamin Bunny'. Na elk stukje tekst volgen 2 of 3 vragen over de tekst.

Slide 25 - Tekstslide

One
This morning, Benjamin Bunny sat in the woods. He saw a cart on the road. In the cart there were Mr & Mrs McGregor.

Slide 26 - Tekstslide

Waar zat Benjamin vanmorgen?
A
op het strand
B
in een boom
C
in het bos
D
in een boot

Slide 27 - Quizvraag

Wat zag Benjamin op de weg?
A
een auto
B
een fiets
C
een bus
D
een kar

Slide 28 - Quizvraag

Two
Mr & Mrs McGregor went to the market. Benjamin walked back home, where he found his cousin Peter. Peter was wrapped in a red cloth. 

Slide 29 - Tekstslide

Waar gingen meneer en mevrouw McGregor naar toe?
A
naar huis
B
de winkel
C
de markt
D
het bos

Slide 30 - Quizvraag

Wat is Peter van Benjamin?
A
een neef
B
een broer
C
een vriend
D
zijn vader

Slide 31 - Quizvraag

Three
Peter, where are your clothes? Benjamin asked. I was in Mr McGregor's garden stealing a carrot. He saw me and chased me away, I lost my clothes in his garden.

Slide 32 - Tekstslide

Wat vroeg Benjamin aan Peter?
A
Waarom hij in een doek gewikkeld was.
B
Waarom hij niet buiten aan het spelen was.
C
Waar Peter het doek vandaan heeft.
D
Waar Peter zijn kleren zijn.

Slide 33 - Quizvraag

What do you know about 
these famous landmarks?

Slide 34 - Tekstslide

What is Big Ben?
A
A bridge
B
A clock
C
A bell
D
A tower

Slide 35 - Quizvraag

What's the name of this building?
A
Sydney Harbour House
B
Sydney Arts Centre
C
Sydney Opera House
D
Sydney Concert Hall

Slide 36 - Quizvraag

New York!
New York is also called
A
the Pineapple
B
the Great Apple
C
the Big Apple
D
the Huge Pumpkin

Slide 37 - Quizvraag

Where can you find the Tower Bridge?
A
In Edinburgh
B
In London
C
In New York
D
In Sydney

Slide 38 - Quizvraag

Some other fun questions!

Slide 39 - TekstslideWhat instrument do you hear?
Listen up!
A
flute
B
bag pipes
C
violin
D
guitar

Slide 40 - Quizvraag

Wat hoort er niet in een 'full English breakfast'?
A
fried eggs and bacon
B
tomatoes
C
fruit
D
black pudding

Slide 41 - Quizvraag

Slide 42 - Tekstslide

Welk(e) ingrediënt(en) zit(ten) er in het bekendste Schotse gerecht 'Haggis'?
A
Schapenhart
B
Schapenlever
C
Schapentong
D
Havermout

Slide 43 - Quizvraag

I hope you had fun!!! 
Bye everyone!

Slide 44 - Tekstslide