cross

§3 zijn verschillen tussen mensen een probleem?

par 3 is de ene cultuur beter dan de andere?
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleervwoLeerjaar 5

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

par 3 is de ene cultuur beter dan de andere?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lesdoelen
  • Je kunt uitleggen welke integratiemodellen er zijn
  • je kunt hun onderlinge verschillen noemen.
  • Je kent de begrippen 'cultuurrelativistisch' en cultuuruniversalistisch' en je kunt ze toepassen.
  • Je kent de verschillende politieke visies met betrekking tot het integratiebeleid.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vorige paragraaf?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

assimilatie of segregatie?
assimilatie
bij assimilatie nemen nieuwkomers volledig de dominante cultuur over. Alle elementen uit de oorspronkelijke cultuur verdwijnen dan. Een voorbeeld hiervan was de amerikaanse melting pot. Alle europeanen die aankwamen gingen in de pot en kwamen er als"Amerikanen" uit.


segregatie
subculturen leven compleet gescheiden van elkaar. Denk aan de Amerikaanse gescheiden samenleving van blanken en gekleurde mensen in het zuiden in de jaren '50.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland = vrijheid
het pluriforme model
In Ned. gaan we uit van vrijheidsidealen. In onze grondwet ligt het bestaansrecht van subculturen vastgelegd.

Waar?
artikel 1:verbod op discriminatie, art. 3 gelijke benoembaarheid, art. 6 vrijheid van Godsdienst, art. 7 vrijheid van meningsuiting, art. 8 vrijheid van vereniging, art 10 recht op privacy, art. 23 recht op openbaar en bijzonder onderwijs.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In hoeverre kan een pluriform model toch leiden tot tweedeling in de samenleving?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

stelling: nieuwkomers in Nederland moeten zo snel mogelijk integreren
A
eens
B
oneens

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Link

Deze slide heeft geen instructies

op welke manieren bevorderd de overheid de integratie in Ned.?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Integratie
De belangrijkste waarden van de dominante cultuur worden door iedereen geaccepteerd en er is voldoende kennis van de officiële taal.
1.
Alle bevolkingsgroepen hebben een gelijkwaardige positie op sociaaleconomisch gebied.
2
Er is een gelijkwaardige deelname aan de politieke besluitvorming
3

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de kern van het artikel uit het AD?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

ik ben het met de strekking van dit artikel
A
eens
B
oneens

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

en hoe zit het met de politiek?
A domein
domein van wetten en regels, zoals die bijvoorbeeld in de grondwet staan
B domein
het domein van het alledaags leven, schoolgaan en werken
C domein
Het domein van het priveleven, de individuele levenstijl
3 cultuur domeinen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CDA, CU, SGP
A cultuur: is gemeenschappelijk
B cultuur: mag je in je eigen groep vormen
C cultuur: iedereen is vrij zijn priveleven vorm te geven
regenboogscenario
meerdere subculturen staan naast elkaar

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VVD
A cultuur: moet je overnemen
B cultuur: godsdienstige uitingen zo min mogelijk in de openbare ruime
C cultuur: je bent vrij zolang het niet schadelijk is
meltingpot scenario
nieuwkomers moeten opgaan in de dominante cultuur en zo samensmelten tot 1 geheel met de oorspronkelijke cultuur.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SP, PvdA, Groen-Links, PvdD
A cultuur: dominante cultuur respecteren maar subculturen niet te snel buitensluiten
B cultuur: vrij uiten van waarden en normen
C cultuur: ieder mens is vrijer t.a.v. hun eigen keuze
mozaik scenario
Het is culturele verrijking wanneer er wederzijdse interactie is en de dominante cultuur en de verschillende culturen elkaar beïnvloeden
cultuurrelativisme
gaat uit van gelijkwaardigheid van culturen. Je kunt niet stellen dat de ene cultuur beter is dan de andere, omdat je niet vanuit de waarden en normen van de ene cultuur een oordeel kunt geven over de andere cultuur. Het dragen van een hoofddoek wordt door een cultuuruniversalist mogelijk afgekeurd als uiting van ongelijkheid en onderdrukking. Een cultuurrelativist zal hiertegen inbrengen dat vrouwen die een hoofddoek dragen dit zo niet ervaren en het doen als uiting van hun geloof

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En de PVV?

De dominante cultuur moet in alle domeinen overgenomen worden. Is een sterke voorstander van assimilatie
cultuurabsolutisme
Culturen hebben allemaal waarden die universeel zijn. Als een cultuur afwijkt van deze waarden is deze cultuur daarom minderwaardig. 
De dominante cultuur moet op alle vlakken overheersend zijn. De dominante Westerse cultuur is superieur aan alle andere culturen is hierbij het idee.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De politiek is dus bezig met het creëren van een samenleving waarin verschillende groepen kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn in sociale ongelijkheid. 
Welke rol speelt de media?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

In de tweede helft van de jaren 50 stegen de lonen een beetje. Mensen konden sparen en de eerste luxegoederen kopen. Bijvoorbeeld een nieuw
bankstel, een radio en heel soms zelfs een televisie. Nederland werd zo een consumptiemaatschappij. Dat is een maatschappij waarin mensen spullen kopen die ze niet echt nodig hebben. Reclames op radio en tv zorgen ervoor dat veel spullen al snel niet meer ‘in' zijn, zodat je blijft kopen. Denk maar aan de mode die elk seizoen verandert.

Slide 24 - Tekstslide

Ook in Nederland werd de massacultuur steeds belangrijker voor veel mensen. Vóór 1950 keek je naar familie of vrienden als je een belangrijke beslissing moest nemen. Vanaf het eind van de jaren 50 veranderde dat. Films, muziek en reclame bepaalden steeds meer hoe je eruitzag, wat je at en wat je in je vrije tijd deed.

Slide 25 - Tekstslide

Die Amerikaanse films speelden een grote rol bij de amerikanisering van Nederland. Dat is de beïnvloeding van de Nederlandse cultuur door de Amerikaanse (massa)cultuur. Steeds meer Amerikaanse gewoonten en
gebruiken drongen door in onze cultuur. Denk bijvoorbeeld aan McDonald's, spijkerbroeken en T-shirts.

Slide 26 - Tekstslide

Eind jaren Bo kwamen er steeds meer zenders. Daardoor kon iedereen zijn eigen informatie kiezen. De televisie droeg zo bij aan de ontwikkeling van een informatiemaatschappij. Dat is een samenleving waarin mensen snel op de hoogte kunnen zijn van allerlei zaken en gebeurtenissen in de wereld door gebruik te maken van massamedia. Dankzij je mobieltje kun je tegenwoordig binnen een seconde weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Of wat er in je eigen buurt aan de hand is.

Slide 27 - Tekstslide

Via internet kun je informatie uitwisselen tussen verschillende computers. Dat zorgt ervoor dat informatie razendsnel over de wereld kan worden
verspreid. Nederland kreeg zijn eerste internetverbinding in april 1986. Internet werd snel daarna de belangrijkste bron van informatie. Computer en
internet veranderden zo werk, vrije tijd en de manier waarop mensen contact met elkaar hebben. In bijna elk huis in Nederland staat nu een computer met internetverbinding. Veel mensen werken tegenwoordig thuis, dankzij computer en internet. Via internet luisteren ze naar muziek of bekijken ze een film. En dagelijks sturen mensen elkaar miljoenen berichtjes via allerlei sociale media.

Slide 28 - Tekstslide

Belangrijk voor de groei van de informatiemaatschappij
zijn dus:
• televisie • internet
• computer • sociale media

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

RTL
RTL Group. Eigenaar van RTL4, 5, 7, 8, Z, Lounge, Crime, Telekids, XL en Videoland
Talpa TV
Talpa Tv: Net 5, SBS 6, SBS 9 en Veronica

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dilemma
Wat is belangrijker: veiligheid of privacy?

Slide 35 - Tekstslide

We geven veel privacy op voor veiligheid. Ook voor gemak. Denk aan sociale media en de algoritmes die over ons gemaakt worden. Aan wie geven we die informatie? Welke macht hebben zij dan over ons?

ook de weblenzen uit Slaap zacht JI speelt hierin een rol. 
Een elite die alle informatie heeft over de groep die onderdrukt moet worden. 
Opdracht
maak par. 4 of ga bezig met de gegevens verwerking van jullie sociale ongelijkheid onderzoek

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies