Jagers en Boeren

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisBasisschoolGroep 6

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Hoe ziet de les eruit? 
 • Inleidingsvraag
 • bronnen
 • prehistorie
 • ijstijd
 •  Kenmerken Jagers en verzamelaars
 • Landbouwsamenleving

Slide 2 - Tekstslide

Wat hoort bij de tijd van jagers en boeren?
( 2 antwoorden)
A
De eerste mensen waren boeren.
B
De eerste mensen waren jagers.
C
Boeren hebben geen vaste woonplaats.
D
Jagers hebben geen vaste woonplaats.

Slide 3 - Quizvraag

Prehistorie
 • Historie = geschreven geschiedenis

 • Pre = voor

 • Tijd vóór dat mensen konden schrijven 

Slide 4 - Tekstslide

ijstijd
 • Westen van Nederland 
 • Binnenland warmer
 • begon 115.000 jaar geleden en eindigde ruim 10.000 jaar geleden

Slide 5 - Tekstslide

Mamoeten

Slide 6 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven in kleine groepen (ongeveer 30-50 mensen)

 • Geen vaste woonplaats: nomaden

 • Trekken achter hun eten aan
 • Eenvoudige woningen: hutten/grotten

 • Weinig bezittingen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Oorzaak en gevolg.
 • Leefden voor een groot deel van de jacht.
 • Dieren trokken verder als het voedsel op was.
 •  Jagers verzamelaars trokken achter de dieren aan.
 • Gevolg: Geen vaste woonplaats!

Slide 9 - Tekstslide

De eerste mensen
Jager- verzamelaars: Mensen die leefden van de jacht op dieren, het verzamelen van vruchten, planten, noten en de visvangst.

Nomade: iemand die rondtrekt
zonder vaste woonplaats

Slide 10 - Tekstslide

Visvangst

Slide 11 - Tekstslide

Landbouw revolutie
 • Jagers en verzamelaars ontdekten landbouw!
 •  Door klimaat verandering werden de zomers warmer en winters natter 
 • Akkerbouw ontstond
 •  Door de ploeg kon het land bewerkt worden


Slide 12 - Tekstslide

Vruchtbare Halvemaan
 • Gebied waar de eerste landbouw ontstaat (9000 v. Chr.)

 • Midden-Oosten: Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije

 • Vanwege goede weersomstandigheden

Slide 13 - Tekstslide

landbouwsamenleving
Akkerbouw --> zaadjes in de grond en later oogsten
Veeteelt --> Dieren tam maken en gebruiken voor melk en vlees

Slide 14 - Tekstslide

Een andere naam voor deze periode is de prehistorie.
Wat past bij de prehistorie?
A
Tijd waarin mensen het schrift gebruiken
B
Geschreven bronnen
C
Ongeschreven bronnen
D
Tijd waarin mensen geen schrift hebben

Slide 15 - Quizvraag

Bronnen
 • Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen

 • Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn 

Slide 16 - Tekstslide

Wanneer ontsond de eerste landbouw?
A
8000 voor chr
B
175 na chr
C
9000 voor chr
D
Volgende week donderdag :)

Slide 17 - Quizvraag

Hoe groot waren de groep onegveer waarin de jagers en verzamelaars leefden?
A
150 mensen
B
30-50 mensen
C
ze leefden alleen
D
90- 100 mensen

Slide 18 - Quizvraag

Hoe noemen wij de mensen die geen vaste woonplaats hadden?
A
Nomaden
B
Verzamelaars
C
Jagers
D
Boeren

Slide 19 - Quizvraag

wanneer begon de ijstijd ongeveer?
A
100 jaar voor Chr.
B
115.000 jaar voor chr.
C
1000 jaar voor chr.
D
115 jaar na chr.

Slide 20 - Quizvraag

Waarom gingen de jagers en verzamelaars zich verstigen?
A
Het rondtrekken was te vermoeiend
B
Ze waren er ziek geworden onderweg
C
Ze ontdekten dat ze zelf voedsel konden verbouwen
D
ze hadden te weinig spullen mee

Slide 21 - Quizvraag

Opdracht

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide