Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen - deel 1

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen
Servicegraad hoog houden! 
Wat is de servicegraad?
Waarom moet deze zo hoog mogelijk gehouden worden?

 • De juiste producten in de juiste hoeveelheid op het juiste moment beschikbaar zijn voor de klant.
 • Om dit te bereiken is goed inzicht in de bedrijfsprocessen nodig.
 • Ook van belang is dat bedrijven in de logistieke sector op een makkelijke manier informatie kunnen uitwisselen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen
Servicegraad hoog houden! 
Wat is de servicegraad?
Waarom moet deze zo hoog mogelijk gehouden worden?

 • De juiste producten in de juiste hoeveelheid op het juiste moment beschikbaar zijn voor de klant.
 • Om dit te bereiken is goed inzicht in de bedrijfsprocessen nodig.
 • Ook van belang is dat bedrijven in de logistieke sector op een makkelijke manier informatie kunnen uitwisselen

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen

Waarom moet deze zo hoog mogelijk gehouden worden?


servicegraad
De servicegraad is de mate waarin een bedrijf erin slaagt aan de vraag van de klant te voldoen, door de juiste gg. in de juiste hoeveelheden en op het juiste tijdstip beschikbaar te hebben.

Slide 2 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen
Voor logistieke bedrijven en vooral voor het logistiek management is het belangrijk dat alles goed en efficiënt verloopt. Het doel is eigenlijk dat alle bedrijfsonderdelen op een optimale manier met elkaar samenwerken. Er zijn systemen bedacht om er voor te zorgen dat die samenwerking optimaal verloopt. 

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen
 • MRP
 • DRP
 • JIT
 • WMS
 • TMS
 • ERP

Slide 4 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen
 • MRP 
 • Material Requirement Planning
 • ondersteunt het material management
 • de besturing en beheersing v.h. productieproces
 • van de leverancier van grondstoffen t/m de totstandkoming 
 • van het eindproduct

Slide 5 - Tekstslide

MRP 1
 • MRP 1
 • systeem materiaalbehoefte berekenen

Het materialmanagement neemt beslissingen over:
planning
inkoop
material handling

Slide 6 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen

Slide 7 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Logistieke computersystemen

Slide 8 - Tekstslide

MRP II
 • Manufacturing Resource Planning
 • Is een systeem dat zowel de materialen- als de personeelsbehoefte in productieproces berekent
 • Geeft ook eventuele knelpunten aan
 • Capaciteitsplan = overzicht van de totale productiecapaciteit van een bedrijf

Slide 9 - Tekstslide

DRP I en DRP II
Een besturingssysteem voor
de fysieke distributie
DRP is een hulpmiddel om 
voorraadleveringen van 
fabrikanten naar afnemers te 
plannen

Slide 10 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen MRP en DRP

Slide 11 - Open vraag

DRP I en DRP II
DRP is een hulpmiddel om 
voorraadleveringen van 
fabrikanten naar afnemers te 
plannen.

De beheersing van de gg. stroom
van eindproduct naar de 
uiteindelijke afnemer.

Slide 12 - Tekstslide

DRP
Beheersing van de goederenstroom van eindproduct naar afnemer.
DRP I: Distribution Requirement Planning.
DRP II: Distribution Resource Planning.
DRP I maakt deel uit van DRP II.

Slide 13 - Tekstslide

DRP I
DRP I: Systeem voor fysieke distributie dat berekent wanneer en met hoeveel de voorraad moet worden aangevuld. 

* Bruto behoefte
* Uitstaande bestellingen
* Voorraadverloop
* Netto behoefte
* Geplande ontvangst van goederen
* Geplande beschikbare voorraad
* Geplande bestellingen


Slide 14 - Tekstslide

DRP II
Systeem voor integrale planning en besturing van goederenstroom in het fysieke distributietraject.
Subsystemen:
 - vraagvoorspelling en voorraadbeheer gereed product (DRP I)
 - magazijnproblematiek
 - transportbenodigdheden

Slide 15 - Tekstslide

JIT
Wat is het doel van Just In Time?

* JIT zorgt ervoor dat je op het juiste tijdstip de juiste hoeveelheid goederen aanlevert.
* Als je bij JIT een planning maakt, spelen ervaringen uit het verleden daarbij ook een rol.

Slide 16 - Tekstslide

WMS (Warehousemanagement systeem)
Registreert bewegingen in de voorraad d.m.v. streepjescodes of rfid-tags.
* wat komt er binnen?
* waar liggen de gg.
* hoe hoog is de voorraad per product
* welke gg. verlaten het magazijn

Slide 17 - Tekstslide

WMS --> interne gg.stroom

Slide 18 - Tekstslide

Transportmanagementsysteem (TMS)
Biedt ondersteuning bij het plannen van transport van goederen naar afnemers.
* Automatische identificatie
* Electronic data interchange
* Track & trace
* Proof of delivery
* Vrachtuitwisseling

Slide 19 - Tekstslide

Enterprise Resource Planning (ERP)
Systeem voor planning en besturing van productieprocessen.
Beheert volledige administratieve en logistieke proces.
Stuurt gegevens naar WMS en TMS.

Slide 20 - Tekstslide

Relatie ERP, WMS en TMS

Slide 21 - Tekstslide

Enterprise Resource Planning (ERP)
Systeem voor planning en besturing van productieprocessen.
Beheert volledige administratieve en logistieke proces.
Stuurt gegevens naar WMS en TMS.

Slide 22 - Tekstslide

Servicegraad

Waarom moet deze zo hoog mogelijk gehouden worden?


servicegraad
De servicegraad is de mate waarin een bedrijf erin slaagt aan de vraag van de klant te voldoen, door de juiste gg. in de juiste hoeveelheden en op het juiste tijdstip beschikbaar te hebben.

Slide 23 - Tekstslide

Servicegraad
servicegraad
De servicegraad is de mate waarin een bedrijf erin slaagt aan de vraag van de klant te voldoen, door de juiste gg. in de juiste hoeveelheden en op het juiste tijdstip beschikbaar te hebben.
CRM: Customer Relationship Management

Een systeem dat het management ondersteunt bij het optimaliseren van het contact met de klant.

Slide 24 - Tekstslide

Informatie uitwisselen
Op zoek naar een makkelijke manier om informatie uit te wisselen met andere partijen in de gg.stroom. -->
business-to-business integratie

EDI: Electronic Data Interchange
E-commerce: de verkoop van gg. en diensten via internet

Blockchain
https://www.logistiek.nl/sociale-innovatie/artikel/2017/03/wat-is-blockchain-101153955

Slide 25 - Tekstslide

Hoofdproductieplan
Plan waarin je per tijdsperiode aangeeft hoeveel producten je gaat produceren, waarbij je uitgaat van beschikbare capaciteit en verwachte vraag. 


Slide 26 - Tekstslide

Bullwhip-effect (opslingereffect)

Slide 27 - Tekstslide