2324 HULP P5 les 3 (WW > Platen WW)

Hulpsystemen
Periode 5, les 3
Warmtewisselaars
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
HulpsystemenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Hulpsystemen
Periode 5, les 3
Warmtewisselaars

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
  1. Lesdoelen
  2. Opfrissen vorig jaar
  3. Verder ingaan op warmtewisselaars en hun appendages
  4. Opdracht
  5. Terugblik lesdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
1: Je kan uitleggen welke soorten warmtewisselaars er zijn en wat de voor- en nadelen van elk type zijn. (H)
2: Je kan uitleggen wat er wordt bedoeld met mee-stroom, kruisstroom en tegenstroom
3: je kan de onderdelen waar de warmtewisselaar uit is opgebouwd herkennen en benoemen, ook kun je de appendages die je rond en op een warmtewisselaar aantreft benoemen (inclusief functie)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke soorten warmtewisselaars ken je?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een aantal voordelen van een platenwarmtewisselaar tov een pijpenwarmtewisselaar.

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voordeel van beunkoeling?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Als een pijpenkoeler gebruikt wordt met zeewater, waar sluit je dan het zeewater op aan? Waarom is dit zo?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je het als de hete olie (bv smeerolie) linksboven binnenkomt en rechtsonder de koeler uitstroomt? En andersom?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem de stroming door deze koeler?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je tijdens je wachtronde kunnen zien dat het nodig is de koeler schoon te maken? Wat heb je hiervoor nodig?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je tijdens je wachtronde kunnen zien dat o-ring(en) van de schuivende pijpplaat vernieuwd moet worden? Wat moet er gebeuren?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw platenkoeler

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Platenkoeler
- Soms gesoldeerd, meestal losse platen voorzien van rubber pakkingen (vastgelijmd)
- Ribbels geven stevigheid aan platen en verbeteren warmteoverdracht, meer oppervlak en meer wervelingen in de vloeistof.
- Materiaal: titanium

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar zou bij een platenkoeler het vuil gaan zitten en hoe kun je dat zien tijdens je wachtronde?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je een platenkoeler weer schoon kunnen krijgen?

Slide 15 - Open vraag

Bij deze vraag ingaan op de montage en dat ze hem niet te ver aan moeten trekken (afstanden meten voor demontage!)
Montage voorwaarden: De begin- en eindplaat moeten vlak zijn en evenwijdig aan elkaar lopen. 

De trekankers moeten op de juiste spanning zijn gebracht. De tip : Voor demontage: meet t.p.v. elk trekanker de afstand tussen begin- en eindplaat en schrijf deze op. (Nieuwbouw maat in instructie boek) Tijdens montage. Zet de trekankers beurtelings per 2 tegelijk strakker zodanig dat de platen zo evenwijdig mogelijk blijven lopen. Ga door met vastzetten tot de juiste afstand is bereikt.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugspoelen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je een platenkoeler weer schoon kunnen krijgen zonder deze te demonteren?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welk type schip zal terugspoelen meer dan normaal (1x per maand) nodig zijn, soms zelfs dagelijks?

Slide 20 - Open vraag

bijvoorbeeld Baggerschepen, vaak zelfs uitgerust met automatische afsluiters die eens per uur omschakelen.
Hoe kun je voorkomen dat het vuil tussen de platen terecht komt?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Teken een schema van een volledig zeewater systeem met daarin:
- Twee zeeinlaatkasten (hoog en laag)
- Dubbel uitgevoerde koelwaterpompen
- Twee koelers met de mogelijkheid om deze terug te spoelen
- temperatuur regeling
- Alle benodigde appendages en afsluiters. (denk ook na over welk type afsluiter je overal kan gebruiken)
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk dus er komen ook meer studenten voor het bord om hun versie te tekenen.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
1: Je kan uitleggen welke soorten warmtewisselaars er zijn en wat de voor- en nadelen van elk type zijn. (H)
2: Je kan uitleggen wat er wordt bedoeld met mee-stroom, kruisstroom en tegenstroom
3: je kan de onderdelen waar de warmtewisselaar uit is opgebouwd herkennen en benoemen, ook kun je de appendages die je rond en op een warmtewisselaar aantreft benoemen (inclusief functie)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies