Begeleiden, semester 2, periode 4, les 4

Intimiteit en ongewenste intimiteit
B1-K1-W5
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BegeleidenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Intimiteit en ongewenste intimiteit
B1-K1-W5

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Welkom 
 • AWR
 • terugblik en vooruitblik
 • leerdoelen
 • Theorie
 • Leerdoelen behaald
 • Opdracht
 • Volgende week
 • Wat vond je van de les?

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik en vooruitblik
Vorige les hebben we het gehad over over het voeren van een slecht nieuws gesprek

Deze week gaan we het hebben over seksualiteit, intimiteit en ongewenste intimiteit

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe je tijdens je stage om kan gaan met seksualiteit en intimiteit.
 • Aan het einde van de les weet je wat intimidatie inhoudt en weet je hoe je hiermee om kunt gaan als verzorgende.

Slide 4 - Tekstslide

Als MZ'er
In je beroep van beroepskracht MZ kom je vaak bij cliënten in hun intieme zone. De reden is simpelweg dat dat voor de dagelijkse verzorging nodig is. Denk maar aan handelingen als wassen, aankleden, iemand in zijn stoel zetten, enzovoort. Sommige cliënten hebben er veel moeite mee dat al die vreemde mensen hen van zo dichtbij aanraken en vastpakken. Begrijpelijk, want je komt wel erg dicht in de buurt van iemand, zonder dat je intimiteit wilt delen.

Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren dat een cliënt of een collega te dicht bij jou komt en dat jij je daar niet prettig bij voelt

Slide 5 - Tekstslide

timer
3:00
wat betekent "intimiteit" voor jullie ?

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Tekstslide

Intimiteit

Intimiteit is een breed begrip van nabijheid, contact en verbondenheid. Vormen van intimiteit zijn bijvoorbeeld hand-in-hand zitten, een knuffel, een arm om je heen, voeten laten masseren. Voorbeelden waarbij iemand ‘nabijheid’ ervaart en zich niet of minder alleen voelt. Intimiteit betekent ook ongestoord tijd met een dierbare kunnen doorbrengen, bijvoorbeeld voor een persoonlijk gesprek of samen naar muziek luisteren.

Slide 8 - Tekstslide

Functionele intimiteit
 • Daarnaast is er een vorm van functionele intimiteit wanneer zorgverleners de cliënt lichamelijke zorg verlenen. Dit is een professionele, functionele vorm van aanraken, die zeker ook intimiteit met zich mee brengt. Het is belangrijk dat de zorgverlener zich hiervan bewust is en weet hoe hier mee om te gaan. (zie Bos, 2011) .

Slide 9 - Tekstslide

timer
3:00
wat is voor jullie ongewenste intimiteit?

Slide 10 - Woordweb

ongewenste intimiteit
wie bepaalt wat ongewenst is?
eigen normen en waarden
seksueel geweld
intimidatie
chantage

Slide 11 - Tekstslide

Confrontatie met eigen waarden en normen
Als beroepskracht MZ is het belangrijk om stil te staan bij je eigen houding ten opzichte van intimiteit.  Je kunt er niet omheen jezelf vragen te stellen als:
 • Welke betekenis heeft intimiteit voor mij?
 • Wat vind ik normaal en wat niet?
 • Waar ligt voor mij de grens als het gaat om cliënten die mij aanraken?


Slide 12 - Tekstslide

Seksueel geweld
Gedrag waarbij een ander onder dwang seksuele handelingen moet uitvoeren of ondergaan en zijn of haar autonomie en lichamelijke integriteit wordt geschonden. De dwang kan allerlei vormen aannemen, zoals fysiek geweld of dreiging daarmee, intimidatie of chantage.


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Beoordelen van de mate van ongewenstheid
Om de ernst van het seksuele geweld te beoordelen kun je de volgende criteria gebruiken:


 • Vond de seksuele handeling plaats tegen de zin van het slachtoffer?
 • Werd er naar het slachtoffer geluisterd?
 • Werd er rekening gehouden met zijn of haar wensen?
 • Had het slachtoffer zeggenschap over wat er wel of niet ging gebeuren?
 • Kan het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor wat er gebeurd is?

Slide 15 - Tekstslide

Beoordelen van de mate van ongewenstheid
Belangrijke aandachtspunten zijn daarnaast in welke mate er sprake was van:

 • dwang en onvrijwilligheid;
 • machtsongelijkheid tussen pleger en slachtoffer;
 • lichamelijk geweld en fysieke verwonding;
 • bedrog, misleiding, chantage of het verdoven van het slachtoffer door alcohol en/of drugs.Slide 16 - Tekstslide

Seksuele intimidatie
Term voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht, die door degene die het ondergaat, als ongewenst en onplezierig ervaren. Het gedrag kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn, en zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.Slide 17 - Tekstslide

Situaties interpreteren
Als beroepskracht MZ kom je in allerlei situaties waarbij cliënten intimiteit met je willen delen. De vraag is dan wat jij doet en hoe je de situatie interpreteert. Hoe kijk je er bijvoorbeeld tegenaan als een cliënt je vraagt even bij hem op bed te komen zitten, omdat hij zich zo eenzaam voelt? En hoe reageer je als een cliënt een kneepje in jouw billen geeft? En hoe ga je ermee om als je merkt dat de cliënt iedere gelegenheid aangrijpt om je even aan te raken of vast te houden?Slide 18 - Tekstslide

Omgaan met ongewenste intimiteiten
Als een cliënt meer van je vraagt dan jij wilt doen, of dingen tegen je zegt die jij niet prettig vindt, is het belangrijk dat je dat durft aan te geven. Je moet assertief durven zijn. Je moet je grenzen aangeven.Slide 19 - Tekstslide

Omgaan met ongewenste intimiteiten
 • Actief verzet bieden
 • Geef grenzen meteen aan
 • Informeer je leidinggevende
 • Zoek de fout niet bij jezelf
 • Zoek steunSlide 20 - Tekstslide

Leerdoelen behaald?
 • Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe je tijdens je stage om kan gaan met seksualiteit en intimiteit.
 • Aan het einde van de les weet je wat intimidatie inhoudt en weet je hoe je hiermee om kunt gaan als verzorgende.

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht 2 begeleiden!!!
Hierna volgt opdracht 2 van het vak 'Begeleiden'

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht Seksueel Geweld
Op de site van Rutgers vind je informatie over projecten om seksueel geweld tegen te gaan.
Zijn deze projecten geschikt voor jouw doelgroep? Beargumenteer.
Als aan jou gevraagd wordt een project te ontwikkelen voor jouw doelgroep gericht op bewustwording van en tegen gaan van seksueel geweld, hoe zou deze er dan uit zien?

Bedenk:
hoe heeft mijn doelgroep hiermee te maken?
wat zijn de kenmerken van mijn doelgroep waardoor ze kwetsbaar zijn
hoe breng ik een bewustwordingsproces op gang
hoe maak ik ze weerbaar
welke protocollen zijn er op jouw werk
Bespreek jouw ideeën met klasgenoten.
Lukt dit niet bij jouw doelgroep (of heb je geen stage) bedenk dan zelf een doelgroep.
Zet jouw project dat je wil maken duidelijk op papier
Let ook op je spelling.  

Slide 23 - Tekstslide

Volgende week

- Volgende week gaan we het hebben over seksualiteit en intimiteit met betrekking tot mensen met een LVB of MVB

Slide 24 - Tekstslide

Wat vonden jullie van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Slide 26 - Video