3 H 1.1 Elektriche Energie vervoeren

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit

Slide 1 - Tekstslide

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit
Par. 1.1 Elektrische energie vervoeren

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Je kunt uitleggen hoe verschillende soorten energiecentrales werken
 2. Je kunt uitleggen hoe met een generator elektrische energie wordt opgewekt.
 3. Je kunt uitleggen hoe een transformator werkt
 4. Je snapt waarom een transformator moet worden gebruikt bij het vervoer van elektrische energie

Slide 3 - Tekstslide

Voorkennis
Noteer een apparaat of plek waar jij wel eens een transformator gezien hebt. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

hoe verschillende soorten elektriciteitscentrales werken

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Werking elektriciteitscentrale
- De brander verhit water tot stoom.
- De stoom drijft een turbine (rad) aan.
- De generator (grote dynamo) wekt 
   wisselspanning op.
- De condensor maakt van stoom weer water.


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Elektriciteitsnet:
 • Als stroom door een kabel gaat, wordt de kabel warm.
          Energieverlies: minder elektrische energie over voor 
                                           eindgebruikers
 • Voor de minste energieverlies moet stroom over zo hoog mogelijke spanning vervoerd worden (minder warmte).

Slide 19 - Tekstslide

Transformator
De spanning die wordt opgewekt is 10.000 Volt (10 kV).
Om energieverlies in de hoogspanningskabels te voorkomen moet deze spanning 380 kV worden.
Maar dat is weer teveel voor de kabels in de straat.......

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Tekstslide

De spanning v.h. lichtnet
 • Het lichtnet heeft geen gelijkspanning (zoals in batterijen en accu's) maar een wisselspanning van effectief 230 V. De frequentie is 50 Hz. Het patroon herhaalt 50 x per seconde.

Slide 23 - Tekstslide

Werking van een transformator
Een transformator bestaat uit twee spoelen van geisoleerde koperdraad om een weekijzeren kern.
 • Primaire spoel wordt verbonden met het 
       lichtnet, secundaire spoel met het apparaat.
 • Wisselstroom gaat door de primaire spoel, 
       die wordt een elektromagneet.
 • Weekijzeren kern wordt hierdoor gemagnetiseerd.

Slide 24 - Tekstslide

Werking van een transformator (2)

 • Gevolg - er ontstaat in de 
secundaire spoel een 
veranderende magneetveld, 
wat een lagere wisselspanning 
opwekt.

Slide 25 - Tekstslide

Formule transformator
UsUp=NsNp
      = spanning primaire spoel
      = spanning secundaire spoel
      = aantal windingen
          primaire spoel
      = aantal windingen
          secundaire spoel
Up
Us
Np
Ns

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

10 000 Volt
380 000 Volt
10 000 Volt
230 Volt

Slide 31 - Tekstslide

Wisselspanning lichtnet
f = 50 Hz
Gelijkspanning batterij
Effectieve spanning

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

45) In een transformator wordt de spanning naar beneden gebracht.
Wat weet je over deze transformator?
A
De primaire spoel heeft meer windingen dan de secundaire spoel.
B
De secundaire spoel heeft meer windingen dan de primaire spoel.

Slide 34 - Quizvraag

46) Een transformator werkt alleen, omdat er een wisselend magnetisch veld in de transformator wordt opgewekt.
Een transformator werkt dus alleen als hij aangesloten wordt op:
A
Gelijkspanning
B
Wisselspanning

Slide 35 - Quizvraag

In wat voor apparaat zit een kleine transformator?
A
Adapter
B
Batterij
C
Stopcontact
D
spanningsmeter

Slide 36 - Quizvraag

Wat is een transformator
A
Verhoogt de spanning
B
verlaagt de spanning
C
Verhoogt en verlaagt de spanning

Slide 37 - Quizvraag

Wat is de formule voor de spanningsverhouding van een ideale transformator?
A
Vp * Vs = Np * Ns
B
Ip / Is = Np / Ns
C
Ip * Is = Np * Ns
D
Vp / Vs = Np / Ns

Slide 38 - Quizvraag

Wat is een transformator
A
een elektrisch apparaat die de elektrische spanning omhoog of omlaag kan omvormen
B
een elektrisch apparaat die de elektrische spanning omhoog kan omvormen
C
een elektrisch apparaat die de elektrische spanning omlaag kan omvormen
D
een elektrisch apparaat die het elektrische vermogen omhoog of omlaag kan omvormen

Slide 39 - Quizvraag

De linkerspoel in deze transformator noem
je de .............. en de rechterspoel de .................... .
A
primaire spoel; secundaire spoel
B
secundaire spoel; primaire spoel
C
primaire spanning; secundaire spoel
D
primaire spoel; secundaire spanning

Slide 40 - Quizvraag

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen hoe verschillende soorten energiecentrales werken
 • Je kunt uitleggen hoe met een generator elektrische energie wordt opgewekt.
 • Je snapt waarom een transformator moet worden gebruikt bij het vervoer van elektrische energie
 • Je kunt uitleggen hoe een transformator werkt

Slide 41 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 42 - Woordweb

Feedback over deze les

Slide 43 - Woordweb

Opdrachten

lees par. 1.1 en  maak opdracht 1 t/m 9 van paragraaf 1 blz15,16,17 

Slide 44 - Tekstslide