if clauses 0-2

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer?
Bijzin met ´If´ (If clause)
Hoofdzin (main clause)
voorwaarde
gevolg
If 0
(feiten)
voorwaarde is voldaan
If water reaches 100 degrees,

gevolg gebeurt (bijna) altijd
it boils.
If 1
(waarschijnlijk situataties)
(waarschijnlijke) voorwaarde is voldaan
If you learn all these words,

Gevolg gaat gebeuren in de toekomst.
you will pass the exam.
If 2
(onwaarschijnlijk situaties)
(onwaarschijnlijke) voorwaarde is voldaan
If I were you,
gevolg zou gaan gebeuren

I would take notes  of her explanation.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe maak je If-zinnen?


- If 0: feit                                if + present simple,      present simple
- If 1: waarschijnlijk           if + present simple,      will + hele ww
- If 2onwaarschijnlijk     if + past simple,             would + hele ww

Slide 3 - Tekstslide

If 0

Slide 4 - Tekstslide

If 1

Slide 5 - Tekstslide

If 2

Slide 6 - Tekstslide

Fill in the zero conditional:
If it ... (rain), the grass ... (get) wet.

Slide 7 - Open vraag

Fill in the first conditional:
If he ... (go) to Paris next month, he ... (visit) the Eiffel Tower.

Slide 8 - Open vraag

Fill in the second conditional:
If England ... (have) better weather, it ... (be) the perfect place to live.

Slide 9 - Open vraag

If she .... (meet) Willam before, she wouldn't marry Tim

Slide 10 - Open vraag

If it freezes tonight, water ... (turn) into ice

Slide 11 - Open vraag

If Sarah .... (clean) her room today, she will be allowed to go to the cinema

Slide 12 - Open vraag

If we won the lottery, I ..... (be) very happy

Slide 13 - Open vraag

If it .... (snow) tonight,
the coach will cancel the match

Slide 14 - Open vraag

If we move to a bigger house, I ... (have) my own room

Slide 15 - Open vraag

If you .... (press) this button, you will hear the doorbell

Slide 16 - Open vraag

That's it :-)
Bye, bye!!

Slide 17 - Tekstslide