5BO_Herhalingsgames

The best of 4BO
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Boekhouden : lift 4Secundair onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

The best of 4BO

Slide 1 - Tekstslide

Als een betaling lang op zich laat wachten, gaat het risico dat een klant zijn factuur niet kan betalen ...
A
dalen
B
stijgen

Slide 2 - Quizvraag

Klantenkrediet dat stijgt, kan erop wijzen dat er ... klanten zijn met betalingsmoeilijkheden
A
minder
B
meer

Slide 3 - Quizvraag

Klantenkrediet dat plots stijgt, is een ... evolutie voor de onderneming.
A
ongunstige
B
gunstige

Slide 4 - Quizvraag

Welke C behoort niet tot de 4 C's van de marketingmix?
A
Costs
B
Care
C
Communication
D
Customer solution

Slide 5 - Quizvraag

Totale productie / aantal arbeiders =
A
marginale kost
B
marginale productie
C
gemiddelde kost
D
gemiddelde productie

Slide 6 - Quizvraag

Wanneer ontstaat de evenwichtsprijs?
A
Als het hele aanbod verkocht kan worden
B
Als aan alle vraag voldaan wordt
C
Als er meer vraag is dan dat er aanbod is
D
Als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn

Slide 7 - Quizvraag

Hoe bereken je de omzet van een onderneming?
A
winst * afzet
B
afzet * verkoopprijs
C
afzet * aankoopprijs
D
afzet - verkoopprijs

Slide 8 - Quizvraag

Toename TK / Toename q =
A
marginale kost
B
marginale productie
C
gemiddelde kost
D
gemiddelde productie

Slide 9 - Quizvraag

Welke van de onderstaande kosten zijn een constante kost?
A
De afschrijvingskost van de machines
B
De kosten van het personeel
C
De kosten van de grondstoffen
D
De dozen waarin de producten verpakt worden

Slide 10 - Quizvraag

In het technisch optimale punt geldt
A
dat de gemiddelde kosten het hoogst zijn
B
dat de gemiddelde opbrengsten het laagst zijn
C
dat de gemiddelde winst het hoogst is
D
geen van voorgaande stellingen

Slide 11 - Quizvraag

Producten die een consument dagelijks nodig heeft.
A
shopping goods
B
convenience goods
C
luxury goods
D
unnecessary goods

Slide 12 - Quizvraag

Een document waarin de regels staan beschreven die gelden binnen het bedrijf.
A
arbeidsovereenkomst
B
arbeidsreglement
C
vervangingsovereenkomst
D
arbeidscontract

Slide 13 - Quizvraag