S14 - Inhoud verkorten en samenvatten

S14 - Inhoud verkorten en samenvatten
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

S14 - Inhoud verkorten en samenvatten

Slide 1 - Tekstslide

Bedenk één situatie waarin je een samenvatting zou maken.

Slide 2 - WoordwebIn je tijd hier op school, maar ook tijdens je hogere studies en in je werkleven zal je nog veel informatie moeten verwerken.
Dan is het handig om samenvattingen te maken. Die helpen je de tekst te verwerken en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Zo kan je effectiever leren.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe ga jij te werk? Waar let jij op tijdens het samenvatten? Noteer in kernwoorden.

Slide 4 - Woordweb

1.11 Inhoud verkorten en samenvatten: topische vragen

 • Je kent de volgende begrippen: W-vragen, H-vraag, topische vragen.
 •  Je kunt de betekenis van die begrippen uitleggen.
 • Je kunt de begrippen toepassen in oefeningen.
 • Je kunt onderzoeken hoe de zender van een boodschap die vragen al dan niet gebruikt om de inhoud van zijn boodschap te bepalen.
 • Je kunt de vragen zelf gebruiken om een duidelijke boodschap te formuleren.
1.13 Inhoud verkorten en samenvatten: sleutelwoorden en kernzinnen

 • Je kent de volgende begrippen: sleutelwoord, kernzin.
 • Je kunt de betekenis van die begrippen uitleggen.
 • Je kunt de begrippen toepassen in oefeningen.
 • Je kunt sleutelwoorden en kernzinnen herkennen.
 • Je kunt onderzoeken en evalueren hoe de schrijver van een zakelijke tekst sleutelwoorden en kernzinnen gebruikt.
 • Je kunt zelf een tekst schrijven waarin je sleutelwoorden en kernzinnen gebruikt.

Slide 5 - Tekstslide

Geef alle topische vragen.
Tip: W-vragen en H-vraag

Slide 6 - Woordweb

Op welke plaats vind je zeker géén kernzin in een alinea?
A
in het midden
B
helemaal aan het begin
C
helemaal aan het einde

Slide 7 - Quizvraag

Waar vind je geen hoofdzaken?
A
in de inleiding en slot
B
in de titel en tussentitels
C
in de kernzinnen
D
Geen enkel antwoord is juist.

Slide 8 - Quizvraag

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Lees de tekst globaal. Bepaal het onderwerp en de hoofdgedachte.
Lees de tekst intensief. Stel de WH-vragen. Let op sleutelwoorden en kernzinnen.
Schrijf de hoofdzaken op.
Maak een logisch geheel van de losse zinnen.
Controleer op taalfouten.

Slide 9 - Sleepvraag

DUS:
Stap 1: Lees de tekst globaal. Bepaal het onderwerp en de hoofdgedachte van de tekst.
Stap 2: Lees de tekst intensief. Stel de WH-vragen. Let hierbij op sleutelwoorden en kernzinnen.
Stap 3: Schrijf de hoofdzaken op.
Stap 4: Maak een logisch geheel van de losse zinnen.
Stap 5: Controleer op taalfouten.
Slide 10 - Tekstslide

Controleer je samenvatting.
 • Staat de belangrijkste boodschap in je samenvatting?
 • Staan alle hoofdzaken in je samenvatting?
 • Heb je geen bijzaken opgenomen?
 • Heb je een logisch geheel van de samenvatting gemaakt?
 • Is de samenvatting volledig?

Pas je samenvatting zo nodig aan.Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
 • Werk in groepjes van 3.
 • Zoek een interessante tekst op www.quest.nl
 • Vat de tekst samen in min. 75 en max. 120 woorden.
 • Plaats de originele tekst én de samenvatting in de uploadzone.

Slide 12 - Tekstslide