cross

§1 ART

Pluriforme Samenleving §1
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Pluriforme Samenleving §1

Slide 1 - Tekstslide

Pluriforme
samenleving

Slide 2 - Woordweb

0

Slide 3 - Video

Kern van hoofdstuk 4
In Nederland wonen verschillende mensen met verschillende levensbeschouwingen, gedragingen, achtergronden, opvattingen, waarden en normen. 

                  Hoe is onze samenleving pluriform (geworden)?  Wat bindt ons (sociale cohesie)? En hoe leven we samen met verschillen?

Slide 4 - Tekstslide

Komende lessen hebben we het...
...over nature-nurture (§1)
...over stereotypen, discriminatie,  racisme en etnische profileren (§2)
...over het ontstaan van de pluriforme samenleving (§3) en over de vraag wat eigenlijk 'normaal' is? 
...over spanning in de samenleving, polarisatie (§4) 
...over immigratiebeleid (§5)
...over onze 'nationale identiteit' (§6) 

Slide 5 - Tekstslide

Kern van §1: zijn we verschillend of gelijk? 

In Nederland heb je veel vrijheid om te leven zoals je wilt. Zeventien miljoen mensen geven dan ook vorm aan hun leven en aan wie ze zijn. Daarom zie je veel verschillen tussen mensen. Maar verschil je wel zo veel van anderen als het lijkt? En in hoeverre heb jij er zelf voor gekozen om te zijn wie je nu bent? 

Slide 6 - Tekstslide

§1 | Zijn we verschillend of zijn we gelijk?
Lesdoelen:
- Je kan in eigen woorden aspecten van de pluriforme samenleving benoemen.
- Je kunt aan de hand van de begrippen nature en nurture uitleggen hoe de mens wordt gevormd. 
- Je kunt de relatie beschrijven tussen socialisatiecultuur en identiteit Slide 7 - Tekstslide

Een rara-raadsel :-)
Een man en zijn zoon krijgen een ernstig auto ongeluk. De vader overlijdt ter plekke. De zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht, rechtstreeks de operatiekamer in. De chirurg kijkt naar de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen niet opereren, hij is mijn zoon!”. Rara hoe kan dit?

Slide 8 - Tekstslide

Hoe kan dit?

Slide 9 - Open vraag

Zo’n 85% van de mensen die dit raadsel hoort, heeft grote moeite met de oplossing. Antwoorden die mensen geven: “Het is een geadopteerde jongen”; “Het is de zoon van een homostel”; “De moeder is vreemdgegaan, de chirurg is de echte vader”. Slechts een kleine groep mensen komt op de simpele oplossing dat de chirurg de moeder van de jongen is. 

Slide 10 - Tekstslide

Hoe komt dat? 
“Kinderen worden niet geboren met dit soort denkbeelden over gender”, vertelt Joyce*. “Socialisatie en opvoeding speelt daar een rol bij. Wij zien in onderzoek namelijk een relatie tussen de denkbeelden van ouders en denkbeelden van kinderen over gender.

*dr. Joyce Endendijk, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in hoe stereotypen het gedrag van ouders en kinderen beïnvloeden. Bron: Women.inc

Slide 11 - Tekstslide

Hoeveel procent van de inwoners in Soest is 'allochtoon' ?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

In hoeverre heb jij er zelf voor gekozen om te zijn wie je nu bent?

Slide 15 - Open vraag

Opdracht: bedenk eens voor jezelf hoe jij deze diamant zou invullen? 

Slide 16 - Tekstslide

Identiteit?  • Sociale identiteit (groepsidentiteit, wie zijn wij, wat bindt ons?)

  • Persoonlijke identiteit
    (wie ben ik?)

Slide 17 - Tekstslide

Cultuur

Slide 18 - Tekstslide

Wat zijn kansen en wat zijn uitdagingen binnen een pluriforme samenleving?

Slide 19 - Open vraag

§1 | Zijn we verschillend of zijn we gelijk?
Lesdoelen:
- Je kan in eigen woorden aspecten van de pluriforme samenleving benoemen.
- Je kunt aan de hand van de begrippen nature en nurture uitleggen hoe de mens wordt gevormd. 
- Je kunt de relatie beschrijven tussen socialisatiecultuur en identiteit Slide 20 - Tekstslide