elektrische energie produceren

Elektrische energie produceren
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Elektrische energie produceren

Slide 1 - Tekstslide

Kennen en kunnen
  • Hoe werkt de windmolen
  • Hoe werkt de elektriciteitscentrale
  • Wat is het verschil tussen kernenergie en klassieke termische centrales.
  • Biobrandstof
  • Elektrisch vermogen
  • Elektrische energie

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Link

De dynamo

De meest simpele manier om stroom te maken gaat met een spoel en een magneet.

Het magnetischveld verandert in de spoel => de spoel maakt een elektrisch (tegen) stroompje.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

De generator

De generator werkt net als een dynamo, het is een grote dynamo.

Twee dingen in de generator zijn de spoel en een magneet.

Slide 7 - Tekstslide

De generator

De kunst is om de magneet in de spoel te laten draaien.


Als de magneet draait, dan wekt de spoel stroom op.

Draaien door : Wind (windmolen) stromend water (waterkracht centrale) of stoom (thermische centrale) 

Slide 8 - Tekstslide

wat doen twee dezelfde polen van een magneet?
A
ze stoten elkaar af
B
ze trekken elkaar aan

Slide 9 - Quizvraag

Wat zit er om een magneet
A
warmte
B
stroom
C
een magnetisch veld
D
ijzer

Slide 10 - Quizvraag

welke twee dingen zitten er in een dynamo
A
een wieltje en stroomdraden
B
stroomdraden en een spoel
C
een magneet en een wieltje
D
een spoel en een magneet

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

Elektriciteit opwekken "De windmolen"

De generator gaat draaien omdat er wind tegen de rotorbladen gaat duwen.


Hierbij wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. 

Slide 13 - Tekstslide

Waarom hangt de gondel hoog in de mast?
A
De wind is daar harder
B
de lucht is daar zuiverder
C
Dan heb je er minder last van op de grond
D
voor de vogels

Slide 14 - Quizvraag

Wat voor spanning wordt er opgewekt door de windmolen
A
wisselspanning
B
gelijkspanning

Slide 15 - Quizvraag

Waardoor wordt de spanning omhoog gebracht
A
een generator
B
de gondel
C
een turbine
D
een transformator

Slide 16 - Quizvraag

waarom wordt de spanning omhoog gebracht?
A
voor de veiligheid
B
voor het transport
C
omdat het wisselstroom is

Slide 17 - Quizvraag

Wat zorgt er bij een windmolen voor het wisselende magnetische veld
A
de wind
B
de rotorbladen
C
de wind en de rotorbladen
D
water en de rotorbladen

Slide 18 - Quizvraag

Wat gebeurt er als het aantal windingen meer wordt?
A
de elektrische energie neemt toe
B
de elektrische energie neemt af

Slide 19 - Quizvraag

Wat gebeurt er als de windsnelheid meer wordt?
A
de elektrische energie neemt toe
B
de elektrische energie neemt af

Slide 20 - Quizvraag

wat gebeurt er met het magnetische veld als de magneet wordt omgedraaid
A
draait ook om
B
niets

Slide 21 - Quizvraag

Elektriciteit opwekken "De waterkracht centrale"

De generator gaat draaien omdat er water tegen de schoepen (soort rotorbladen) gaat duwen.


Het stromende water wordt verkregen door een dam (bij een stuwmeer) zodat er een kunstmatige waterval ontstaat, een stromende rivier (vanuit de bergen of door de getijde (eb en vloed). 

Slide 22 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De thermische centrale"

De generator gaat draaien omdat er stoom tegen de rotorbladen gaat duwen.


De stoom wordt verkregen door water te verwarmen.  Op de klassieke manier wordt dit gedaan door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Slide 23 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De thermische centrale"

De generator gaat draaien omdat er stoom tegen de rotorbladen gaat duwen.


De stoom wordt verkregen door water te verwarmen.  Bij de kerncentrale wordt die warmte verkregen door een kernreactie.

Slide 24 - Tekstslide

Wat is de eenheid van de spanning?
A
Volt
B
Watt
C
Joule
D
Ampère

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de spanning in huis (Netspanning)
A
12 V
B
230 V
C
220 V
D
1,5 V

Slide 26 - Quizvraag

Kennen en kunnen (weet je het)
  • Hoe werkt de windmolen
  • Hoe werkt de elektriciteitscentrale
  • Wat is het verschil tussen kernenergie en klassieke termische centrales.
  • Biobrandstof

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video