Concepting P8-les 1

Concepting | Kunstbeschouwing 
Periode 8 - les 1
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
TypografieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 53 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Concepting | Kunstbeschouwing 
Periode 8 - les 1

Slide 1 - Tekstslide

KIES GRAFISCH / AUDIOVISUEEL / INTERACTIEF 
stap 1

Slide 2 - Tekstslide

KIES EEN ONDERWERP 
stap 2

Slide 3 - Tekstslide

BES|CON
ONDERWERPEN
Dit zijn de onderwerpen waaruit je kan kiezen:
• Atlantis • Natuur en Milieu • Subculturen • Samenleving • Religies • Een nieuwe uitvinding/machine
• Het jaar 2099 • De ruimte • Kunst en Cultuur • Entertainment (muziek, film, games, etcetera)
• Politiek • Mythen en Sagen • Dromen • De tijdmachine • De elementen (Water, Aarde, Vuur en Lucht)

Slide 4 - Tekstslide

BES|CON|TYP
ATLANTIS
Atlantis ("eiland van Atlas") is een mythisch eilandenrijk waarvan de historiciteit onduidelijk is. Atlantis werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen Timaeus en Critias. Door een catastrofe zou het rijk plotseling zijn verdwenen.

Slide 5 - Tekstslide

BES|CON|TYP
NATUUR EN MILIEU
Denk aan zonne-energie, windmolens, electrische auto's etc.

Slide 6 - Tekstslide

BES|CON|TYP
SUBCULTUREN
Subculturen hebben vaak eigen stijlen, die zich uiten in de vorm van kleding en muziek, maar ook taalgebruik en politieke voorkeuren. Ook kan een subcultuur ontstaan door zaken die bepaalde groepen al met elkaar gelijk hebben, zoals etniciteit of religie.

Slide 7 - Tekstslide

BES|CON|TYP
SAMENLEVING
Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal.

Slide 8 - Tekstslide

BES|CON|TYP
RELIGIES
Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Slide 9 - Tekstslide

BES|CON|TYP
EEN NIEUWE UITVINDING
Een uitvinding is volgens de Dikke Van Dale "een ver­nuf­tig ge­von­den op­los­sing, meest­al op tech­nisch ge­bied". Een uitvinding heeft veelal de vorm van een product. Voorbeeld is het wiel.

Slide 10 - Tekstslide

BES|CON|TYP
HET JAAR 2099
Wat gebeurt er in 2099? Een nieuw gebruiksvoorwerp, een kijkje in de toekomst? Je mag het zelf verzinnen.

Slide 11 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DE RUIMTE
De term ruimte, ook aangeduid als kosmische ruimte, wordt in de astronomie en voor het onderscheid tussen luchtvaart en ruimtevaart vaak gedefinieerd als de delen van het heelal op meer dan 100 kilometer van de Aarde. 

Slide 12 - Tekstslide

BES|CON|TYP
ENTERTAINMENT
Het begrip entertainment (amusement) heeft een verstrekkende betekenis. 
In het algemeen wordt aangenomen dat het een bedrijvigheid is die dient ter verstrooiing en vermaak.

Slide 13 - Tekstslide

BES|CON|TYP
POLITIEK
Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεία (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur.

Slide 14 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DE 4 ELEMENTEN
De volgende reflectie is een voorbeeld van het boeddhistische reflectie gebaseerd op de leer van de vier elementen:
De fysieke wereld is slechts water, aarde, lucht en vuur. Ze zijn aan verandering onderhevig en puur natuurlijk; niet van mijzelf of van een ander.

Slide 15 - Tekstslide

BES|CON|TYP
MYTHEN EN SAGEN
Een mythe is een verhaal waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden, en waarbij vaak goden, vreemde wezens en/of helden centraal staan.

Slide 16 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DROMEN
Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart als hij of zij slaapt. 

Slide 17 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DE TIJDMACHINE
Een tijdmachine is een fictief apparaat om materie achteruit of versneld vooruit in de tijd – en eventueel ook de ruimte – te verplaatsen. Deze verplaatsing wordt tijdreizen genoemd. Tijdmachines en tijdreizen behoren volledig tot de sciencefictionwereld.

Slide 18 - Tekstslide

BES|CON|TYP
KUNST EN CULTUUR
Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie.

Slide 19 - Tekstslide

KIES EEN THEMA 
stap 3

Slide 20 - Tekstslide

Dit zijn de thema's waaruit je kan kiezen:
• moet voorlichten
• is wervend
• geeft uitleg/toelichten 
• moet overtuigen
• is educatief • entertainment
BES|CON|TYP
THEMA'

Slide 21 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: SAMENLEVING
  / 
THEMA: TOELICHTEN

Slide 22 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: MYTHEN EN SAGEN
/ THEMA: GEEFT UITLEG/ENTERTAINMENT

Slide 23 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: NATUUR EN MILIEU
/ THEMA: IS WERVEND/IS EDUCATIEF

Slide 24 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: NATUUR EN MILIEU
/ THEMA: MOET OVERTUIGEN/IS EDUCATIEF

Slide 25 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: FILM (storyboard) /
THEMA: ENTERTAINMENT

Slide 26 - Tekstslide

BES|CON|TYP
VOORBEELD
ONDERWERP: FILM (storyboard) /
THEMA: ENTERTAINMENT

Slide 27 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DE OPDRACHT
Vanaf week 19 (6 mei) heb je 6 weken de tijd om: 
 • ideeën te bedenken en te kiezen (grafisch, audiovisueel pf   interactief)
 • een onderwerp te kiezen 
 • een thema te kiezen 
 • een planning maken 

Slide 28 - Tekstslide

BES|CON|TYP
DE OPDRACHT
Vanaf week 19 (6 mei) heb je 6 weken de tijd om: 
 • het te maken idee en concept te omschrijven
  (en in te leveren bij de docent) 
 • de producten die daar uit voortkomen te omschrijven 
 • het ontwerpproces uit te voeren (Kerntaak 1, WP 1.1 t/m 1.5) 
 • de mediaproducten realiseren (Kerntaak 2, WP 2.1 t/m 2.5)

Slide 29 - Tekstslide

Concepting
AFFICHE
WERKPROCES 1.3: MAAKT EEN CONCEPT

WERKPROCES 1.4: MAAKT EEN ONTWERP

Slide 30 - Tekstslide

Concepting
VERPAKKING
S T A P P E N   D I E   J E   M O E T   N E M E N

Slide 31 - Tekstslide

Concepting
STAP 1
KEUZE VOOR EVENEMENT

Slide 32 - Tekstslide

Concepting
STAP 2
ONDERZOEK NAAR AFFICHES

Slide 33 - Tekstslide

Concepting
STAP 3
ONDERZOEK NAAR DE DOELGROEP

Slide 34 - Tekstslide

Concepting
STAP 4
ONDERZOEK NAAR DE CONCURRENTIE

Slide 35 - Tekstslide

Concepting
STAP 5
CONCLUSIES UIT JE ONDERZOEK !

Slide 36 - Tekstslide

Concepting
STAP 6
MOODBOARD/STYLEBOARD MAKEN

Slide 37 - Tekstslide

Concepting
STYLEBOARD
STIJL
M.B.V. KLEUR 
EN TYPOGRAFIE

Slide 38 - Tekstslide

Concepting
STYLEBOARD
KEUZE VAN 
 • KLEUR 
 • TYPOGRAFIE
 • VORM

Slide 39 - Tekstslide

Concepting
MOODBOARD
DE SFEER DIE HET PRODUCT MOET UITSTRALEN

Slide 40 - Tekstslide

Concepting
SCHETSEN

Slide 41 - Tekstslide

Typografie
TOEPASSING

Slide 42 - Tekstslide

Concepting
DE OPDRACHT

Slide 43 - Tekstslide

De opdracht voor het vak Concepting (periode 6B) is 
het ontwerpen van een affiche voor het evenement 'Lowlands' of 'Best Kept Secret'.
Het doel van deze lessen is om een ontwerp voor een affiche 
te kunnen maken door het ontwerpproces (m.b.v. de werkprocessen) goed te doorlopen.

Slide 44 - Tekstslide

INHOUD
 • Keuze voor evenement (Lowlands of Best Kept Secret)
 • Onderzoek naar affiches (minimaal 10)
 • Onderzoek naar de doelgroep en de concurrentie
 • Conclusies uit je onderzoek!
 • Moodboard en styleboard 
 • Proces inzichtelijk maken (bijv. d.m.v. foto's)
 • schetsen affiches (minimaal 10)

Het eindresultaat is een handmatig vormgegeven ontwerp op A3 formaat


Slide 45 - Tekstslide

Onderzoek naar affiches

Zoek naar voorbeelden waar je iets mee kunt!

Slide 46 - Tekstslide

Proces laten zien

Dat kan ook op 1 A4.

Slide 47 - Tekstslide

2a: Keuze voor evenement
2b: Onderzoek naar affiches (minimaal 10)
2c: Onderzoek naar de doelgroep 
2d: Onderzoek naar de concurrentie
2e: Conclusies uit je onderzoek
2f: Moodboard van het te maken affiche
2g: Styleboard van het te maken affiche
2h: Schetsen van het affiche (minimaal 10)
2i: Foto's maken van het ontwerpproces
2j: Eindresultaat: het affiche op A3 formaatRESULTAAT

Slide 48 - Tekstslide
INLEVEREN WEEK 06:
• werkboek met opdracht 2a t/m 2i
• Het affiche – 2j
• SKILLSHARE: Demystifying Graphic Design: 
  How Posters Work 1-9 samenvatting en 
  movie poster

RESULTAAT

Slide 49 - Tekstslide

Concepting
SKILLSHARE
Demystifying Graphic Design: 
How Posters Work

Slide 50 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 51 - Tekstslide

Concepting
TIJDENS DE LES

Slide 52 - Tekstslide

Slide 53 - Video