Overal 3 havo 5.1 energieomzettingen

H5 Energie en duurzaamheid
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

H5 Energie en duurzaamheid

Slide 1 - Tekstslide

5.1 Energieomzettingen
energievormen
  • Elektrische energie
  • Chemische energie
  • Stralingsenergie
  • Kernenergie
  • warmte
  • Zwaarte energie E_z = m x g x h 

Slide 2 - Tekstslide

energiestroomdiagram
De energieomzetting van een elektromotor.

Slide 3 - Tekstslide

energiestroomdiagram
chemische energie
warmte
bewegings energie
Scooter
De energieomzetting van een rijdende scooter

Slide 4 - Tekstslide

m(watermeloen)= 5 kg
m(nuttig) = 2 kg
Bereken rendement! 
Bas, Alishba, Basma

Slide 5 - Tekstslide

Energie en vermogen
Vermogen is de hoeveelheid energie die een apparaat in één seconde omzet .

Slide 6 - Tekstslide

Energieverbruik berekenen
E de energie in kilowattuur (kWh) of joule (J)
P het vermogen in kilowatt (kW)of joule per seconde (J/s)
t de tijd in uur (h) of seconde (s).

formule voor het berekenen van het energieverbruik:


P = E / t

Slide 7 - Tekstslide

omrekenen kWh naar J.
(3,6 x10⁶ J)

Omrekenen van kilowattuur (kWh)naar joule (J).
1J=36000001kWh
1kWh=3600000J

Slide 8 - Tekstslide

Berekenen van het rendement
ɳ het rendement in %
Enuttig de energie die nuttig wordt gebruikt in joule (J)
Etotaal de energie die in totaal wordt gebruikt in joule (J)
Pnuttig het vermogen dat nuttig wordt gebruikt in watt (W)
Ptotaal het totale vermogen dat wordt gebruikt in watt (W)

Slide 9 - Tekstslide

voorbeeldvraag blz 147

Tekst
Een elektrische auto met een massa van 1250 kg heeft een vermogen van 16 kW en rijd hiermee 15 minuten bergop.

a. bereken in J en kWh de hoeveelheid elektrische
     energie die de motor heeft omgezet.

Slide 10 - Tekstslide

Rendement
Rendement van verschillende lampen
Het rendement is dat deel van de energie dat wordt omgezet in nuttige energie.
Bij de gloeilamp wordt slechts 5% van de elektrische energie omgezet in licht, 95% wordt omgezet in niet-nuttige energie (warmte).

Slide 11 - Tekstslide

Wet van behoud van energie

Nuttige en niet nuttige energie samen is evenveel als de totaal gebruikte energie.

Energie kun je alleen van de ene in een andere vorm omzetten.

Energie gaat nooit verloren.

30%
70%
100 %
apparaat

Slide 12 - Tekstslide

voorbeeldvraag
Gegeven:    vermogen P = 50W
                    tijd t = 2 uur (2 x 3600) = 7200 s

Een gloeilamp heeft een vermogen van 50 W en staat 2 uur aan. Het rendement van de lamp is 7,0 %
Bereken hoeveel nuttige stralingsenergie ontstaat.

Berekening van het energieverbruik in joule.
Formule :    E = P.t 
Berekening: E = 50 x 7,200 = 360.000 J 

Slide 13 - Tekstslide

voorbeeldvraag: antwoord

Gegeven: vermogen P = 16 kW
                 tijd 15 minuten = 15/60 = 0,25 uur

Een elektrische auto met een massa van 1250 kg heeft een vermogen van 16 kW en rijd hiermee 15 minuten bergop.

a. bereken in J en kWh de hoeveelheid elektrische
     energie die de motor heeft omgezet.

formule: E = P x t

Berekening: E = 16 x 0,25 = 4,0 kWh
                    E = 4 x 3.600.000 = 14.000.000J = 14.4 MJ

Slide 14 - Tekstslide

voorbeeldvraag
Gegeven:    N = 7%         Etotaal = 360.000 J

Een gloeilamp heeft een vermogen van 50 W en staat 2 uur aan. Het rendement van de lamp is 7,0 %
Bereken hoeveel nuttige stralingsenergie ontstaat.

Berekening van het rendement
Formule :   N = Enuttig/Etotaal x 100%
Berekening: Enuttig = 7,0 x 360.000/100= 25200J

Slide 15 - Tekstslide

Wat wordt er bedoeld met het rendement van een energie-omzetting?
A
Hoeveel winst je ermee maakt
B
Hoe zuinig het apparaat is
C
Hoeveel verlies aan energie er optreedt
D
Hoeveel procent nuttige energie het oplevert

Slide 16 - Quizvraag

Energiestroomdiagram van een elektriciteitscentrale
E (gebruikt)
apparaat
niet-nuttige energie
nuttige energie

Slide 17 - Sleepvraag

Wat is de nuttige energie van deze centrale?
A
chemische energie
B
elektrische energie
C
warmte
D
straling

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de nuttige energie van dit apparaat?
A
chemische energie
B
stralingsenergie
C
bewegingsenergie
D
elektrische energie

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de nuttige energie van dit apparaat?
A
warmte
B
lichtenergie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 20 - Quizvraag

In je kamer staat een lamp met daarin een gloeilamp. Deze gloeilamp zet van elke 150 J die aangevoerd wordt 10 J om naar licht, de rest wordt omgezet naar warmte. Wat is het rendement van de gloeilamp?
A
15%
B
6,67%
C
3,33%
D
0,667%

Slide 21 - Quizvraag

Wat is de opgenomen energie van deze windmolen? (energie die erin gaat)
A
warmte
B
elektrische energie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 22 - Quizvraag

3,8 J van 6,5 J energie wordt omgezet in licht door een gloeilamp. Wat is het rendement van de gloeilamp?
A
171%
B
58%
C
37%
D
15%

Slide 23 - Quizvraag

Een zonnepaneel vangt zonlicht op en produceert 300 Watt aan elektrisch vermogen. 900 Watt van het zonlicht wordt niet omgezet in elektrische energie. Wat is het rendement?
A
25%
B
33%
C
300%
D
10%

Slide 24 - Quizvraag

huiswerk
Lees paragraaf 5.1 digitaal
maak de vragen van 5.1 digitaal

Slide 25 - Tekstslide