Les 3 onderzoek Past simple

Past simple
regelmatig vs onregelmatig 
bevestigend vs ontkennend 
Is het nou was of were?
Het kunnen herkennen van (on)regelmatige werkwoorden en bevestigende of ontkennende zinnen maken in de past simple
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwoo, b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Past simple
regelmatig vs onregelmatig 
bevestigend vs ontkennend 
Is het nou was of were?
Het kunnen herkennen van (on)regelmatige werkwoorden en bevestigende of ontkennende zinnen maken in de past simple

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd van vorige lessen?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Jane (to play) tennis yesterday.
(bevestigend)

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

We (to watch) a film on TV.
(bevestigend)

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

The TV worked last night.
(ontkennend)

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

She played football yesterday.
(ontkennend)

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

We .......(sing) the most beautiful song last week. (bevestigend)

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

He .......(come) in through the window.
(bevestigend)

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

He ....... milk at school. (drink)
ontkennend

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

He ..... a computer. In the 90's (have)
(ontkennend)

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Is het nou Was of Were?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

I am very kind.
You are nice.
He is handsome.
She is beautiful.
It is a good deal.
We are your friends.
You are on fire.
They are great.

I was very kind.
You were nice.
He was handsome.
She was beautiful.
It was a good deal.
We were your friends.
You were on fire.
They were great.

Slide 12 - Tekstslide

Kun je per zin een voorbeeld geven wanneer je zoiets zou zeggen?

Wat hebben deze zinnen met elkaar te maken?

past simple
You .... at the festival last summer.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Use the Past Simple:
"I ... in Japan last year."

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Past simple
The children _____ at home last weekend.

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

bevestigend, regelmatig
bevestigend, onregelmatig
ontkennend, onregelmatig
ontkennend, regelmatig
He took a knife and cut the vegetables
Tara didn't know she was a superhero
Tom didn't stop for the red light.
Sela worked very hard on her project.

Slide 16 - Sleepvraag

Leg uit

A challenge
Once upon a time, there is a very old man who lived in the mountains above a small village. One day, the old man decided to walk down into the village.
It was a very hot day and the man was very thin and hungry. He needs to sit down. There was a young boy next to the road. He watches the old man for a moment. The boy offered the old man his bread and soup. The old man didn't liked the soup. And the bread were not fresh. The boy was very mad at the old man  because the boy tried to help him, but he were disrespectful. The boy standed up and runned away.
find the grammar mistakes and count them

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel fouten zaten er in de tekst

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Tell me why
Once upon a time, there is a very old man who lived in the mountains above a small village. One day, the old man decided to walk down into the village.
It was a very hot day and the man was very thin and hungry. He needs to sit down. There was a young boy next to the road. He watches the old man for a moment. The boy offered the old man his bread and soup. The old man didn't liked the soup. And the bread were not fresh. The boy was very mad at the old man because the boy tried to help him, but the old man were disrespectful. The boy standed up and runned away.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik kan (on)regelmatige werkwoorden herkennen en bevestigende of ontkennende zinnen maken in de past simple
Zeker weten
Ik denk het wel
niet echt
helemaal niet

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies