3GT ; H6.4 Verbranden en het milieu

3GT ; H6.4 Verbranden en het milieu
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

3GT ; H6.4 Verbranden en het milieu

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning 3GT
Vandaag: 

Herhaling 6.2-3 Warmtetransport en isoleren

Instructie H6.4 Verbranden en het milieu


Woensdag 15 mei PTA H6

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Isoleren

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmteverlies tegengaan

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geleiding isoleren

 • warmte kan nergens naar toe geleid worden want het metaal staat niet in contact met de rest, door de kurk die slecht geleid.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H6.4 Verbranden en het milieu
Leerdoel vandaag
 • uitleggen wat het broeikaseffect is
 • benoemen welke schadelijke stoffen er zijn voor het milieu
 • beschrijven wat fossiele brandstoffen zijn en wat 
 • uitleggen wat groene stroom is en biobrandstoffen
 • Het gevaar van koolstofmonoxide

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Versterkt broeikaseffect

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuurlijk broeikaseffect
 • Zonnestraling (licht): op aarde
 • Infraroodstraling (warmte): deels terug in atmosfeer, deels blijvend binnen dampkring door natuurlijke broeikasgassen, hierdoor warmt de aarde op.

Versterkt broeikaseffect
 • Zonnestraling (licht): op aarde
 • Infraroodstraling (warmte): blijft binnen dampkring door te veel  broeikasgassen die ontstaan bij gebruik fossiele brandstoffen, de aarde warmt nog meer op dan normaal.

Slide 10 - Tekstslide

Duidelijk verschil tussen natuurlijk en versterkt broeikaseffect uitleggen. Broeikaseffect is er altijd, net als broeikasgassen dus er blijft altijd een deel van de warmte binnen de dampkring en een deel verdwijnt in de ruimte. Door menselijke uitstoot (fabrieken, auto's, grootschalige veeteelt (koeien!) en de grote hoeveelheid mensen) wordt het aandeel broeikasgassen in de dampkring groter en kan warmte minder goed ontsnappen: blijft hangen onder de dampkring en het wordt dus warmer!
Gevolgen versterkt broeikaseffect

Verandering van het klimaat


 • zeespiegelstijging

 • extreem weer

 • uitsterven (of toenemen)                                                                                                         van planten- en diersoorten

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

broeikaseffect

fossiele brandstof =>
 • koolstofdioxide + waterdamp.

Gevolgen!!!
Zure regen en Smog

Wat veroorzaakt zure regen en smog?

 • Koolstof (roet), Stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx)
 • Irritatie ogen en luchtwegen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Demo: Brandbaar gas maken uit hout
1. Hoe merk je dat er een brandbaar gas ontstaat uit het hout?
 • Als je een vlammetje bij de buis houdt gaat de rook/het gas branden

2. Welke stof blijft over in de reageerbuis?
 • Koolstof

3. Waarom is het slim om in een elektriciteitscentrale afvalhout eerst te vergassen?
 • Dan ontstaat er minder rook

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstoffen
Welke fossiele
brandstoffen ken je?
Waar worden fossiele brandstoffen allemaal voor gebruikt?

Slide 14 - Tekstslide

Steenkool, aardolie (boorplatform Noordzee) en aardgas.
Fossiele brandstoffen
De bekendste fossiele brandstoffen zijn:
 • aardolie
 • aardgas
 • steenkool
 • bruinkool

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op welke manieren brengen wij allemaal CO2 in de lucht?

Slide 16 - Woordweb

Is natuurlijk al meermaals genoemd: fabrieken (industrie), auto's, verwarming, uitademen.
Wat kunnen we doen tegen milieuverontreiniging?
 • minder fossiele brandstoffen te verbranden. 
 • Minder met de auto en het vliegtuig. 
 • Elektriciteit thuis opwekken met zonnepanelen, of groene stroom, opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales gebruiken.
 • Katalysatoren in auto’s (diesel) => halen stikstofoxide uit de uitlaatgassen. 
 • Minder lang douchen
 • .......

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En nu aan de slag
Lees H6.4 Verbranden en het milieu (Begrijpen) goed door (p. 144 leerboek)
Maak opg. 1 t/m 12 uit je werkboek (p.151)

Klaar:
Lees H6.4 Beheersen (p. 146 leerboek)
Maak opg. 13 t/m 25 (p. 153 werkboek)

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3GT ; H6.4 Verbranden en het milieu

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning 3GT
Vandaag: 


Practicum: Vergelijk de rook van brandstoffen


Woensdag 15 mei PTA H6

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Practicum: Vergelijk de rook van brandstoffen

In deze proef onderzoek je de manier waarop verschillende vloeibare brandstoffen verbranden

Lees het practicum goed door => weet wat je moet doen

Je werkt in groepjes van twee (docent maakt de groepjes)


Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitwerking
A: 
B: Welke brandstoffen gaven een kleurloze vlam?
C: Waren dit steeds de biobrandstoffen?
D: Welke stof zit veel in de zwarte rook van sommige brandstoffen?
E: Alle verbrande brandstoffen gaven koolstofdioxide af.
    1. Waarom zag je dat niet?
    2. Welk probleem hebben jullie met deze proef verergert?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klaar:


Controleer de opgaven van H6.1-H6.4

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning 3GT
Vandaag: 

Herhaling deel 6.4 

Huiswerkcontrole 6.2 - 6.4


Woensdag 15 mei PTA H6

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H6.4 Verbranden en het milieu
Leerdoel 
 • uitleggen wat het broeikaseffect is;
 • benoemen welke schadelijke stoffen er zijn voor het milieu;
 • beschrijven wat fossiele brandstoffen zijn;
 • beschrijven wat groene stroom is en biobrandstoffen
 • Het gevaar van Koolstof-MONO-oxide

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

broeikaseffect

fossiele brandstof =>
 • koolstofdioxide + waterdamp.

Gevolgen!!!
Zure regen en Smog

Wat veroorzaakt zure regen en smog?

 • Koolstof (roet), Stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (NH3)
 • Irritatie ogen en luchtwegen

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

koolstofmonoxide
Als er koolstofmonoxide in de lucht zit, kun je koolstofmonoxide vergiftiging krijgen. 

– Koolstofmonoxide komt vrij bij 
  onvolledige verbranding
– Onvolledige verbranding ontstaat 
   als er te weinig zuurstof 
   aanwezig is 
   bij de verbranding

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstoffen
Welke fossiele
brandstoffen ken je?
Waar worden fossiele brandstoffen allemaal voor gebruikt?

Slide 32 - Tekstslide

Steenkool, aardolie (boorplatform Noordzee) en aardgas.
Fossiele brandstoffen
De bekendste fossiele brandstoffen zijn:
 • aardolie
 • aardgas
 • steenkool
 • bruinkool

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

koolstofmonoxide
Als er koolstofmonoxide in de lucht zit, kun je koolstofmonoxide vergiftiging krijgen. 

– Koolstofmonoxide komt vrij bij 
  onvolledige verbranding
– Onvolledige verbranding ontstaat 
   als er te weinig zuurstof 
   aanwezig is 
   bij de verbranding

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

En nu aan de slag
Lees H6.4 Verbranden en het milieu (Beheersen) goed door (p. 146 leerboek)
Maak opg. 13 t/m 25 uit je werkboek (p.153)

Klaar:
Controleer je huiswerk H6.2 - H6.4

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies