3H les 11

3H - Les 11
Grenoble
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3H - Les 11
Grenoble

Slide 1 - Tekstslide


 • Présente l’un(e) de tes rencontres

 • Les verbes

 • Le jeuSlide 2 - Tekstslide

Programme
 1. Uitleg werkwoorden (Bron I)
 2. Zelfstandig werken aan opdrachten bron I
  + toets inzien (cijfers)

Slide 3 - Tekstslide

SO Grammaire (vr 2 oktober)
Bron C, G, I + verbes aller / avoir / être / faire

- C: Bezittelijk voornaamwoorden (mon/ma/mes etc.)
- G: Werkwoorden op -ir vervoegen (bv. partir, dormir)
- I: Présent van regelm. ww. & wederkerende werkwoorden
- aller/avoir/être/faire in présent & passé composé

Slide 4 - Tekstslide

Aujourd'hui, c'est le ...

Slide 5 - Tekstslide

LE VERBE FRANCAIS

Slide 6 - Tekstslide

Les verbes réguliers
 • werkwoorden op -er
 • werkwoorden op -ir
 • werkwoorden op -re
Les verbes irréguliers
 • être
 • avoir
 • aller
 • faire
 • pouvoir (kunnen)
 • vouloir (willen)
 • prendre (nemen)
 • venir (komen)

Slide 7 - Tekstslide

Les verbes réguliers 
Er zijn 3 groepen regelmatige werkwoorden:
verbes en -er
verbes en -re
verbes en -ir
Tip: houd blz. 16 (bron I) er bij!

Slide 8 - Tekstslide

Twee stappen
Om een werkwoord te vervoegen in de présent, moet je altijd twee dingen doen:

1. de stam maken
2. de juiste uitgang erachter zetten
Zie de volgende pagina's!

Slide 9 - Tekstslide

De stam maken
De stam maak je voor alle drie de groepen op dezelfde manier:
je haalt de laatste twee letters van het werkwoord weg.

donner - er = donn
finir - ir = fin
vendre - re = vend

Slide 10 - Tekstslide

Uitgangen toevoegen
Als je de stam hebt gemaakt, zet je de juiste uitgang erachter. De uitgangen zijn per groep anders.
                                  -ER                      -IR                    -RE
je                              e                           is                       s
tu                              es                        is                       s
il/elle/on                e                          it                        -
nous                        ons                     issons             ons
vous                         ez                       issez                 ez
ils/elles                   ent                     issent               ent

Slide 11 - Tekstslide

Verbes réguliers présent

 
PARLER 
Je parl
Tu parl es 
Il parl
Elle parl
On parl
Nous parl ons 
Vous parl ez 
Ils parl ent 
Elles parl ent 

J'ai parl é

VENDRE 
Je vend
Tu vend s 
Il vend 
Elle vend 
On vend 
Nous vend ons 
Vous vend ez 
Ils vend ent 
Elles vend ent

J' ai vend u
FINIR
Je fin is 
Tu fin is 
Il fin it 
Elle fin it 
On fin it 
Nous fin issons 
Vous fin issez 
Ils fin issent
Elles fin issent 

J'ai fin i

Slide 12 - Tekstslide

e
ons
e
es
ez
ent
Nous + stam-
Vous + stam-
Ils + stam-
Je + stam-
Tu + stam-
Il + stam-

Slide 13 - Sleepvraag

Het werkwoord remplir in de tegenwoordige tijd. Combineer de juiste vormen.
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous

Vous
Ils/Elles
remplis
remplissent
remplit
remplissez
remplissons
remplis

Slide 14 - Sleepvraag

Welke uitgangen horen bij welke groep werkwoorden?
-ER
-IR
-RE
timer
1:00
-ER
-IR
-RE
-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent
-is
-is
-it
-issons
-issez
-issent
-s
-s
- -
-ons
-ez
-ent

Slide 15 - Sleepvraag

Les verbes irréguliers 
Er zijn meerdere onregelmatige werkwoorden:
Vandaag herhalen we:
être (zijn), avoir (hebben), aller (gaan), faire (doen/maken)

Slide 16 - Tekstslide

Aller
gaan
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                        allez
                           vas
                          vais
                             va
                     allons
                        vont

Slide 17 - Sleepvraag

Faire
doen
maken
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                          fais
                       faites
                           fait
                          fais
                         font
                   faisons

Slide 18 - Sleepvraag

Jeu de la roue!

Slide 19 - Tekstslide

Sujet

Slide 20 - Tekstslide

Verbe

Slide 21 - Tekstslide

Les verbes pronominaux 

Slide 22 - Tekstslide

p16 Livre de Textes
Wederkerende voornaamwoorden hebben in de infinitief (het hele werkwoord) het woordje ‘zich’ bij zich. 

Voorbeelden van wederkerende werkwoorden zijn: 
zich ergeren, zich schamen, zich vergissen, zich verspreken.

Slide 23 - Tekstslide

Les verbes pronominaux
Wederkerend werkwoord = se + verbe (zich + werkwoord)

Stukje 1 = een voornaamwoord
Stukje 2 = het werkwoord (voorbeeld: laver)

Je                           me                      lave                                              Ik was me
Tu                           te                        laves                                            Jij wast je
Il/ elle/ on           se                        lave                                              Hij/ zij/ men wast zich
Nous                     nous                  lavons                                         Wij wassen ons
Vous                     vous                   lavez                                            Jullie wassen je/ U wast zich
Ils/ elles               se                       lavent                                           Zij wassen zich

Slide 24 - Tekstslide

Au travail!
Nu: toets wordt uitgedeeld. Bekijk het goed en stel vragen over zaken die je niet begrijpt. 
Vul aan de hand van je toets het zelfevaluatieformulier in. 

Formulier ingeleverd? Huiswerk voor vrijdag: Bron I
ex. 31: regelmatige werkwoorden in de présent
ex. 32: wederkerende werkwoorden


Slide 25 - Tekstslide