Oefenen met soorten vragen - les 3

Leesvaardigheid Frans
Soorten vragen/ teksten
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leesvaardigheid Frans
Soorten vragen/ teksten

Slide 1 - Tekstslide

Oefenen met soorten vragen
Les 3
Categorie voorgestructureerde vragen

Slide 2 - Tekstslide

De voorbije lessen behandelden we de eerste "categorie" van de examenvragen.
Beschrijf kort en bondig wat je hiervan is bijgebleven
(soorten vragen binnen deze categorie + bijhorende strategie)

Slide 3 - Open vraag

Soorten vragen / type tekst

Slide 4 - Tekstslide

De vraagsoorten:

1. gesloten vragen: (! 60% van de scorepunten!)
1a. meerkeuzevragen (behandeld in les 1 )
1b. meerkeuze invulvragen (behandeld in les 2)

2. voorgestructureerde vragen: (vandaag op het menu)
2a. combinatie/matchingsvragen
2b. beweringsvragen
2c. ordeningsvragen

3. citeervragen 
4. open vragen

Slide 5 - Tekstslide

2. Voorgestructureerde vragen

Slide 6 - Tekstslide

2a Beweringsvragen (juist-onjuist/ wel-niet)
Bij juist / onjuist-vragen moet je van meerdere - meestal drie - beweringen nagaan of ze overeenkomen met een deel van de tekst / een alinea.

1. Lees de tekst allereerst globaal om een indruk te krijgen van de inhoud.
2. Lees vervolgens de beweringen zorgvuldig en markeer kernwoorden.
3.. Zoek het tekstgedeelte op waarnaar wordt verwezen. 
4. Lees het betreffende gedeelte nauwkeurig door en vergelijk het met de beweringen.
 De beweringen staan meestal in volgorde van de tekst. 
5. Vind je bewijzen in de tekst dat de volledige bewering klopt? Dan is deze bewering juist. Klopt de bewering maar deels, dan is hij onjuist.
6. Kun je niets vinden in de tekst over één van de beweringen? Dan is deze bewering onjuist.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

2a Beweringsvragen
1. Lisez le texte .
2. Lisez les questions
 ( en utilisant la stratégie!)
3. Répondez aux questions 28 et 30!
timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Verder zelfstandig oefenen met beweringsvragen 

- Mauvaise note pour les profs (2013, II): vraag 26
- Le tee-shirt (2013, I): vraag 41
- Jusqu'où iront les touristes? (2019, I): vraag 39
- Les Dîners en blanc (2017, I): vraag 43


Slide 13 - Tekstslide

2b Combinatie-/matchingsvragen
Hierbij moet je juiste combinaties maken uit 2 gegeven groepen, de verschillende elementen (losse woordjes, zinsgedeelten of tussenkopjes) koppelen aan een bepaalde alinea. De elementen uit de vraag kunnen bijvoorbeeld losse woordjes, zinsgedeelten of tussenkopjes zijn.

1. Lees eerst de aangeboden elementen uit de vraag.
2. Lees daarna de eerste alinea en kijk welk element hierbij past.
3. Ga op dezelfde manier te werk bij de overige elementen.
4. Meestal blijven er één of twee elementen over.

Let op: je mag ieder element slechts éénmaal gebruiken.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

2b Combinatie-/ matchingsvragen
1. Lisez les questions .
2. Lisez le texte.
 ( en utilisant la stratégie!)
3. Répondez au question 32!
4. Si vous avez le temps, faites aussi 30 (meerkeuze) et 31 (bewering) 
timer
5:00

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

2c Ordeningsvragen
Bij een ordeningsvraag moet je delen van de tekst, meestal alinea's, in de juiste volgorde zetten.

1. De alinea's zijn als het ware losgeknipt, je moet ze weer in de juiste volgorde zetten.
2. Lees alle alinea's zorgvuldig door en let daarbij vooral op de eerste en de laatste zin van elke alinea.
3. De eerste zin van een alinea moet logisch aansluiten op de laatste zin van de vorige alinea.
4. Als je klaar bent, lees je de tekst nog een keer door om te beoordelen of de volgorde klopt.

Let op: 
kijk of er signaalwoorden in de alinea's staan. 
Deze geven vaak een aanwijzing voor de opbouw van de tekst!

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

2c Ordeningsvragen
1. Lisez le texte
 ( en utilisant la stratégie - faites attention aux connecteurs!)

2. Récontruisez le texte! 

timer
5:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Oefenen (met voorgestructureerde vragen)?
"C'est forgeant qu'on devient forgeron" :)

examenblad.nl
raadpleeg aangereikte (digitale) bronnen
herhaal de signaalwoorden (lijst!)

Slide 24 - Tekstslide

Wat neem je mee
uit de les van vandaag?

Slide 25 - Open vraag