Present simple Exercise

1 / 13
volgende
Slide 1: Video
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 2 - Open vraag

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 3 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 4 - Open vraag

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 5 - Open vraag

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 6 - Open vraag

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 7 - Open vraag

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 8 - Quizvraag

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 9 - Quizvraag

(to be)
..... you at home tonight?
A
am
B
are
C
is

Slide 10 - Quizvraag

(to be)
Where ..... I?
A
am
B
are
C
is

Slide 11 - Quizvraag

(to be)
Derrek and Sheila ..... at work.
A
am
B
are
C
is

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide