Dementie


QUIZ
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


QUIZ

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Vasculaire dementie
B
Ziekte van Alzheimer
C
Lewy Body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 2 - Quizvraag

Ziekte van Alzheimer
De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is niet bekend. 
Wel is duidelijk dat het proces zich afspeelt in de hersenen. 
De hersenen van alzheimerpatiënten zijn iets verschrompeld.
 In de hersenen worden zogeheten plaques en tangles gevonden: neerslagen van eiwit waardoor zenuwcellen afsterven. De eerste veranderingen vinden plaats in hersenstructuren die belangrijk zijn voor het geheugen, zoals de hippocampus.

Slide 3 - Tekstslide

Kermerken ziekte van Alzheimer
- Begin ziekte meestal na 70e levensjaar
- Geleidelijke achteruitgang
- Eerst verlies van interesse, daarna van inzicht en beoordelingsvermogen -> dan van handelen en spraak.
In eindstadium verlies van spontane activiteiten en beweging.

Slide 4 - Tekstslide

Verschijnselen die bij dementie
kunnen voorkomen zijn:

Slide 5 - Woordweb

Confabuleren is een vorm van een gedragsstoornis.
Confabuleren is het vertellen van verhalen die niet juist zijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Decorumverlies is een vorm van een gedragsstoornis.
We spreken van decorumverlies als de waarden en normen over bijv.. eetgewoonten, kleding, waar te plassen zijn verdwenen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quizvraag

Een zorgvrager met apathie toont de volgende symptomen/kenmerken:
A
moeite met het vinden van het goede woord
B
niet goed weten hoe te moeten betalen bij een kassa
C
niet meer weten wat de functie van gebruiksvoorwerpen zijn
D
stemmingsproblemen als lusteloosheid, onverschilligheid

Slide 8 - Quizvraag

Het karakter van een dementerende kan verscherpen of veranderen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Fasen dementie
Dementie is een terminale ziekte; de levensverwachting is gemiddeld acht jaar.
Slechts 14%  van de dementerenden komt in de laatste fase van dementie, omdat mensen met dementie een kortere levensverwachting hebbenSlide 10 - Tekstslide

Indeling zorg en Belevingsgerichte indeling
Zie ook ZorgPad
Beginnende dementie: Begeleidingsbehoeftige fase
      Belevingsgericht zorg: Bedreigde-ik
Matige- ernstige dementie:  Verzorgingsbehoeftige fase
     Belevingsgericht zorg: Verdwaalde - ik
Ernstige dementie: Verplegingsbehoeftige fase
     Belevingsgericht zorg: Verborgen - ik
Zeer ernstige dementie: Verplegingsbehoeftige fase
     Beleveringsgericht zorg: Verzonken - ik

Slide 11 - Tekstslide

Een zorgvrager heeft het gevoel de grip op zijn leven te verliezen....
Dit is passend bij de:
A
Begeleidingsbehoeftige fase
B
Verzorgingsbehoeftige fase
C
Verplegingsbehoeftige fase

Slide 12 - Quizvraag

In welke fase ontstaan gedragsveranderingen door problemen in het langetermijngeheugen
A
Begeleidingsbehoeftige fase
B
Verzorgingsbehoeftige fase
C
Verplegingsbehoeftige fase

Slide 13 - Quizvraag

In de verzorgingsfase verdwijnt de scheiding tussen heden en verleden; het verleden wordt in het heden beleefd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

De verplegingsbehoeftige fase wordt gekenmerkt door een bijna vegeterend bestaan, gevoel is aanwezig. Veelal slapen en doezelen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

In de Bedreigde-ik fase wordt zorgvrager voor het eerst geconfronteerd met dementie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Een symptoom binnen de Bedreigde-Ik fase is: kotertermijn-geheugenverlies
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Binnen de Bedreigde-ik fase is niet realiteitsoriëntatie belangrijk
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Het afwisselend in het hier en nu zijn is passend bij de Verdwaalde- ik fase
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Kenmerkend voor de Verdwaalde- ik fase is:
A
Steeds meer motorische onrust
B
Volledige afhankelijkheid van anderen
C
Ernstig verstoorde communicatie

Slide 20 - Quizvraag

Kenmerkend voor de Verborgen- ik fase is dat zorgvrager zelf nog wel initiatief neemt
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Realiteits- Oriëntatie Behandeling (ROB) is een benaderingswijze bij zorgvrager die matig dementerend zijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quizvraag

ROB stimuleert de aanwezige geheugenfuncties, zodat verdere achteruitgang voorkomen wordt.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Het uitgangspunt van Validation is: meegaan in de gevoelige belevingswereld
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Doel van Validation is:
de dementerende helpen gelukkig te zijn met het leven dat ze leiden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Een passende benaderingswijze bij lichte verwardheid is:
A
ROB
B
Validation

Slide 26 - Quizvraag

Snoezelen wordt ook wel zintuiglijke activering en ontspanning genoemd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag