5.1 Energieomzettingen

H5 Energie en duurzaamheid
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5 Energie en duurzaamheid

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les ...
  • kan je uitleggen dat energie nooit verloren gaat;
  • Kan je energieomzettingen in een energiestroomdiagram weergeven;
  • weet je wat het rendement is en je .

Slide 2 - Tekstslide

Welke energiebronnen
ken jij?

Slide 3 - Woordweb

Energiebronnen

  • Chemische energie 
      brandstof
  • Elektrische energie
  • Stralingsenergie
voor een auto

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Energie-
omzettingen
Energiestroomdiagram

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Formules
Zwaarte-energie:

Elektrische energie: 
P = vermogen in W of J/s
t = tijd in s

1 kWh = 3,6 *106 J
Ez=mgh
E=Pt

Slide 8 - Tekstslide

Wet van behoud van energie


  • Energie kan niet verdwijnen of gemaakt worden.
  • Energie kan wel worden omgezet.

Slide 9 - Tekstslide

Rendement
Het rendement geeft aan hoeveel procent nuttig gebruikt wordt. 

Slide 10 - Tekstslide

De lampen geven evenveel licht. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Rendement berekenen
n=rendement in %
Eaf=afgestane nuttige energie in joule (J)     (bij P is het Watt)
Eop=opgenomen energie in joule (J)                (bij P is het Watt)

η=EtotaalEnuttig100
%
η=PtotaalPnuttig100

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeeld
Een kookplaat produceert 400 J aan elektrisch energie. De energie die de kookplaat nodig heeft is 5000 J. Bereken het rendement.

η=EtotaalEnuttig100

Slide 14 - Tekstslide

η = 
η = 
8%
18%
20%
26%
74%
80%

Slide 15 - Sleepvraag

η=EtotaalEnuttig100
η=8,01035,9103100=74
η=408100=20

Slide 16 - Tekstslide

Een zonnepaneel vangt zonlicht op en produceert 300 J aan elektrisch vermogen. 900 J van het zonlicht wordt niet omgezet in elektrische energie. Wat is het rendement?
%
η=1200300100=25
%
η=EtotaalEnuttig100

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag
Opdracht 1 t/m 15

Slide 18 - Tekstslide

Welke energieomzetting heb je in een zonnepaneel?
A
Elektrische energie in licht en warmte
B
Warmte in licht en elektrische energie
C
Licht in elektrische energie en warmte
D
Licht in chemische energie en elektrische energie

Slide 19 - Quizvraag

Wat voor soort lampen zou jij in huis gebruiken?
A
Gloeilampen
B
Spaarlampen
C
LED lampen

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de nuttige energie van deze centrale?
A
chemische energie
B
elektrische energie
C
warmte
D
straling

Slide 21 - Quizvraag

Wat is de nuttige energie van dit apparaat?
A
chemische energie
B
stralingsenergie
C
bewegingsenergie
D
elektrische energie

Slide 22 - Quizvraag

Wat is de nuttige energie van dit apparaat?
A
warmte
B
lichtenergie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 23 - Quizvraag

In je kamer staat een lamp met daarin een gloeilamp. Deze gloeilamp zet van elke 150 J die aangevoerd wordt 10 J om naar licht, de rest wordt omgezet naar warmte. Wat is het rendement van de gloeilamp?
A
15%
B
6,67%
C
3,33%
D
50%

Slide 24 - Quizvraag

Wat is de opgenomen energie van deze windmolen?
A
warmte
B
elektrische energie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 25 - Quizvraag

4,0 J van 6,5 J energie wordt omgezet in warmte door een lamp. Wat is het rendement van de lamp?
A
171%
B
38%
C
62%
D
15%

Slide 26 - Quizvraag