Present simple vs present continuous

English
- Grammar 

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

English
- Grammar 

Slide 1 - Tekstslide

Write in your own words about the present simple

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

The Present Simple
Hoe kun je de "present simple" herkennen?

In een zin weet je of het een feit of routine is door naar signaalwoorden te kijken.
Woorden als every day (alledaags), never (nooit), always (altijd), every Wednesday (elke woensdag) vertellen je dat het over een routine gaat. Het komt vaak voor.

Als er geen signaalwoorden zijn, vertelt de zin u een feit.

Slide 4 - Tekstslide

Present simple 
Signaalwoorden:

always
often
ever
sometimes
every day
never
usually
every week

Slide 5 - Tekstslide

Lucy lives in London.
How do you recognize the present simple in this sentence, explain your answer.

Slide 6 - Open vraag

Signaalwoorden
Present Simple

Slide 7 - Woordweb

Translate.
1. John speelt altijd buiten

Slide 8 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous?
My dad ___ (not work) in the office every day.

Slide 9 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 10 - Open vraag

Make 5 sentences in the present simple

Slide 11 - Open vraag

PRESENT CONTINUOUS 

Slide 12 - Tekstslide

Describe the present continuous in your own words

Slide 13 - Open vraag

PRESENT CONTINOUS
Present contiNUous: gebeurt NU 
Always use this form:
1. am, is / are 
2. infinitive
3. -ing 

Example: They are working now


Slide 14 - Tekstslide

Present continuous
The present continuous consists of a form of be followed by the -ing form of a verb (werkwoord). 
I am working
you are working
he/she/it is working
we are working
you are working
they are working

Slide 15 - Tekstslide

Present Continuous signal words
Now 
Right now
As we speak
Currently
At the moment
Listen!
Look!

Slide 16 - Tekstslide

Present Continuous
Dad __________ (get) angry.

Slide 17 - Open vraag

present continuous
Mike.......................home. (to cycle)

Slide 18 - Open vraag

Present continuous

Look! They ... (to give) him a present.

Slide 19 - Open vraag

Present Continuous
Dad _________ (drive) a car.

Slide 20 - Open vraag

Make the sentence into a Present Continuous sentence and explain the difference:
He climbs a mountain.

Slide 21 - Open vraag

After this explaination do you understand the present continuous better?
A
yes
B
Better
C
no
D
still need some practice

Slide 22 - Quizvraag


Present Simple vs Continuous

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Present Simple
Present Continuous

Slide 25 - Tekstslide

Present continuous vs. present simple 

Slide 26 - Tekstslide


A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 27 - Quizvraag


A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 28 - Quizvraag

Never
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 29 - Quizvraag

Always
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 30 - Quizvraag

Every week
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 31 - Quizvraag

Today
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 32 - Quizvraag

Right now
A
present simple
B
Present continuous

Slide 33 - Quizvraag

Currently
A
Present simple
B
Present Continuous

Slide 34 - Quizvraag

Rebecca is watching Netflix.
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 35 - Quizvraag

I like myself.
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 36 - Quizvraag

Choose a verb and make one present simple sentence and one present continuous, use the same verb and explain what the difference is between the 2 tenses.

Slide 37 - Open vraag

Q&A about the
Present Simple and Present Continuous

Slide 38 - Open vraag