elektrische energie dynamo/generator

Elektrische energie produceren
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Elektrische energie produceren

Slide 1 - Tekstslide

Kennen en kunnen
  • Hoe werkt de elektriciteitscentrale
  • Elektrische energie maken

Slide 2 - Tekstslide

De dynamo

De meest simpele manier om stroom te maken gaat met een spoel en een magneet.

Het magnetischveld verandert in de spoel => de spoel maakt een elektrisch (tegen) stroompje.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

wat doen twee dezelfde polen van een magneet?
A
ze stoten elkaar af
B
ze trekken elkaar aan

Slide 5 - Quizvraag

Wat zit er om een magneet
A
warmte
B
stroom
C
een magnetisch veld
D
ijzer

Slide 6 - Quizvraag

welke twee dingen zitten er in een dynamo
A
een wieltje en stroomdraden
B
stroomdraden en een spoel
C
een magneet en een wieltje
D
een spoel en een magneet

Slide 7 - Quizvraag

De generator

De generator werkt net als een dynamo, het is een grote dynamo.

Twee dingen in de generator zijn de spoel en een magneet.

Slide 8 - Tekstslide

De generator

De kunst is om de magneet in de spoel te laten draaien.


Als de magneet draait, dan wekt de spoel stroom op.

Draaien door : Wind (windmolen) stromend water (waterkracht centrale) of stoom (thermische centrale) 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Slide 11 - Link

Wat zorgt er bij een windmolen voor het wisselende magnetische veld
A
de wind
B
de rotorbladen
C
de wind en de rotorbladen
D
water en de rotorbladen

Slide 12 - Quizvraag

Wat gebeurt er als het aantal windingen van een spoel meer wordt?
A
de elektrische energie neemt toe
B
de elektrische energie neemt af

Slide 13 - Quizvraag

Wat gebeurt er als de windsnelheid meer wordt?
A
de elektrische energie neemt toe
B
de elektrische energie neemt af

Slide 14 - Quizvraag

wat gebeurt er met het magnetische veld als de magneet wordt omgedraaid
A
draait ook om
B
niets

Slide 15 - Quizvraag

Elektriciteit opwekken "De windmolen"

De generator gaat draaien omdat er wind tegen de rotorbladen gaat duwen.


Hierbij wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. 

Slide 16 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De waterkracht centrale"

De generator gaat draaien omdat er water tegen de schoepen (soort rotorbladen) gaat duwen.


Het stromende water wordt verkregen door een dam (bij een stuwmeer) zodat er een kunstmatige waterval ontstaat, een stromende rivier (vanuit de bergen of door de getijde (eb en vloed). 

Slide 17 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De thermische centrale"

De generator gaat draaien omdat er stoom tegen de rotorbladen gaat duwen.


De stoom wordt verkregen door water te verwarmen.  Op de klassieke manier wordt dit gedaan door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Slide 18 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De thermische centrale"

De generator gaat draaien omdat er stoom tegen de rotorbladen gaat duwen.


De stoom wordt verkregen door water te verwarmen.  Bij de biomassa centrale wordt dit gedaan door het verbranden van biomassa. Dit zijn brandstoffen van plantaardig materiaal die nu groeit (snoeihout, cacaobonenschillen, biodiesel, ...) 

Slide 19 - Tekstslide

Elektriciteit opwekken "De thermische centrale"

De generator gaat draaien omdat er stoom tegen de rotorbladen gaat duwen.


De stoom wordt verkregen door water te verwarmen.  Bij de kerncentrale wordt die warmte verkregen door een kernreactie.

Slide 20 - Tekstslide

Wat is de eenheid van de spanning?
A
Volt
B
Watt
C
Joule
D
Ampère

Slide 21 - Quizvraag

Wat is het symbool van de stroomsterkte?
A
U
B
P
C
I
D
E

Slide 22 - Quizvraag

Wat is de spanning in huis (Netspanning)
A
12 V
B
230 V
C
220 V
D
1,5 V

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video