Typografie/Concepting P7

Typografie/Concepting
Periode 7 - ontwerp voor festival
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
TypografieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Typografie/Concepting
Periode 7 - ontwerp voor festival

Slide 1 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 2 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 3 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 4 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 5 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 6 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 7 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 8 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
Hansje van Halem

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Typografie/Concepting
DE OPDRACHT - 3A
 • Ontwerp een wervend filmpje met storyboard of affiche op A3 formaat, flyer, entreebewijs, polsbandje en een zelf te bedenken media-uiting voor een evenement.
 • Je bepaalt zelf voor welk evenement (muziekfestival, foodfestival, theaterfestival etc.) je een ontwerp maakt. 

Slide 11 - Tekstslide

WERKPROCESSEN
WERKPROCES 1.3: MAAKT EEN CONCEPT

WERKPROCES 1.4: MAAKT EEN ONTWERP
Typografie/Concepting

Slide 12 - Tekstslide

S T A P P E N   D I E   J E   M O E T   N E M E N
Typografie/Concepting

Slide 13 - Tekstslide

STAP 1
KEUZE VOOR EVENEMENT
Typografie/Concepting

Slide 14 - Tekstslide

STAP 2
ONDERZOEK NAAR MEDIA-UITINGEN
Typografie/Concepting

Slide 15 - Tekstslide

STAP 3
ONDERZOEK NAAR DE DOELGROEP
Typografie/Concepting

Slide 16 - Tekstslide

STAP 4
ONDERZOEK NAAR DE CONCURRENTIE
Typografie/Concepting

Slide 17 - Tekstslide

STAP 5
CONCLUSIES UIT JE ONDERZOEK !
Typografie/Concepting

Slide 18 - Tekstslide

STAP 6
MOODBOARD/STYLEBOARD MAKEN
Typografie/Concepting

Slide 19 - Tekstslide

STYLEBOARD
STIJL
M.B.V. KLEUR 
EN TYPOGRAFIE
Typografie/Concepting

Slide 20 - Tekstslide

STYLEBOARD
KEUZE VAN 
 • KLEUR 
 • TYPOGRAFIE
 • VORM
Typografie/Concepting

Slide 21 - Tekstslide

MOODBOARD
DE SFEER DIE HET PRODUCT MOET UITSTRALEN
Typografie/Concepting

Slide 22 - Tekstslide

SCHETSEN
Typografie/Concepting

Slide 23 - Tekstslide

Dat kan ook op 1 A4.
Typografie/Concepting
PROCES LATEN ZIEN

Slide 24 - Tekstslide

Typografie
TOEPASSING

Slide 25 - Tekstslide

DE OPDRACHT
Typografie/Concepting

Slide 26 - Tekstslide

INHOUD
 • Keuze voor evenement (Lowlands of Best Kept Secret)
 • Onderzoek naar affiches (minimaal 10)
 • Onderzoek naar de doelgroep en de concurrentie
 • Conclusies uit je onderzoek!
 • Moodboard en styleboard 
 • Proces inzichtelijk maken (bijv. d.m.v. foto's)
 • schetsen affiches (minimaal 10)

Het eindresultaat is een handmatig vormgegeven ontwerp op A3 formaat


Slide 27 - Tekstslide

Onderzoek naar affiches

Zoek naar voorbeelden waar je iets mee kunt!

Slide 28 - Tekstslide

2a: Keuze voor evenement
2b: Onderzoek naar affiches (minimaal 10)
2c: Onderzoek naar de doelgroep 
2d: Onderzoek naar de concurrentie
2e: Conclusies uit je onderzoek
2f: Moodboard van het te maken affiche
2g: Styleboard van het te maken affiche
2h: Schetsen van het affiche (minimaal 10)
2i: Foto's maken van het ontwerpproces
2j: Eindresultaat: het affiche op A3 formaatRESULTAAT

Slide 29 - Tekstslide
INLEVEREN WEEK 06:
• werkboek met opdracht 2a t/m 2i
• Het affiche – 2j
• SKILLSHARE: Demystifying Graphic Design: 
  How Posters Work 1-9 samenvatting en 
  movie poster

RESULTAAT

Slide 30 - Tekstslide

Concepting
SKILLSHARE
Demystifying Graphic Design: 
How Posters Work

Slide 31 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 32 - Tekstslide

Concepting
TIJDENS DE LES

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video