Water les 2

Water les 2 
Te veel water: overstromingen 
Te weinig water: te kort aan drinkwater 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Water les 2 
Te veel water: overstromingen 
Te weinig water: te kort aan drinkwater 

Slide 1 - Tekstslide

Weet je nog: hoe noem je het proces waarbij water door het systeem aarde circuleert? (een rondje maakt)
A
Endogenekracht
B
De waterkringloop
C
Exogenekracht
D
Erosie

Slide 2 - Quizvraag

Welke kringloop speelt zich alleen boven de zee af?
A
De korte kringloop
B
De lange kringloop

Slide 3 - Quizvraag

Korte waterkringloop
Lange waterkringloop
Afvoer door rivier
Vallen van neerslag
Afvoer door grondwater
Verdamping

Slide 4 - Sleepvraag

Leerdoelen Rood
Je beschrijft waardoor overstromingen ontstaan.

Je wijst gebieden aan die kwetsbaar zijn voor overstromingen.

Je beschrijft mogelijke gevolgen van overstromingen.

Je beschrijft hoe overstromingen kunnen worden voorkomen.

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen wit 
Je beschrijft waardoor overstromingen ontstaan.
Je wijst gebieden met grotere overstromingsrisico's aan op de kaart. Ⓥ
Je beschrijft de mogelijke gevolgen van overstromingen.
Je beschrijft waardoor het overstromingsrisico van gebieden toeneemt.
Je analyseert en waardeert maatregelen om overstromingsrisico’s te verkleinen

Slide 6 - Tekstslide

Waardoor ontstaan overstromingen?

Slide 7 - Open vraag

Smeltwater
Zware regenval

Slide 8 - Tekstslide

Onder de zeespiegel
Hoog -> Laag 
Tropische storm: orkanen en tsunami's 

Slide 9 - Tekstslide

Welke gebieden in NL zijn kwetsbaar?

Slide 10 - Tekstslide

Welke gebieden in Nederland zijn kwetsbaar voor overstromingen?

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Slide 14 - Link

Mensen hebben ook invloed op de overstromingen. Hoe?
A
De bevolking groeit snel
B
Het kappen van bomen
C
Steeds meer bouwen

Slide 15 - Quizvraag

Directe gevolgen van overstromingen

- mensen verdrinken 
= gelijk slachtoffers
Indirecte gevolgen van overstromingen

- kapotte infrastructuur -> voedsel, medicijnen te laat 
- riolen lopen over -> ziektes
-  landbouw -> mislukte oogst 

= dagen, maanden later nog slachtoffers 

Slide 16 - Tekstslide

Na een overstroming zijn de ziekenhuizen overvol en dus te weinig artsen. Mensen gaan dood.
A
Direct gevolg
B
Indirect gevolg

Slide 17 - Quizvraag

Overstromingen voorkomen

- Deltawerken 
- meer ruimte voor de rivier 
- dijken verhogen 
- belangrijk: meer groen en minder stenen in de wijken maar ook in je eigen tuin! 

Slide 18 - Tekstslide

Leerdoelen rood 
Je beschrijft wat er wordt verstaan onder watertekort en droogte.
Je wijst (te) droge gebieden aan op de kaart. Ⓥ
Je beschrijft mogelijke gevolgen van droogte en watertekort.
Je beschrijft hoe mensen tijdens een watertekort aan water kunnen komen.

Slide 19 - Tekstslide

Leerdoelen wit 
Je beschrijft wat er wordt verstaan onder watertekort en droogte.

Je wijst gebieden met een groot risico op watertekort aan op de kaart. Ⓥ

Je beschrijft waarom het watertekort toeneemt.

Je beschrijft mogelijke gevolgen van droogte en watertekort.
Je analyseert en waardeert maatregelen om watertekort tegen te gaan.

Slide 20 - Tekstslide

droogte 
- Er valt tijdens een lange periode minder neerslag dan normaal 

- In rivieren/meren is er minder water dan normaal 

- In de bodem is te weinig water om planten te laten groeien

Slide 21 - Tekstslide

Het is zomer in Nederland. Er valt een week lang geen regen.
Is dit droogte?
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quizvraag

Het is zomer in Nederland. Er valt een lange tijd geen regen. De grond is te droog om planten te kunnen laten groeien. Is dit droogte?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quizvraag

Welke gebieden zijn droog?

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Kaart

De gevolgen van droogte 
Je denkt bij droogte misschien aan Afrika. Maar... door steeds hetere en drogere zomers is droogte ook een heel groot probleem voor Nederland


Kijkvraag bij het volgende filmpje over droogte:
Welke drie gevolgen heeft droogte voor NL?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Welke gevolgen van droogte zag jij in het filmpje?

Slide 28 - Open vraag

Droogte oplossen

- water vervoeren 
- water oppompen 
- zoutwater  ontzilten 
-  water vasthouden door dammen -> zorgt voor veel conflicten tussen landen 

Slide 29 - Tekstslide

Deze week afmaken
Maak deze week de werkdoelen van week 11:


Te veel water

Te weinig water

Wit gaat verder met de docent! 

Slide 30 - Tekstslide

Waardoor nemen de kansen op  overstromingen toe? 


Klimaatverandering zorgt voor: 
- extreem veel regen 
-  grote stormen 
- stijging van de zeespiegel 

Slide 31 - Tekstslide

Welke gebieden zijn kwetsbaar voor waterterkort?
- Hoge zandgronden in Oost- en Noord Nederland
-> afhankelijk van regenwater

- laaggelegen gebieden 
-> verzilting 

Slide 32 - Tekstslide

Welk gebied in Nederland hebben last van Verzilting?
A
Flevoland
B
Groningen
C
Zeeland
D
Limburg

Slide 33 - Quizvraag

Welk gebied in Nederland heeft last van een droge zandgrond?
A
Flevoland
B
Overijsel
C
Zeeland
D
Nood-Holland

Slide 34 - Quizvraag

Te kort in de wereld
Bevolkingsgroei 

- grotere steden 
- intensievere landbouw 
- meer industrie 

Maar ook minder wateraanbod

Slide 35 - Tekstslide

Wat is een voorbeeld van minder wateraanbod?
A
Waterverspilling
B
Water opvangen in een silo
C
Extreme regenval
D
Tuinen met alleen maar tegels

Slide 36 - Quizvraag

Deze week afmaken
Maak deze week de werkdoelen van week 11:

Te veel water
Te weinig water

Slide 37 - Tekstslide