NOVA les 5 H2.4 Het omrekenschema

NOVA H2 Rekenen in de chemie
H4   Les 5 H2.2 Omrekenschema
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

NOVA H2 Rekenen in de chemie
H4   Les 5 H2.2 Omrekenschema

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • herhalen rekenstappen van les 3 + 4 (molaire massa, dichtheid)
 • omrekenen van hoeveelheden met het omrekenschema in twee stappen: van volume naar mol en van mol naar volume
 • NOVA H2 opgave 20
 • indien nodig: extra uitleg en extra oefening in deze LessonUp 

Slide 2 - Tekstslide

Hoeveel gram komt overeen met
0,74 mol BaSO4 ?
timer
3:00

Slide 3 - Open vraag

Hoeveel mol is gelijk aan
2,89 gram CaCl2 ?
timer
3:00

Slide 4 - Open vraag

Leerdoel
 • Je kunt met behulp van het omrekenschema rekenen met massa, volume en dichtheid: van volume naar chemische hoeveelheid en van chemische hoeveelheid naar volume

Slide 5 - Tekstslide

Blokschema chemisch rekenen

Mm = molaire massa in g mol-1 (Binas 98, 99)
NA = constante van Avogadro in mol-1 (Binas 7A)

Slide 6 - Tekstslide

Neem dit blokschema nu over in je schrift. Gebruik het als stappenplan en als spiekbriefje bij het maken van de opgaven

Mm = molaire massa in g mol-1 (Binas 98, 99)
NA = constante van Avogadro in mol-1 (Binas 7A)

Slide 7 - Tekstslide

Oefenen
De docent bespreekt de aanpak van opgave 20a volgens dit omrekenschema klassikaal
Noteer alle stappen overzichtelijk in je schrift en maak daarna de rest van opgave 20 in je schrift.

Bij de differentiatie in deze LessonUp vind je nog meer opgaven om te oefenen voor de toets.

Slide 8 - Tekstslide

eigen werk
 • opgave 20 afmaken (noteer berekeningen in je schrift)
 • meer oefenen: differentiatie LessonUp maken
 • indien nodig: vaardighedentrainer H2.2 (eenheden omrekenen)

Slide 9 - Tekstslide

Geef aan hoe goed je het leerdoel "rekenen tussen mol en volume via dichtheid en M" beheerst
A
ik ken het omrekenschema niet, ik kan niet rekenen met dichtheid, ik kan niet rekenen met M
B
ik ken het omrekenschema, ik kan ook rekenen met dichtheid en M, maar doe vaak de eenheden fout
C
ik ken het omrekenschema, maar ik maak veel fouten in rekenen met dichtheid, ik kan wel rekenen met M
D
ik maak (bijna) geen fouten in het omrekenen van mol <-> volume via dichtheid en M

Slide 10 - Quizvraag

Heb je nog een vraag over deze les? Stel hem hier:

Slide 11 - Open vraag

Begrippen van hoeveelheid

 • De mol is een vaste hoeveelheid.
 • 1 mol = 6,02*1023 (moleculen)
 • = Constante van Avogadro (NA), zie Binas 7A

Dus 1 mol water bestaat uit evenveel deeltjes als 1 mol goud!Slide 12 - Tekstslide

Rekenen met moleculen

 • De massa van 1 molecuul in u =
 • de massa van 1 mol moleculen in gram
 • = Molaire massa (M), zie Binas 98 en 99

bijvoorbeeld  1 H2O = 18,02 u, dus 1 mol H2O = 18,02 gramSlide 13 - Tekstslide

Bereken de molaire massa van difosforpentaoxide

Slide 14 - Open vraag

Een hoeveelheid van 2,60 mol van een onbekende zuivere stof heeft een massa van 908 gram. Wat is de molaire massa van deze stof?

Slide 15 - Open vraag

Dichtheid
 =    massa 
      volume

Slide 16 - Tekstslide

Dichtheid (formule)
ρ=Vmm=ρVV=ρm
ρ=dichtheid(kg.m3ofm3kg)
m=massa(kg)
V=volume(m3)
Binas 8 tm 12

Slide 17 - Tekstslide

Omrekenen volume < - > mol
Het omrekenen van volume <-> mol  gaat in 2 stappen: met de dichtheid en de molaire massa
Je krijgt eerst 4 oefenopgaven volume -> mol
Daarna volgen 4 oefenopgaven mol -> volume

Slide 18 - Tekstslide

Bereken hoeveel mL overeenkomt met 43,9 mol koolstofdisulfide(l),
CS2

Slide 19 - Open vraag

Bereken hoeveel mL overeenkomt met 0,76 mmol glycerol(l),
C3H8O3

Slide 20 - Open vraag

bereken hoeveel mL overeenkomt met 1,28 mol zwavelzuur(l),
H2SO4

Slide 21 - Open vraag

Bereken hoeveel L overeenkomt met 2,65 kmol aniline(l),
C6H7N

Slide 22 - Open vraag

Bereken hoeveel mol overeenkomt met 567 cm3 cadmium

Slide 23 - Open vraag

Bereken hoeveel mol overeenkomt met 549 L chloroform(l),
CHCl3

Slide 24 - Open vraag

Bereken hoeveel mol overeenkomt met 12,4 mL tetra(l),
CCl4

Slide 25 - Open vraag

Bereken hoeveel mol overeenkomt met 0,692 L methanol(l),
CH3OH

Slide 26 - Open vraag