Bruggen

Project bruggen
1VE
Project bruggen
1VE
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ozt-woMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Project bruggen
1VE
Project bruggen
1VE

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Balkbruggen
- vlakke brug
- eenvoudigste type vaste brug
- plank of plaat (met bij grote overspanning pijlers die
   ondersteunen)
- hout (maar nu ook van metaal, beton)

Slide 3 - Tekstslide

Boogbruggen
- ook wel welfbrug
- veelvuldig gebruikt door de oude Grieken en Romeinen
   (aquaducten)
- van oorsprong van steen (en cement)
- moderne boogbruggen ook van staal en beton of
   gelamineerd hout
- werking berust op het feit dat in een gelijkmatig
   belaste boog uitsluitend drukkrachten optreden


zuivere boogbrug
boogbrug met trekband

Slide 4 - Tekstslide

Boogbruggen
Bogen: 
- twee, soms, vier, soms maar één

Hangers: 
- verticaal
- diagonaal
- netwerk 
bovenaanzicht verschillende typen bogen

Slide 5 - Tekstslide

Cantileverbruggen
- ook wel gerberligger
- eenzijdige ophanging 
- één zijde wordt ingeklemd of rust op twee
   steunpunten en heeft een uitstekend gedeelte
- gewicht en tegengewicht 
- de 'armen' ontmoeten elkaar in het midden boven het water


- óf de armen van de liggers ontmoeten elkaar niet,
   maar wordt er onderstunt door een middengedeelte 

- staal, gewapend beton, soms hout

Slide 6 - Tekstslide

Hangbruggen
- opgebouwd uit twee (soms één) hoge pijlers of     
   pylonen waartussen een of meer (vaak twee)     
   dikke kabels gespannen zijn
- aan deze dikke kabels worden enkele dunnere
   kabels (hangers) gehangen om de weg te
   dragen en horizontaal te houden
- door de symmetrie worden de pijlers
   hoofdzakelijk verticaal belast
- pijlers uit te voeren als een lichte
   betonconstructie 
- tussen de pijlers hangt een hoofddraagkabel,
   volgens een kettinglijn – een kromme die lijkt op
   een parabool

Slide 7 - Tekstslide

- aan het begin en einde van de brug zijn de kabels verankerd   
  in de fundering
- in de Benelux en bij uitbreiding in Europa, vrijwel
  geen hangbruggen; de bodem is doorgaans te slap
  om deze grote horizontale krachten te kunnen opvangen
- wanneer de ondergrond bestaat uit rotsen zijn de   
   horizontale krachten wel goed op te nemen.

- voordeel: brugdek licht uit te voerenen dus betaalbaar
- nadeel: gevoelig voor trillingen
Beelden van de Tacoma Narrows Bridge (1940) die als gevolg van resonantie is ingestort
Hangbruggen

Slide 8 - Tekstslide

(Tui)Kabelbruggen
- type brug met één of meerdere pijlers waarbij aan elke           pijler een stuk brugdek door middel van kabels                     
   (de trekkers of tuikabels) opgehangen is
- rijdek is opgehangen aan dikke kabels (de tuien)
 - in de tuien is sprake van trekkracht
- de kabels zijn rechtstreeks bevestigd aan de pylonen of
   worden door de pylonen geleid om in de volgende
   overspanning opnieuw in het brugdek verankerd te
   worden
 - de pylonen voeren het gewicht van de brug vervolgens af
   naar de fundering; in de pylonen is sprake van drukkracht
- de tuien worden meestal in hoogwaardig staal uitgevoerd,
   de pylonen in staal of beton en het brugdek in beton,
   staal of mixte staal-beton
 

Slide 9 - Tekstslide

(Tui)Kabelbruggen

Slide 10 - Tekstslide

(Tui)Kabelbruggen
De Tuikabelbrug lijkt misschien op de hangbrug,
maar er is een duidelijk verschil tussen deze twee;  

Bij een hangbrug is er geen sprake van kabels die direct van de pilonen naar het brugdek lopen, maar van boogvormige kabels tussen pylonen, waaraan kleinere kabels ('hangers') bevestigd zijn die aan het brugdek vast zitten.
Bij hangbruggen zijn nog grotere overspanningen mogelijk, maar de brug is minder stabiel.


hangbrug
tuibrug

Slide 11 - Tekstslide

Pontonbrug
- ook wel schipbrug
- een brug die drijft op het water op meerdere pontons (drijvend platform)
- voordeel: snelle en goedkope manier voor een oeververbinding
- de onderdelen, pontons en rijdek, kunnen met vrachtwagens worden
   aangevoerd (vooral het leger maakt hiervan gebruik)
- nadeel: hinder voor de scheepvaart, er kan niet onderdoor gevaren worden.     permanente bruggen hebben daarom een uitvaarbaar gedeelte en soms         een ophaalbrug bij een van de landhoofden. Bij ijsgang in de rivier moeten       de drijvende bruggen naar de kant worden gehaald.

Slide 12 - Tekstslide

Neem ook een kijkje op de volgende website ter inspiratie: 
https://www.bruggenarchitectuur.nl/ontwerp

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video