Oorlog zonder vrienden > les 2 > groep 7/8

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
LezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Les 2: Hoe wordt het in de tekst gezegd? 

Slide 2 - Tekstslide

Leesdoelen
 • Ik weet welke twee kanten er gekozen konden worden in de oorlog.
 • Ik weet wie in het verhaal aan welke kant staat.
 • Ik weet hoe er vanuit de verschillende kanten naar de oorlog gekeken werd. 

Slide 3 - Tekstslide

Start
 • Terugblik op les 1. 
 • Waar gaat het verhaal over? 
 • Een aantal woorden bespreken: NSB, concentratiekamp, propaganda 

Slide 4 - Tekstslide

Tekstgerichte vragen
 • Voor welke twee kanten konden mensen in de oorlog kiezen?
 • Welke kenmerken van de verschillende kanten uit de oorlog kun je uit de tekst halen?
 • Aan welke kant bevindt Arnold zich?
 • Welke personen in het verhaal bevinden zich aan welke kant? 

Slide 5 - Tekstslide

Instructie
Voor welke twee kanten konden mensen in de oorlog kiezen? 
Lees mee: Iedereen ... t/m ... allemaal leugens (r. 1 t/m 8)

Slide 6 - Tekstslide

Begeleide inoefening
Welke kenmerken van de verschillende kanten uit de oorlog kun je uit de tekst halen? 

Gebruik schema 4 hierbij. 
Gebruik tijdens het lezen rood (Vrij Nederland) en blauw (NSB)

Slide 7 - Tekstslide

Verwerking
 • Welke kenmerken van de verschillende kanten uit de oorlog kun je uit de tekst halen? 
 • Aan welke kant bevindt Arnold zich? 
 • Welke personen bevinden zich aan de kant van Vrij Nederland en wie aan de kant van de NSB?

Gebruik schema 4 hierbij. 
Gebruik tijdens het lezen rood (Vrij Nederland) en blauw (NSB)

Slide 8 - Tekstslide

Extra vraag
 • Zijn er ook aspecten die in het midden (tussen NSB en Vrij Nederland in) moeten staan? 

 • Wat valt je op aan de lay-out van de tekst? 

Slide 9 - Tekstslide

Antwoorden:

Slide 10 - Tekstslide

Evaluatie
Leesdoelen: 
 • Ik weet welke twee kanten er gekozen konden worden in de oorlog.
 • Ik weet wie in het verhaal aan welke kant staat.
 • Ik weet hoe er vanuit de verschillende kanten naar de oorlog gekeken werd. 

Slide 11 - Tekstslide

Schrijf in twee zinnen op wat je tijdens deze les geleerd hebt.

Slide 12 - Open vraag

Wat zou je nog meer te weten willen komen?

Slide 13 - Woordweb

Bedankt voor je inzet in de les.
Als de bel gaat: 
 • Schuif je stoel aan
 • Ruim je spullen op en neem ze mee
 • Verlaat het lokaal rustig

Slide 14 - Tekstslide