1M- much/many & present simple/continuous

Welcome 1M
Grammar Theme 5
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome 1M
Grammar Theme 5

Slide 1 - Tekstslide

Today's lesson
  • Much/many, wat weten we nog?
  • Possessive pronouns, wat weten we nog?
  • Present simple/continuous 

Slide 2 - Tekstslide

Much/Many
https://www.lessonup.com/nl/lesson/BENsTM5ib6KiqRDef/XNEPYFetMooWNDZJp

Slide 3 - Tekstslide

much & many

Slide 4 - Tekstslide

Did he sell .... pictures?
A
Much
B
Many

Slide 5 - Quizvraag

It didn't rain .... last year.
A
much
B
many

Slide 6 - Quizvraag

There are not .... rivers there.
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

I do not have .... time today
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

We have .... places to visit today!
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

How .... money do we have left?
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Ik kan much/many goed toepassen
A
absolutely
B
nope
C
I think so?

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

 aantekening: possessive 's
Om bezit aan te geven gebruik je 's

Het boek van Jamie - Jamie's book (persoon)
De wol van de schapen - the sheep's wool (dier)
Het nieuws van gisteren - Yesterday's news (tijd)

Je gebruikt 's om bezit aan te geven van:
een persoon, dier, tijd, product, bedrijf of winkel.


Slide 13 - Tekstslide

Aantekening: possessive '
Als het woord al op een s eindigt zet je er  alleen ' achter
Dit is bijvoorbeeld als het woord in het meervoud eindigt op een s:

Het boek van mijn zussen - My sisters' book
Het boek van mijn broers - My brothers' book
Het boek van mijn ouders - My parents' bookSlide 14 - Tekstslide

Choose the correct option
A
that is Tess's book
B
that is Tess book
C
that is Tesss book

Slide 15 - Quizvraag

Choose the correct one
A
This is my sisters' book
B
This is my sister book's
C
This is my sisters's book
D
This is my sisters book

Slide 16 - Quizvraag

Choose the correct option
A
That is Samis phone
B
That is Sami's phone
C
That is Samis' phone

Slide 17 - Quizvraag

Choose the correct option
A
These are Michaels' feet
B
These are Michael's feet
C
These are Michaels feet
D
These are the feet of Michael

Slide 18 - Quizvraag


aantekening: of the
We hebben net geleerd 's achter een woord te zetten om bezit aan te tonen. 
Hier is nog een manier voor namelijk ''of the''

Of the gebruik je alleen bij plaatsen, landen en dingen
De president van de VS - the president of the United States 
De hoofdstad van Duitsland - capitol of Germany
De dop van de fles - the cap of the bottle

Slide 19 - Tekstslide

Choose the correct option
A
the windows of the house
B
the house's windows
C
the house' windows

Slide 20 - Quizvraag

Choose the correct option
A
the wall's colours
B
the colours of the walls
C
the walls' colours

Slide 21 - Quizvraag


A
the roof of the house
B
The house's roof
C
the houses roof

Slide 22 - Quizvraag

Present simple & present continuous

Slide 23 - Tekstslide

Present simple
Present continuous
You are feeling
They are playing
James is sleeping
The dogs are barking
I am listening
Susan sings 
Jennifer falls
Damian and Sander always dance
The teacher sleeps

Slide 24 - Sleepvraag

Recap:
Present simple/present continuous:
Hugo is playing video games at the moment.
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 25 - Quizvraag

Present Simple <> Present Continuous

Peter can't come to the phone right now. He ______ (to have) a bath.
A
have
B
has
C
is having

Slide 26 - Quizvraag

Present Simple <> Present Continuous
Carl is in bed. He ____ (to sleep).
A
sleep
B
sleeps
C
is sleeping

Slide 27 - Quizvraag

Recap:
Present simple/present continuous:
You always play video games in the evening
A
Present simple
B
Present continuous

Slide 28 - Quizvraag

Present Simple <> Present Continuous
Every year they ___ (to go) on holiday to Spain.
A
go
B
goes
C
are going

Slide 29 - Quizvraag

Present Simple <> Present Continuous
I _____ (to go) to the library once a week.
A
go
B
goes
C
am going

Slide 30 - Quizvraag

Present Simple <> Present Continuous

Peter can't come to the phone right now. He ______ (to have) a bath.
A
have
B
has
C
is having

Slide 31 - Quizvraag

Voorbeeldzin present continuous

Slide 32 - Open vraag

Voorbeeldzin present simple

Slide 33 - Open vraag

Ik snap de past simple/past continuous en kan deze toepassen
A
Yes!
B
Nooooo
C
Probably?

Slide 34 - Quizvraag

Now, you are going to do I (theme 5) in Stepping Stones. 
As always, I am here for questions and motivation. 

Slide 35 - Tekstslide