Kennistest begin schooljaar

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Bedrijfseconomie

Slide 2 - Woordweb

Bedrijfseconomie 5de jaar handel
De economische omgeving
  • economische groei, inflatie, internationale handel, MVO, ...
  • starten met een eigen zaak (eenmanszaak of vennootschap)
Marketing
  • 6p's, marktonderzoek
Personeelsbeleid en communicatie 
  • arbeidsmarkt, begin en einde arbeidsovereenkomst, loonberekening, ...
  • communicatie 

Slide 3 - Tekstslide

Economische groei wordt gemeten a.d.h.v. het BBP. Waarvoor staat dit letterwoord?
A
Bruto Binnenlands product
B
Bruto Buitenlands product

Slide 4 - Quizvraag

Wat is inflatie?
A
Goederen en diensten worden goedkoper
B
Goederen en diensten worden duurder
C
De prijs van goederen en diensten blijft ongewijzigd

Slide 5 - Quizvraag

Actua: hoeveel bedroeg de inflatie in augustus 2022

Slide 6 - Open vraag

Heb je al eens gehoord van MVO?
JA
NEE

Slide 7 - Poll

Binnen MVO staan de 3p's centraal. Wat zijn deze 3p's?
A
product, prijs, promotie
B
Planet, people, profit
C
promotie, people, product
D
planet, profit, product

Slide 8 - Quizvraag

Economie bestaat uit vraag en ...
A
aanbod
B
behoefte
C
crisis

Slide 9 - Quizvraag

zelfstandig ondernemer

Slide 10 - Woordweb

Hoe oud moet je zijn om als zelfstandige aan de slag te gaan?
A
18
B
19
C
20
D
21

Slide 11 - Quizvraag

Wat is geen vennootschapsvorm?
A
BV
B
NV
C
maatschap
D
VZW

Slide 12 - Quizvraag

Ondernemingen moeten verplicht een boekhouden voeren. Wat vinden we terug aan de actiefzijde van de balans?
A
Bezittingen
B
Schulden

Slide 13 - Quizvraag

Kosten
Opbrengsten
Het geld dat je moet betalen voor het gebruik van een goed of dienst om iets te produceren of te verkopen.
Het geld dat je ontvangt voor de verkoop van goederen of de levering van diensten. 

Slide 14 - Sleepvraag

Kost of opbrengst? Het loon van de werknemers wordt betaald.
A
kost
B
opbrengst

Slide 15 - Quizvraag

Resultaat =                                   -                  TO > TK                                TO < TK                               
Winst
Totale opbrengsten 
Totale kosten 
Verlies 

Slide 16 - Sleepvraag

Het volledige gamma producten dat een ondernemer heeft is ...
A
Het assortiment
B
De productlijn

Slide 17 - Quizvraag

Met de breedte van het assortiment bedoelen we...
A
Het aantal productcategorieën
B
Het aantal variëteiten binnen een productcategorie

Slide 18 - Quizvraag

Wat voor soort goed is dit?
A
Gebruiksgoed
B
Verbruiksgoed

Slide 19 - Quizvraag

Volgende afbeelding is een voorbeeld van ...
A
co-branding
B
multibrandstrategie

Slide 20 - Quizvraag

De periode die 2x per jaar gehouden wordt om producten tegen een verlaagde prijs te verkopen noemt ...
A
uitverkoop
B
solden
C
sperperiode

Slide 21 - Quizvraag

Koffie en thee zijn ...
A
complementaire goederen
B
inferieure goederen
C
substitutiegoederen

Slide 22 - Quizvraag

Is verkopen met verlies toegestaan?
A
Ja
B
Nee
C
Ja in uitzonderlijke gevallen

Slide 23 - Quizvraag

Wie van jullie heeft er deze zomervakantie gewerkt?
Gewerkt
Niet gewerkt

Slide 24 - Poll

Vanaf welke leeftijd mag je studentenarbeid doen?
A
18
B
15
C
15 (voorwaarde: 1ste 2 jaar middelbaar zijn afgerond)
D
16

Slide 25 - Quizvraag

Hoeveel uur mag je als student per kalenderjaar werken om recht te hebben op het verlaagd rsz tarief.
A
240 uur
B
420 uur
C
475 uur
D
onbeperkt aantal uren

Slide 26 - Quizvraag

Waarvoor staat de afkorting RSZ?

Slide 27 - Open vraag

Tot welke leeftijd krijgen je ouders kinderbijslag?
A
18
B
20 jaar op voorwaarde dat je nog studeert
C
25 jaar op voorwaarde dat je nog studeert
D
30 jaar op voorwaarde dat je nog studeert

Slide 28 - Quizvraag

Veel succes dit schooljaar!

Slide 29 - Tekstslide