V4 hardy weinberg tweede poging

Hardy weinberg
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hardy weinberg

Slide 1 - Tekstslide

Betekenis letters HW
p - frequentie dominante allel A
q - frequentie recessieve allel a
p+q=1

p2 - frequentie genotype AA
2pq - frequentie genotype Aa
q2 - frequentie genotype aa
p2 +2pq + q2 =1

Slide 2 - Tekstslide

p=0,4
Wat is de frequentie van a?
A
0,4
B
0,6
C
0,3
D
0,36

Slide 3 - Quizvraag

antwoord
p is de frequentie van het dominante allel
allel a is recessief, dus dat is q

p+q=1

q is dus 1-0,4 = 0,6

Slide 4 - Tekstslide

p=0,4
Wat is de frequentie van Aa?
A
2,4
B
0,24
C
0,48
D
0,16

Slide 5 - Quizvraag

Antwoord
p=0,4
q=0,6
frequentie Aa is 2pq

2x0,4x0,6=0,48

Slide 6 - Tekstslide

p=0,4
Een populatie bestaat uit 575 individuen. Hoeveel homozygoot recessieven verwacht je?
A
92
B
207
C
276
D
138

Slide 7 - Quizvraag

antwoord
p=0,4
q=0,6

homozygoot recessief is q2
0,6x0,6=0,36

0,36 x 575 = 207

Slide 8 - Tekstslide

B=bruine ogen, b=blauwe ogen
36% van een populatie heeft blauwe ogen. Wat is q2?
A
0,48
B
0,64
C
0,36
D
0,16

Slide 9 - Quizvraag

Antwoord
blauwe ogen is bb
dat is q2

36% komt overeen met 0,36

Slide 10 - Tekstslide

B=bruine ogen, b=blauwe ogen
36% van de populatie heeft blauwe ogen. Wat is de frequentie van b?
A
0,36
B
0,4
C
0,64
D
0,6

Slide 11 - Quizvraag

antwoord
36% heeft blauwe ogen
0,36 heeft bb
q2=0,36
q= wortel 0,36
q = 0,6

Slide 12 - Tekstslide

B=bruine ogen, b=blauwe ogen
36% van de populatie heeft blauwe ogen. Hoeveel % is heterozygoot?
A
16%
B
48%
C
64%
D
6%

Slide 13 - Quizvraag

antwoord
q2=0,36
q=0,6
p=0,4

heterozygoot, dus 2pq
2x0,4x0,6=0,48
dat komt overeen met 48%

Slide 14 - Tekstslide

B=bruin, b=blauw, 36% blauwe ogen
Je komt iemand tegen met bruine ogen. Wat is de kans dat hij heterozygoot is voor oogkleur?
A
0,48
B
0,16
C
0,75
D
0,36

Slide 15 - Quizvraag

antwoord
mensen met BB en Bb hebben bruine ogen
dat is p2 en 2pq
q=0,6      p=0,4
0,62 + 2x0,4x0,6 = 0,64

Alleen Bb is heterozygoot
2pq = 0,24

Kans op Bb is 0,24/0,64=0,75


Slide 16 - Tekstslide

En nu in één keer

Slide 17 - Tekstslide

Op het eiland Neus wonen 7898 mensen. 1342 hebben een grote neus. Dat is dominant. Wat is de frequentie van het allel voor een kleine neus? Rond af op 2 decimalen.
Neem aan dat er HW evenwicht is.

Slide 18 - Open vraag

Op het eiland neus
1342 van de 7898  hebben grote neus
kleine neus (bb) dus 7898-1342=6556
q2=6556/7898=0,8301

frequentie b (allel kleine neus) is q
wortel 0,8301=0,91

Slide 19 - Tekstslide

Sommige slakken hebben streepjes, andere niet. Zonder streepjes is recessief (a). Frequentie a is 0,3.
In een struik zitten 63 slakken. Hoeveel slakken zonder streepjes verwacht je bij HW evenwicht?

Slide 20 - Open vraag

slakken met streepjes
q=0,3

slakken zonder streepjes zijn aa (q2)
0,32=0,09

0,09 x 63 = 6 slakken

Slide 21 - Tekstslide

Een bepaald kippenras is wit, zwart of gespikkeld. Dit laatste fenotype is intermediair. 49% van dit ras is wit. Hoeveel % is gespikkeld bij HW-evenwicht?

Slide 22 - Open vraag

Gespikkelde kippen
Er is geen dominant allel, je kan zelf kiezen wat p is en wat q.
Ik kies p voor wit en q voor zwart.

49% is wit, dus p2=0,49
p=wortel0,49 = 0,7
q=1-0,7=0,3
gespikkeld is heterzygoot dus 2pq
2pq=2x0,3x0,7=0,42        42%


Slide 23 - Tekstslide