Herhaling - T3 - OV 7: Welke ondernemingsvormen zijn er?

T3 - OV7
Welke ondernemingsvormen bestaan er?

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

T3 - OV7
Welke ondernemingsvormen bestaan er?

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen

 1.  Je weet welke ondernemingsvormen er bestaan.
 2. Je weet wat de ondernemingsvormen inhouden.
 3. Je kunt de voor- en nadelen noemen voor een ondernemer

Slide 2 - Tekstslide

ONDERNEMINGSVORM of RECHTSVORM
= juridische (wettelijke) vorm van je onderneming.

==> éénmanszaak
==> vennootschap


=> bv
=> nv
=> cv
=> maatschappij

Slide 3 - Tekstslide

Waarom is dit een belangrijke beslissing?
 • Wilt u alleen werken? Of liever met partners (vennoten)?
 • Hebt u startkapitaal nodig en zo ja, hebt u voldoende startkapitaal?
 • Kunt u starten zonder te investeren of moet u sowieso investeren?
 • Hoeveel risico bent u bereid te lopen voor het geval dat het fout gaat?
 • Hoe zwaar zijn uw boekhoudkundige en administratieve verplichtingen?
 • Wilt u op termijn extra aandeelhouders laten instappen?

Slide 4 - Tekstslide

EENMANSZAAK - voordelen
 • geen minimumkapitaal
 • geen financieel plan en geen oprichtingsakte nodig
  (minder kosten)
 • 1 eigenaar > neemt alle beslissingen 
 • minder verplichtingen dan bij een vennootschap

Slide 5 - Tekstslide

EENMANSZAAK - nadelen
 • zaakvoerder is onbeperkte aansprakelijk
 • eigenaar zoekt zelf middelen om de investeringen te financieren
 • beperkte continuïteit
 • inkomsten worden belast volgens de personenbelasting

Slide 6 - Tekstslide

VENNOOTSCHAP - voordelen
 • beperkte aansprakelijkheid
 • vennoten om samen financiële middelen te verzamelen
 • inbreng kan geld, natura know-how
 • samenwerking met partners regelen
 • onbeperkte continuïteit 
 • winst worden belast volgens de vennootschapsbelasting

Slide 7 - Tekstslide

VENNOOTSCHAP - nadelen
 • er kan een  minimumkapitaal vereist zijn
 • financieel plan opstellen (inleveren bij de notaris) = meer kosten
 • meer verplichtingen dan bij een eenmanszaak 
 • oprichtersaansprakelijkheid:
  de oprichters blijven drie jaar lang aansprakelijk 
 • het stopzetten van een vennootschap is moeilijk

Slide 8 - Tekstslide

Besloten vennootschap - BV
 • 1 of meer personen
 • beperkte aansprakelijkheid
 • startkapitaal mag € 0,01 zijn
 • aandelen op naam (niet vrij overdraagbaar) 
 • winst onderworpen aan vennootschapsbelasting

Slide 9 - Tekstslide

Naamloze vennootschap - NV
 • 1 of meerdere personen
 • beperkte aansprakelijkheid
 • middelgrote tot grote ondernemingen
 • aandelen zijn naamloos (vrij overdraagbaar)
 • aanzienlijk startkapitaal => minstens € 61 500,00
 • vrij complexe regelgeving
 • winst onderworpen aan vennootschapsbelasting

Slide 10 - Tekstslide

Coöperatieve vennootschap - CV
 • coöperatie =  groep die samenwerkt om hun economische macht te vergroten
 • minstens 3 oprichters die samenwerken
 • gemeenschappelijk doel, niet noodzakelijk winst
 • beperkte aansprakelijkheid
 • aandelen vrij overdraagbaar tussen vennoten
 • aandeelhouders maken zelf gebruik van de diensten
 • winst onderworpen aan vennootschapsbelasting


Slide 11 - Tekstslide

Maatschappij
 • minstens 2 vennoten
 • weinig dwingende regels
 • geen rechtspersoonlijkheid
 • kan niet failliet verklaard worden
 • onbeperkt aansprakelijk


Slide 12 - Tekstslide

Schema staat ook in SMT

Slide 13 - Tekstslide

Genoeg herhaald ....
Tijd om verder in te oefenen!

Slide 14 - Tekstslide

Wat betekent onbeperkt aansprakelijk?
A
Ze kunnen van jou en je partner alles af-pakken.
B
Ze kunnen aan je bezittingen en aan de gemeenschappelijke.
C
Ze kunnen jullie gemeenschappelijk vermogen afpakken.
D
Ze kunnen je partner afpakken.

Slide 15 - Quizvraag

De vennootschapsbelasting is nadeliger dan de personenbelasting.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Welke ondernemingsvorm geeft aandelen uit die vrij verhandelbaar zijn?
A
nv
B
bv
C
eenmanszaak
D
maatschappij

Slide 17 - Quizvraag

Welk soort belasting betaal je op de winst bij een eenmanszaak?
A
winstbelasting
B
personenbelasting
C
vennootschapsbelasting

Slide 18 - Quizvraag

Een éénmanszaak wordt opgericht door 1 persoon.
A
Juist
B
Fout

Slide 19 - Quizvraag

Van een bv
A
kan iedereen aandelen kopen.
B
kan niet iedereen aandelen kopen.

Slide 20 - Quizvraag

Wanneer je kijkt naar de continuïteit van de onderneming, kijk je naar ...
A
wie de leiding heeft.
B
wie het werk verricht.
C
hoeveel het eigen vermogen is.
D
hoe zeker het voortbestaan van de onderneming is.

Slide 21 - Quizvraag

Welke vorm van vennootschap is volgens jou het beste voor een restaurant?
NV
BV
CV
MAATSCHAPPIJ

Slide 22 - Poll

Wat voor soort rechtsvorm heeft Albert Heijn?
A
éénmanszaak
B
bv
C
cv
D
nv

Slide 23 - Quizvraag

Heeft een eenmanszaak geen of weinig minimumkapitaal nodig?
A
weinig
B
geen

Slide 24 - Quizvraag

Wanneer je kiest voor een éénmanszaak, ben je steeds beperkt aansprakelijk.

A
Juist
B
fout

Slide 25 - Quizvraag

Een bv heeft vrij verhandelbare aandelen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Alle ondernemingsvormen betalen vennootschapsbelasting.
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Het verschil tussen een nv en een bv is
A
dat de aandelen bij een nv voor iedereen te koop zijn en bij een bv niet
B
dat de aandelen bij een bv voor iedereen te koop zijn en bij een nv niet

Slide 28 - Quizvraag

Als een bv of nv failliet gaat, kunnen de aandeelhouders hun geld dat ze in de onderneming staken kwijt.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Binnen een éénmanszaak kan er maar 1 persoon werken?
A
Juist
B
onjuist

Slide 30 - Quizvraag

Op de winst van een bv moet personenbelasting betaald worden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 31 - Quizvraag

Geef 2 goede redenen waarom iemand voor een éénmanszaak zou kiezen.

Slide 32 - Open vraag

Waarom zijn rechtsvormen belangrijk?

Slide 33 - Open vraag

Schrijf CV voluit.

Slide 34 - Open vraag

Geef een verschil tussen BV en NV.

Slide 35 - Open vraag

Slide 36 - Tekstslide