Kennismaking met Biologie

Inleiding in de biologie
4 vwo 
schooljaar 2023-2024
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Inleiding in de biologie
4 vwo 
schooljaar 2023-2024

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen wat Biologie inhoudt.


-Je kunt vertellen op welke gebieden biologie een rol speelt


-Je kunt de levenscyclus van dieren beschrijven.


-Je kunt de organisatieniveau's in de biologie beschrijven.


-Je kunt uitleggen dat er op elk hoger organisatieniveau nieuwe emergente eigenschappen ontstaan.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over het vak biologie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is biologie?
Biologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van levende organismen en hun omgeving.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer biologie en leg uit wat het vakgebied omvat.
Waarom is biologie belangrijk?
Biologie is belangrijk omdat het ons helpt om de wereld om ons heen te begrijpen, onze gezondheid te verbeteren en de natuur te beschermen.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de waarde en het belang van biologie in ons dagelijks leven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwerpen in de biologie
Biologie omvat verschillende onderwerpen zoals celbiologie, ecologie, genetica en anatomie.

Slide 7 - Tekstslide

Geef een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de biologie worden behandeld.
Overgangsgebieden Natuurwetenschap
Biologie is een natuurwetenschap.

Overlapping met andere gebieden.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom koos jij biologie?

Slide 9 - Tekstslide

Geef een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de biologie worden behandeld.
 Wat zijn levende organismen?
Maak in groepjes van 4-5 een lijst van kenmerken die een organisme levend maken.

Slide 10 - Tekstslide

Verdeel de klas in groepjes en geef ze de opdracht om een lijst van kenmerken te maken. Laat ze daarna hun antwoorden presenteren.
Oganismen
Vertonen levensverschijnselen zoals 
- voortplanten
-groeien
- ontwikkelen
- stofwisseling
Levend/dood/levenloos.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofwisseling
Alle chemische processen in een organisme. 

Enzymen --> stoffen die reacties versnellen (Katalyseren).
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organismen hebben een levenscyclus


Groeien en ontwikkelen.

Eindigt bij uitsterven soort.

levenscyclus/levensloop


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organisatieniveau's
Biologische eenheden.

Emergente eigenschappen.
Ontstaan van eigenschappen op een hoger niveau.
(To emerge)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat is een goed voorbeeld van een emergente eigenschap van populaties
A
sociale interactie
B
lopen
C
voedsel zoeken
D
vliegen

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke vaardigheden in de biologie
In de biologie zijn observatie, experimentatie, analyse en communicatie belangrijke vaardigheden.

Slide 16 - Tekstslide

Wijs de leerlingen op de vaardigheden die ze in de biologie zullen ontwikkelen en gebruiken.
Biologie in het dagelijks leven
Biologie is overal om ons heen. Het helpt ons om gezond te blijven, voedsel te produceren en de natuur te begrijpen.

Slide 17 - Tekstslide

Geef voorbeelden van hoe biologie relevant is in ons dagelijks leven.
Samenvatting
In deze les hebben we geleerd wat biologie is, waarom het belangrijk is, en welke onderwerpen en vaardigheden erbij horen.

Slide 18 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en beantwoord eventuele vragen van de leerlingen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.