Unit 4 en 5 grammar

Welcome
Welcomen 2KB2
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome
Welcomen 2KB2

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Herhaling grammatica 
 • Oefentoets 
 • Grammatica trainers
 • woensdag 16 juni - proefwerk unit 4 en 5 (grammatica)
 • woensdag 23 Juni Diawoord toets (woordenschat) 


Slide 2 - Tekstslide

Going to
Om te zeggen dat je iets in de toekomst gaat doen, gebruiken we going to. 

stap 1: Am/Are/Is
stap 2: Going to 
stap 3: Hele werkwoord

I am going to dance after school. 
She is going to study after school.
We are going to play the piano after school.

Slide 3 - Tekstslide

am
are
is
you
he
I
we
they
she
it

Slide 4 - Sleepvraag

To be going to

Slide 5 - Tekstslide

To be going to (?)

Slide 6 - Tekstslide

To be going to (-)

Slide 7 - Tekstslide

We ..................... (work) hard.
A
is going to work
B
am going to work
C
are going to work

Slide 8 - Quizvraag

I ........................ (sing) later!
A
is not going to sing
B
am not going to sing
C
are not going to sing

Slide 9 - Quizvraag

They ..............(help) us.
A
am not going to help
B
is not going to help
C
are not going to help

Slide 10 - Quizvraag

Vertaal de zin. Gebruik am/are/is+ going to:
Ik ga lopen.

Slide 11 - Open vraag

Vertaal de zin. Gebruik am/are/is+ going to:
Wij gaan dansen.

Slide 12 - Open vraag

Vertaal de zin. Gebruik am/are/is+ going to:
Danny gaat werken.

Slide 13 - Open vraag

Present Simple & Continuous
Will, Won't & Shall

Slide 14 - Tekstslide

Als je iets in de toekomst gaat doen. 
Will + hele werkwoord

 • I will help her
 • She will go to work
 • They will walk to school.

Als je iets NIET gaat doen:
Won't + hele werkwoord. (will + not)

 • I won't go to work it's holiday. 
 • We won't walk we have a car. 
vragen maken:

He will help us.    Will he help us? 

They will work.     Will they work?

Let op! Je gebruikt shall alleen in een vraagzin waar I of we in staat! 

I will go to Spain.         Shall I go to Spain?
We will dance later.    Shall we dance later? 

Slide 15 - Tekstslide

Let's practice...
Will, Won't & Shall

Slide 16 - Tekstslide

They ..............go to Italy this summer, because of corona.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 17 - Quizvraag

He.................talk to his mom later. She is not home now.
A
will
B
shall
C
won't

Slide 18 - Quizvraag

......... you help us?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 19 - Quizvraag

.......he call me later?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 20 - Quizvraag

.............I buy some ice cream?
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 21 - Quizvraag

Mary ...............go to school. It's holiday!
A
Will
B
Shall
C
Won't

Slide 22 - Quizvraag

In het Engels heb je de vraagwoorden: 

 • who 
 • what
 • where
 • when
 • why
 • which
 • how

Slide 23 - Tekstslide

Leer deze uit je hoofd

Slide 24 - Tekstslide

...........is that girl? I don't know her.
A
What
B
Who
C
where
D
why

Slide 25 - Quizvraag

...........are you doing? Can you come over?
A
What
B
Where
C
When
D
Why

Slide 26 - Quizvraag

..............are you? I am fine.
A
Who
B
Where
C
How
D
When

Slide 27 - Quizvraag

...... is your birthday? Mine is June 15th
A
Where
B
Why
C
What
D
When

Slide 28 - Quizvraag

Als iets NU gebeurd! 

stap 1: AM / ARE / IS
stap 2 : Werkwoord + ING    

I am talking
you are talking
he - she - it is talking
we are talking
they are talking

Present Simple 
Als iets vaak gebeurd of een gewoonte is: 
always / never / often / all the time / every etc.

I always bike to school.
you always bike to school.
She always bikes to school.
He always bikes to school.
It always bikes to school.
We alwaus bike to school.
You always bike to school.
They always bike to school.

Bij he-she-it komt er een -S achter het werkwoord.

Slide 29 - Tekstslide

He ...........to school.
A
walks
B
walk

Slide 30 - Quizvraag

Sarah never ...........to play.
A
wants
B
want

Slide 31 - Quizvraag

They ........soup every day.
A
eats
B
eat

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Tekstslide

NU - present continuous
stap 1: AM / ARE / IS
stap 2 : Werkwoord + ING   walk = walking

I am talking
you are talking
he - she - it  is talking
we are talking
they are talking

Slide 34 - Tekstslide

They ...................(listen) to me at the moment.

Slide 35 - Open vraag

Tony ...................(bake) a cake right now.

Slide 36 - Open vraag

My dad ....................(draw) a picture.

Slide 37 - Open vraag

Bijwoorden
Bijwoorden maak je door er +ly achter te zetten
Quick - quickly
Beautiful - beautifully

Slide 38 - Tekstslide

Maak van dit woord een bijwoord;
strange

Slide 39 - Open vraag

Maak van dit woord een bijwoord;
loud

Slide 40 - Open vraag

Maak van dit woord een bijwoord;
slow

Slide 41 - Open vraag

Present Perfect 
personen
have/has
werkwoord + ed
I
have
worked 
you
have 
worked
he/she/it
has
worked
we
have 
worked
you
have 
worked
they
have 
worked

Slide 42 - Tekstslide

I .........................(dance) all night
A
has danced
B
have danced

Slide 43 - Quizvraag

We ...............(call) each other every night since we were young.
A
has called
B
have called

Slide 44 - Quizvraag

Sarah ..............(watch) TV all day.
A
Has watched
B
Have watched

Slide 45 - Quizvraag

David and I .................(walk) to school.
A
has walked
B
have walked

Slide 46 - Quizvraag