1.3 Rekenen aan gehaltes

1.3 Rekenen aan gehaltes
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.3 Rekenen aan gehaltes

Slide 1 - Tekstslide

Wat leer je vandaag?
1.3.1 Je kunt berekeningen uitvoeren aan gehaltes: massa%, volume%, massa-ppm, massa-ppb en concentratie.
1.3.2 Je kunt uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers.

Slide 2 - Tekstslide

Dichtheid: p
De dichtheid bereken je door de massa in kg te delen door het volume in m3

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Een blokje met afmetingen 2,0 cm x 4,0 cm x 6,0 cm is gemaakt van een materiaal
met een dichtheid van 3,4 g/cm 3
. Bereken de massa van het blokje.

Slide 6 - Open vraag

Een blokje met massa van 93 gram is gemaakt van materiaal met een dichtheid van
2,7 g/cm 3
. Bereken het volume van het blokje

Slide 7 - Open vraag

Een voorwerp weegt 3,0 kg en is gemaakt van materiaal met een dichtheid van
1,0.103 kg/m 3 . Bereken het volume van het voorwerp in m3

Slide 8 - Tekstslide

Massapercentage
Massa deel / Massa geheel x 100%

Slide 9 - Tekstslide

Volume percentage
Volume deel / volume geheel x 100%

Slide 10 - Tekstslide

Massa PPM
Massa deel / Massa geheel x 1.000.000

Slide 11 - Tekstslide

Volume PPM
Volume deel / volume geheel x 1.000.000

Slide 12 - Tekstslide

Bepaal het massapercentage van natrium in natriumcarbonaat (Na2CO3)

Slide 13 - Open vraag

In bier zit 4,8 volumeprocent alcohol. Hoeveel mL alcohol zit er in een bierglas van 250 ml?

Slide 14 - Open vraag

De maximaal toegestane concentratie loodionen in drinkwater bedraagt 1,0 g per 20 000 L.
Bereken met hoeveel massa-ppb dit overeenkomt. Neem aan dat de dichtheid van water 1,0 kg per liter is

Slide 15 - Open vraag

Concentratie berekenen

Slide 16 - Tekstslide

Concentratie
De concentratie bereken je door:
Het aantal mol te delen door het volume (in L)
Ookwel:
M (molariteit) of c(concentratie) of [A] (concentratie stof A)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing.

Slide 19 - Open vraag