debatteren 5 vwo

debatteren 5 vwo
debatteren 
 5 vwo
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

debatteren 5 vwo
debatteren 
 5 vwo

Slide 1 - Tekstslide

Wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen een discussie en een debat?

Slide 2 - Open vraag

spreekoefening
Verdedig het onverdedigbare

We verdelen de klas in twee groepen. Groep A debatteert over stelling A, groep B debatteert over stelling B. 

Slide 3 - Tekstslide

spreekoefening groep A
De docent verdeelt groep A in voor- en tegenstanders. 
Iedereen gaat staan.
Zodra je iets gezegd hebt, ga je weer zitten.
Alleen de mensen die (nog) staan, mogen iets zeggen.

Stelling: ouders moeten verplicht mee op eerste dates

Slide 4 - Tekstslide

spreekoefening groep B
De docent verdeelt groep B in voor- en tegenstanders.
Iedereen gaat staan.
Zodra je iets gezegd hebt, ga je weer zitten.
Alleen de mensen die (nog) staan, mogen iets zeggen.


Stelling: Sesamstraat moet gewelddadiger worden

Slide 5 - Tekstslide

tentamen debat
Vorm: Lagerhuis+
groepen van 6 leerlingen (twee teams van 3 sprekers)
Vooraf: 1 onderwerp per groep (je kunt je dus inlezen over het onderwerp)
Tentamen: korte tijd voor het tentamen (ongeveer een week van tevoren) krijg je de stelling te horen en loting (aan het begin van het debat) bepaalt wie de voor- en tegenstanders zijn

Slide 6 - Tekstslide


De teams worden per loting ingedeeld als voorstanders en tegenstanders. Persoonlijke meningen over de stelling doen er dus niet toe.

Debaters proberen een derde partij te overtuigen: de jury. De jury bekijkt ieder debat vanuit een neutraal vertrekpunt. Beide teams willen het standpunt van de jury vormen en beïnvloeden. Na het debat wijst de jury het meest overtuigende team aan als winnaar.

Slide 7 - Tekstslide

debatvorm Lagerhuis+Lagerhuis+ debatvorm
“Lagerhuis+” is een debatvorm met twee teams. Beide teams bestaan uit drie debaters. Deze debatvorm is een hybride van “Lagerhuis”-debat (afwisselende spreekbeurten) en “Parlementair”-debat (opvolgende speeches), vandaar de plus in de naam.

Elk debat gaat over één onderwerp: de stelling. Dit is altijd een controversieel voorstel of standpunt.  

Slide 8 - Tekstslide

Het Lagerhuis+ debat bestaat uit speeches en een vrije fase. Alle debaters spreken via de jury(voorzitter); dus nooit direct tegen elkaar! De speeches worden gegeven vanachter een katheder. Tijdens speeches mag niet worden onderbroken of aangevuld door andere debaters. 
Tijdens de vrije fase mogen alle zes debaters wel opstaan om het woord te vragen. Een jurylid zal afwisselend voor- en tegenstanders aanwijzen. Debaters spreken in de vrije fase vanaf hun eigen plaats (dus niet vanachter het katheder). 
Na de vrije fase krijgen de teams 2 minuten tijd voor onderling overleg. Het debat wordt afgesloten met twee concluderende speeches.


Slide 9 - Tekstslide

Debatverloop

1. Eerste voorstander 
              3 minuten spreektijd 
2. Eerste tegenstander 
              3 minuten spreektijd
3. Tweede voorstander 
              3 minuten spreektijd
4. Tweede tegenstander 
              3 minuten spreektijd
5. Alle debaters
              Afwisselende beurten; in totaal 5 minuten
6. Alle debaters
              Bedenk- en overlegtijd; in totaal 2 minuten
7. Derde tegenstander (!) 
              2 minuten spreektijd
8. Derde voorstander 
              2 minuten spreektijd
  

Slide 10 - Tekstslide

tentamen debat
Je krijgt nu een filmpje te zien met uitleg over de beurt van voorstander 1.

Daarna kijken we een filmpje met een voorbeelddebat in de vorm Lagerhuis+ (iets anders dan wij doen).

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video