A07-08

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Prepozíciók

Slide 2 - Woordweb

Choose the correct answer!

Slide 3 - Tekstslide

The cat is _____ the school.
A
above
B
to
C
in front of
D
front of

Slide 4 - Quizvraag

She has a nice garden _____ the house.
A
near
B
behind
C
in
D
between

Slide 5 - Quizvraag

The car is _____ the tree and the office.
A
between
B
among
C
on
D
under

Slide 6 - Quizvraag

Patrik has 24 books _____ the shelf.
A
in front of
B
next to
C
up
D
on

Slide 7 - Quizvraag

I have a meeting _____ Friday.
A
at
B
on
C
in
D
in front of

Slide 8 - Quizvraag

Birtokos szerkezetek

Az angolban több lehetőség is kínálkozik birtoklás kifejezésére:
  1.  Ha a birtokos személy:            This is Kinga's phone.  
       Ha a birtokos nem személy:  The computer of the school.

   2. Használhatunk birtokos személyes névmást is: My phone

   3. Vannak olyan igék, amikben már benne van a birtoklás: 
       pl: to have
of
Figyeljünk, hogy az of-os szerkezetnél fordul a sorrend és hátul van a birtokló! 
Egyébként ilyen of-os szerkezetet használunk a mértékegységeknél is:
a glass of beer
two kilograms of meat
Kivételek
Néha keveredik az 's és of használata. 
Pl .
Amikor megszemélyesítünk tárgyakat, gyakran használunk 's-t (Britain's economy)

És fordítva is van, ha például sok lenne a "S": The phone of Tamás.
colour
Nem mindegy, hogy A labda színe kék. VAGY A labda kék színű.
Az első verzióban van egy birtokos szerkezet, így ez lesz belőle:
The colour of the ball is blue.
Míg a másikban nincs birtoklás, illetve a "colour" sem kerül a mondatba, hiszen a kék már egy szín :)
The ball is blue.

Slide 9 - Tekstslide

Tegező vagy magázó?
Érdekesség, hogy az itt leírt verziók a magázó formulák, és kizárólag ezeket használjuk. Régen természetesen létezett tegezés is, de mára teljesen kihalt... Fordításnál a könnyebség végett a tegezőt szoktuk használni.

Slide 10 - Tekstslide

Emlékeztető:

To have got:
Jelentése pontosan ugyanaz, mint a 'to have' igének csak ez egy régebbi forma. Itt arra kell figyelni, hogy a 'have got' egy szerkezet, melyben a 'have' segédige, de ha 'got' nélkül használjuk a 'have' igét, akkor bizony állítmány. Nézzük csak:
You have (got) a nice Ferrari.  --> Have you got a nice Ferrari? --> You haven't got a nice Ferrari.
Have
A "to have" egy nagyon furcsa helyzetben lévő ige.
Az eredetileg "to have got" mára kijelentő módban teljesen leegyszerűsödött, jellemzően a "got" elhagyásával képződik: I have an Opel. 
Viszont Kérdő és tagadó mondatba továbbra is kell a "got": Have you got an Opel? / You haven't got an Opel.

Épp emiatt a kettősség miatt manapság egyre inkább nem modális igeként kezeljük, hanem segédige segítségével képezzük ezeket, így: Do you have an Opel? / You don't have an Opel.

Jelenleg mindkettő helyes :)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Melyik a helyes megoldás?

Slide 13 - Tekstslide

I _____ a nice cat.
A
has
B
have got
C
haven't
D
doesn't have

Slide 14 - Quizvraag

I _______ a nice cat.
A
doesn't have
B
SÖR
C
haven't got
D
don't has

Slide 15 - Quizvraag

____ you ___ a nice cat?
A
have/get
B
has/got
C
do/got
D
do/have

Slide 16 - Quizvraag

____ you ___ a nice cat?
A
have/got
B
has/got
C
do/got
D
do/has

Slide 17 - Quizvraag

We _____ a big umbrella.
A
has
B
don't has
C
don't got
D
have got

Slide 18 - Quizvraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have' igét!  

Slide 19 - Tekstslide

Van egy söröd?

Slide 20 - Open vraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have got' kifejezést!  

Slide 21 - Tekstslide

Van egy söröd?

Slide 22 - Open vraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have' igét!  

Slide 23 - Tekstslide

Van két tollam a táskámban.

Slide 24 - Open vraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have got' kifejezést!  

Slide 25 - Tekstslide

Van két tollam a táskámban.

Slide 26 - Open vraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have' igét!  

Slide 27 - Tekstslide

Nincs pénzem.

Slide 28 - Open vraag

Fordítsd az alábbi mondatot!
Használd a 'to have got' kifejezést!  

Slide 29 - Tekstslide

Nincs pénzem.

Slide 30 - Open vraag